محسن کردی

21.06.2022 - 10:59 «کلفت فیلیپینی» بعنوان شاخص موفق اقتصادی قبل از انقلاب!
20.06.2022 - 12:51 آقای بهروز خلیق! شما هم عرض رضاپهلوی نیستید!
14.06.2022 - 07:58 خطوط قرمز یک روان پریش مشکوک !
30.05.2022 - 11:53 چشمان مراقب برادر بزرگ خیلی هم خوب است. «نقدی بر کتاب 1984 جورج اورول»
29.03.2022 - 15:04 این بیانیه حزب مشروطه ایران را مطالعه بفرمایید
29.03.2022 - 13:40 در مورد شهرام همایون با توجه به مواضع کیانوش توکلی
12.03.2022 - 11:34 چهارشنبه سوری: شاه ، خمینی و به یاد «آریامهر بزرگ»
06.02.2022 - 22:05 اتحادی نانوشته مابین اپوزیسیون و مردم ایران برقرار است
31.01.2022 - 18:52 جمهوری اسلامی «نئو لیبرالیسم» است یا «نئوفئودالیسم» یا «فئودال کاپیتالیسم»؟
24.12.2021 - 14:25 No comment!
22.12.2021 - 21:57 ما تشکیل دادگاه محکومیت بدون کیفر برای محاکمه سران جمهوری اسلامی را پیشنهاد می کنیم
04.12.2021 - 18:18 داستان آن 9 نفر روی تپه های اوین و داستان روان پریشی خدیجه دختر دکتر مصدق
04.12.2021 - 11:17 اصغر فرهادی حق دارد هم از آنها و هم از ما بیزار باشد
04.12.2021 - 10:01 جنگ چند روزه ایده آل جمهوری اسلامی
10.10.2021 - 16:42 انتقاد به حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات و شاهزاده رضا پهلوی
08.10.2021 - 06:33 عزیز بی جهت
09.09.2021 - 12:10 طالبان 20 سال هزینه نکردند که با یک تظاهرات حقوق بشری عقب بنشینند
23.08.2021 - 21:12 رضا پهلوی: ایکاش من هم یک احمد مسعود بودم!
12.07.2021 - 13:46 انقلاب در ایران چگونه آغاز میشود؟ پاسخ: از جایی نظیر این صحنه!
01.07.2021 - 09:52 تظاهرات: دست پلیس را برای برخورد با تبهکاران و مجرمان در اروپا بازتر کنید!
26.05.2021 - 14:03 کشورهای جهان چند کیلومتر مربع از خاکشان را برای صلح جهانی بدهند
15.05.2021 - 18:36 قهر با رژیم اسلامی راه حل ایران
08.05.2021 - 21:50 هدف رژیم از پخش این ویدیو چیست؟
08.05.2021 - 16:00 معجزه اینترنت. چوپان امروز، چوپان دیروز
19.04.2021 - 20:16 در پاسخ به مطلب دکتر علیرضا شیری در مورد محسن نامجو
08.04.2021 - 21:06 به هادی خرسندی و دیگرانی که به جمهوری اسلامی از اول یا بعدا «نه» گفته اند
31.03.2021 - 17:03 آقای ابراهیم نبوی، کسی که هندوانه میخورد پای لرزش هم بنشیند
10.03.2021 - 11:44 17 دی و 8 مارس روز زن ایرانی. روزی که والاحضرت اشرف روی روزنامه نگار نفت ریخت و آتش زد!
05.03.2021 - 08:29 خاله الکسیس هم رفت جزو «دژمنان» نظام
27.02.2021 - 09:27 در نقد مقاله آقای تجلی مهر با عنوان « و آن جانهای شیفته»
24.02.2021 - 12:24 رفقای چپ و جمهوریخواه.. آیا اخیرا حالی از حزب دمکرات کردستان «ایران» پرسیده اید؟
21.02.2021 - 06:51 روایتهایی از انقلاب
20.02.2021 - 06:58 محسن کردی : در ایران فردا چه میخواهیم؟
18.02.2021 - 04:52 گفتمان مدارا و همرایی
15.02.2021 - 18:41 اندر باب «مشهوریخواهان» و «رهبر-شاه»
10.02.2021 - 17:37 پاسخی به مطلب آقای تابان در اخبار روز «درباره ی چپ ستیزی و نفرت پراکنی پیرامون سیاهکل»
09.02.2021 - 13:27 گفتمان مدارا و همرایی
29.01.2021 - 16:40 معرفی کتاب: گفت و گو با داریوش همایون ، لیبرال دمکراسی و حزب مشروطه ایران
21.01.2021 - 08:31 قانون اساسی شجریان، راه سوم قاسم شعله سعدی، پیمان نوین رضا پهلوی
10.01.2021 - 23:34 مشکل روانی علی جوانمردی (سیزیف) و بخشی از اهل سیاست، آخوندها، حکومتی ها و حتا مخالفان
08.01.2021 - 12:29 «وسوسه» هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد
03.11.2020 - 14:18 عمل زشت خانم صبا خویی، دختر دکتر اسماعیل خویی
02.11.2020 - 13:50 توهم جمهوریخواهان در مورد کانسپت سلطنت طلبی: بیدار شوید، سلطنت طلبان مرده اند!
29.10.2020 - 22:31 چرا ترامپ کاندید مورد نظر جمهوری اسلامی است. - صلح مدبرانه!
28.10.2020 - 20:25 نقد نظام سلطنتی و جمهوری - موانع همکاری نیروهای اپوزیسیون
25.10.2020 - 13:58 روش تازه جمهوری اسلامی در ویروس گذاری و باگ در اینترنت
04.10.2020 - 14:46 دگماتیزم مخالفان «پیمان نوین» شاهزاده رضا پهلوی
01.10.2020 - 23:28 یک «صفحه شمای صاحبنظران» برای صاحبنظران
16.09.2020 - 10:38 دلیل مخالفت من با خودمختاری و جدایی طلبی
11.09.2020 - 14:03 پاسخی به مهیم (شاید هم مهین) سرخوش در مورد عذرخواهی
19.08.2020 - 20:17 سرنوشت زن تن فروش
19.04.2020 - 10:08 روش من برای مبارزه با کرونا
11.01.2020 - 12:27 حال نوبت نمایش میلیونی مردم است
05.01.2020 - 12:14 تظاهرات کم جمعیت رژیم... یا پر جمعیت؟ اشتباه نکنید
05.01.2020 - 10:37 آیا بازهم خامنه ای خواهد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند؟
16.11.2019 - 12:08 خودشون آوردن، خودشون بردن، خودشون آوردن، حالا دوباره خودشون میبرن!!
15.10.2019 - 20:00 از محتوای مرامنامه احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی چه میدانیم؟ به آقای ازیز دادیار
18.09.2019 - 18:28 توان رزمی جمهوری اسلامی
12.09.2019 - 11:35 راه حل رژیم برای مقابله با ورود زنان: فحش!
11.08.2019 - 08:06 نیازی نیست هر سخنی بر لب راند