رفتن به محتوای اصلی

پویتن : امکان عملیات نظامی به رهبری سازمان ملل علیه سوریه وجود دارد