رفتن به محتوای اصلی

بیانیه اقدام مشترک تشکل ھای مستقل زنان بمناسبت ٢۵ نوامبر روز جھانی مبارزه با خشونت علیه زنان

بیانیه اقدام مشترک تشکل ھای مستقل زنان بمناسبت ٢۵ نوامبر روز جھانی مبارزه با خشونت علیه زنان

بیانیه اقدام مشترک تشکل ھای مستقل زنان بمناسبت ٢۵ نوامبر روز جھانی مبارزه با خشونت علیه زنان

ھرساله به مناسبت منع خشونت بر زنان برنامه ھائی از ٢۵ نوامبر تا ١٠ دسامبر که روز جھانی حقوق بشر است در
 سراسر جھان برگزار میشود طبق آمار شاھد افزایش خشونت در ابعاد وسیع علیه زنان ھستیم . ستم جنسیتی بر زنان پدیده ای جھانی است و در کشورھای مختلف با توجه به رشد سیاسی- اقتصادی، فرھنگی و سطح مبارزات جنبش زنان و توازن قوای طبقاتی اشکال مختلفی به خود میگیرد. زن کشی در سراسر جھان به پدیده ای رایج مبدل شده است. تنھا در آلمان تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی 81 زن توسط مردان خانواده بقتل رسیده اند. از طرفی دیگر شاھد ممنوعیت سقط جنین در برخی از ایالتھاي آمریكا و غیر قانونی شدن آن در لھستان و جرم انگاری آن ھستیم که نشان از بازپس گیری دستاوردھای زنان در سراسر جھان است . تحقیر زنان در سنت اسلامی و تقلیل آنان به ملک و ناموس مردان خانواده تا آنجا پیش رفته که زن کشی به عنوان دفاع از ناموس تلقی شود و پدر/ مردسالاران با آگاھی از حمایت سیستم حاکم از این توحش، نه تنھا ابراز پشیمانی نکرده بلکه توسط قوانین ارتجاعی حمایت میشوند. گفته میشود از شروع پاییز امسال حداقل ١۴ زن تاکنون توسط مردان خانواده و در دفاع از "ناموس" شان بقتل رسیده اند .

آنچه مسلم است بنیادگرایی مذھبی ھمواره در مقابل مدرنیته برای جلوگیری از رشد و خودآگاھی زنان تلاش می کند اما زنان و جوانان در ایران با حضور خود در میدان مبارزات بی امان علیه خشونت دولتی، خانگی، جنسی و جنسیتی و ،علیه سنت ھای ارتجاعی ھمچنان برای تغییرات بنیادین در جامعه تلاش می کنند. پس از قتل دولتی ژینا مھسا امینی ،زنان در ایران روسري از سر برگرفتند، با شعار "ژن ژیان ئازادی" شجاعانه به خیابان رفتند و خطر تجاوز جنسى ، نابینایي و مرگ را به جان خریدند . مبارزه زنان علیه حجاب اجباری در بیش از یک سال مبارزات سراسری ھمچنان یکی از موضوعات اصلی در فضای سیاسی- اجتماعی ایران است. علیرغم طرح لایحه حجاب و عفاف از طرف رژیم که مصداق بارز خشونت بر زنان و آپارتاید جنسیتي و تعیین جریمه ھاي سنگین مالی و خطرات جانی است ، مبارزه با حجاب ھمچنان ادامه دارد . قتل آرمیتا گراوند دانش آموز ١۶ ساله که توسط یک "حجاب بان" به خاطر برداشتن حجاب که مخالفت آشکار با قوانین ضد زن است از آخرین جنایات حکومت اسلامی ایران است.

مبارزات جنبش زنان ایران با سابقه فعالیت بیش از صد سال و مبارزه بیش از چھار دھه علیه حکومت اسلامی، موفق شده است که با انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر به سطحی ارتقا پیدا کند که تحسین جھانیان را برانگیزد . پیوند مبارزات مشترک ما با زنان منطقه  علیه بنیاد گرایان دیني و علیه ھمه اشکال ستم و نابرابری و جلب حمایت ھای بین المللی امروز به امری ضروری مبدل شده است. در سال گذشته کارشناسان سازمان ملل متحد نقض حقوق زنان در افغانستان را شدیدترین نوع خشونت علیه زنان در سراسر جھان عنوان کردند. طالبان در خانه و خیابان بر بدن زنان حاکمند. در جوامع اسلامی خانه نیز برای زنان جای امن نیست ! 

در پایان باید اشاره کنیم که زنان در جنگھا ھمواره سرکوب شده، و از ھر لحاظ مورد تجاوز قرار می گیرند و درد ،نابودی و تحقیر را به تمامی تجربه مي کنند و بازسازی روح و روان آنھا اغلب امکان ناپذیر است . ما می دانیم برای رفع کلیه اشکال خشونت ھای جنسی – جنسیتی و سایر نابرابری ھا در عرصه ھای سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرھنگی راھی بس طولانی در پیش داریم اما کماکان با تاکید بر ھمبستگی و ھمیاری جنبشھای فمینیستی و مدافعان حقوق زنان در سراسر جھان به تلاش و مبارزه برای دستیابی به جامعه بدون تبعیض و خشونت ادامه می دھیم. زن_زندگی_آزادی# نوامبر 2023 25 http://www.zanancollectiveaction.org

‎زنان ایرانی دالاس ‎انجمن
انجمن زنان ایرانی-آلمانی کلن  
‎انجمن زنان پرتو 
‎انجمن زنان مونترال 
انجمن زنان ایرانی ایتالیا 
انجمن با ھم برای سلامتی زنان 
(W.I.S.E)
‎(استقلال و برابری پایدار زنان 
ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران  (ایکاوی )

IKWRO
‎( ایكرو- سازمان حقوق زنان )

ICWIN
‎( دایره زنان ایرانی برای ھمکاری جھانی) 
‎زنان برای آزادی و برابری پایدار 
‎سازمان رھایی زن 
‎کارگاه مطالعات زنان 
کمپین توقف قتل ھای ناموسی 
‎کمیته زنان و مبارزه با تبعیض-ھمبستگی جمھوری خواھان ایران 
گروه اتحاد زنان چپ 
‎گروه آیوین از شمال کالیفرنیا 
‎گروه زنان در شمال کالیفرنیا 
‎گروه مطالعات زنان اورنج کانتی 
‎زنان کنشگر ایرانی در تبعید- برلین 
‎نھاد دگرباشان ماناو 
‎فمینیسم روزمره ‎
ھمایش زنان ایرانی - ھانوفر

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید