رفتن به محتوای اصلی

جان کری می گوید دولت سوریه مسئول استفاده از سلاح شیمیایی است