رفتن به محتوای اصلی

پیش نویس لایحه حمله نظامی به سوریه به کنگره تسلیم شد