رفتن به محتوای اصلی

گریه این کارگردان و زانو زدن در مقابل هنرپیشه محبوب ایرانیان