کنفرانس "غیرمتعهدها" فرصتی تاریخی بای احیای خیزش سبز

این همه تدابیر امنیتی و این همه حصار و دیوار نظامی در پیرامون کنفرانس غیرمتعهد ها برای حفاظت از جان افراد شرکت کننده در کنفرانس است یا برای حفاظت از حکومت فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی است ؟ حکومتی که حتی از نزدیک شدن یکی از شهروندان ایرانی به یک خبرنگار خارجی و یا یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس غیر متعهد ها وحشت دارد .

کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز .

بهروز ستوده

رژیمی که ادعای مدیریت  اقتصاد و سیاست جهان را دارد ،  برای مدیریت یک کنفراس در تهران ، قرار است که پایتخت ایران را یک هفته تعطیل و عملاً در این شهر حکومت نظامی برقرار سازد . مقام های امنیتی و انتظامی رژیم جمهوری اسلامی ، مردم تهران را تشویق به مسافرت و خروج از تهران می کنند و فرمانده اراذل و اوباش چماقدار ، از چند لایه موانع امنیتی برای جلوگیری از نزدیک شدن مردم  به محل برگزاری کنفرانس و محل های اقامت هیأت های شرکت کننده  خبر می هد !  راستی آیا ایران نخستین کشوری است که میزبانی کشورهای غیرمتعهد را برعهده میگیرد؟

این همه تدابیر امنیتی و این همه حصار و دیوار نظامی در پیرامون کنفرانس غیرمتعهد ها برای حفاظت از جان افراد شرکت کننده در کنفرانس است یا برای حفاظت از حکومت فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی است ؟ حکومتی  که  حتی از نزدیک شدن یکی از شهروندان ایرانی به  یک خبرنگار خارجی و یا یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس غیر متعهد ها وحشت دارد .

جمهوری اسلامی در خلال کنفرانس کشورهای "غیرمتعهد" و ژست های دروغین و نخ نما شده ی طرفداری ازمستضعفین جهان ! و طرفداری از استقلال و آزادی کشورهای جهان سوم !   قصد دارد به جهانیان نشان دهد که : برخلاف تبلیغات مخالفان حکومت اسلامی ، در این کشور همه چیز برروال عادی درگذر است و شرایط اقتصادی مردم هم آنقدر خوب است که پایتخت کشور میتواند یک هفته تعطیل باشد و مردم هم برای تفریح و خوش گذرانی به مسافرت روند! جانیان شیاد و عوافریب حاکم بر ایران قصد دارند که در روزهای کنفرانس ، هزاران تن از جیره خواران سپاهی و بسیجی و ولگردان حقوق بگیر خود را در لباس "مردم ایران" برای وارونه جلوه دادن اوضاع و احوال زندگی رقت بار مردم ایران  و تعریف و تمجید از رهبری داهیانه خامنه ای که گویا باعث پیشرفت خارق العاده کشور در همه زمینه ها شده است در پیرامون این کنفرانس بسیج نماید ، مزدوران بسیجی و مأموران امنیتی رزیم  قرار است که در جریان کنفرانس "غیرمتعهدها" نقش مردم ایران را بازی کرده و  به عنوان دانشجو ، زن خانه دار، استاد دانشگاه ، کارگر ، هنرمند ، کشاورز ، اقلیت مذهبی و غیره وغیره  در مقابل دوربین خبرنگاران داخلی و خارجی ظاهر گشته و با یک سلسله دروغ ، برای جمهوری اسلامی مشروعیت کسب کنند . این توطئه حکومت اسلامی را می بایستی درهم شکست .

فرصتی تاریخی برای مردم ایران بوجود آمده است که صدای حق طلبانه خود را از طریق کنفرانس "غیرمتعهدها" و خبرنگاران خارجی که پیرامون این کنفرانس به ایران میآیند  بگوش جهانیان برسانند و به آنان نشان دهند که رژیم جمهوری اسلامی نماینده قانونی مردم ایران نیست بلکه نماینده مشتی دزد و اراذل و اوباش آدمکش است که فقط به زور گلوله و سرکوب و شکنجه و اعدام  ، بر مردم ایران حکومت میکند . فرصتی تاریخی است برای دانشجویان ، زنان ، کارگران و کارمندان و بیکاران ، فعالان حقوق بشری اقوام و طوایف مختلف ایرانی ، اقلیت های دینی و مذهبی ، و برای تمامی دردمندان و ستمدیدگانی که طی 33 سال گذشته از جانب  جمهوری اسلامی مورد ستم و تبعیض قرار گرفته اند که به دنیا نشان دهندحکومت جمهوری اسلامی ، ایران را به زندان بزرگی برای شهروندان آن تبدیل کرده است که در این زندان بزرگ ، فقر و بیکاری و فحشا و اعتیاد و پایمال شدن شرافت و کرامت انسانی بیداد میکند .

دیوارهای چند لایه پلیسی و امنیتی که رژیم قصد دارد در پیراموان این کنفرانس برپا کند میتواند در هم شکسته شود اگرشما مردم تهران اراده کنید و یکبار دیگر مثل روزهای سبز 88 بحرکت درآئید و قدرت متحد و یکپارچه خود  را برای آزادی و دمکراسی خواهی در مقابل دیدگان شرکت کنندگان در کنفرانس "غیر متعهدها" به نمایش در آورید . حرکت ملیونی مسالمت آمیز و مدنی شما مردم تهران به هنگام برگزاری کنفرانس "غیر متعهد ها" و همچنین وحشی گری لات ولوت ها و موتورسوارهای خامنه ای ، مسلماً توسط صدها دوربین خبرنگار خارجی که تشنه ی به ثبت رساندن وقایع کشوری هستند که در دنیا به عنوان زندان روزنامه نگاران شهرت یافته است ضبط خواهد شد و در معرض تماشای جهانیان قرار خواهد گرفت .

فرصتی تاریخی نیز برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور و تمامی ایرانیانی که نگران آینده ی میهن و سرنوشت هموطنان خود در داخل کشور هستند بوجود آمده است تا به هر وسیله ای که ممکن است با دبیرکل سازمان ملل متحد و هیأت هائی که از جانب کشورهای مختلف برا ی شرکت در کنفرانس "غیرمتعهدها" به تهران می روند تماس گرفته و خواسته های مشخصی را از آنان طلب نمایند که البته در میان همه ی خواسته ها ، درخواست ملاقات با زندانیان سیاسی-عقیدنی و خانواده های آنان در اولویت قرار دارد . بدیهی است حکومت مطلقه وفقاهتی خامنه ای و دستگاه قضائی اش  که از ورود آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران جلوگیری بعمل آورده و بطور کلی با وقاحت تمام مدعی است که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد  بر این درخواست "غیرمتعهد ها" نیز وقعی نخواهند نهاد اما همین قدر اهمیت دارد که مسئله پایمال شدن سیستماتیک و روزمره حقوق بشر در ایران توسط حکومت اسلامی  که در هیاهوی مسئله اتمی و خطر جنگ ، محو شده است به مسئله ی روز تبدیل خواهدشد و برای آن دسته از "غیرمتعهد ها" که هنوز بهره ای از وجدان بشری در وجودشان باشد در مقابل مردم ستمدیده ایران که بیش از33 سال است  اسیر حکومتی خون ریز اند  مسئولیتی اخلاقی ایجاد می نماید .

4 شهریور ماه 1391

25 آگست 2012      

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.