رفتن به محتوای اصلی

توافق آمریکا، فرانسه، بریتانیا بر افزایش پشتیبانی