رفتن به محتوای اصلی

نگرانیِ جهان از برنامهءِ اتُمی جمهوری اسلامی و سه راه حلّ

نگرانیِ جهان از برنامهءِ اتُمی جمهوری اسلامی و سه راه حلّ

 

استفاده از گاز سمی 1995 در ایستگاه قطار ژاپن، عملیّا تروریستی در  نیویورک و واشنگتن آمریکا در سپتامبر 2001 میلادی، همه بیانگر یک واقعیّت هست که گروهها و سازمانها با حکومتهایِ اسلامی بنیادگرای رادیکال اسلامی قصد دارند که تعداد هر چه بیشتری از انسانها را به یک بار با هر وسیلهء و سلاح گرم و سرد ممکن از بین ببرند.

گروههای تروریستی اسلامگرای چنچن در نوامبر 1995 میلادی در کشور روسیه مواد رادیوآکتیو  را در یک پارک جاسازی کردند و پس از آن این عمل را به منظور رعب و وحشت به مطبوعات روسیه خبر دادند تا آنرا به اطلاع همگانی برسانند. رهبر این گروه اسلامی تروریست "اسلان دودایف"   Aslan Dudajewاعلام داشت که جنگ با روسیه از هم اکنون واردِ مرحلهءِ تازه ای خواهد شد.

اُسما بن لادن تروریستِ مشهور اسلامگرا در سال 1998 رسمأ اعلام کرد که این وظیفهءِ دینی و شرعیِ مسلمانان هست که برای دفاع از خود، همهءِ امکانات و سیستمهای سلاحهای موجود را بکار گیرند و آمریکا را مستقیم تهدید به سلاح کشتار جمعی کرد.

گروههایِ فلسطینی بارها هشدار داده اند، همینکه سلاحهایِ کشتار جمعی در دسترس باشد آنها را در مقابل اسرائیل بکار خواهند گرفت. سازمانهای جهاد اسلامیو حماس هم اظهار داشته اند که در سخت در تکاپویِ کسب سلاحهایِ کشتار جمعی از هر طریق ممکن هستند.

  1999"عمر بکری محمّد " فردِ پیشتاز و شناخته شدهءِ رادیکال اسلامی در بریتانیا فتوا داد که این حق همهءِ مسلمانان هست که هر گونه ابزار و سلاح را بر علیه کشورهای غربی بکار گیرند. 

1990میلادی گروهِ جدایی طلب بنام "ببرهای آزادیخواه تامیل" در سری لانکا، در مقابل ارتش از سلاح کشتار جمعی گاز استفاده کردند.

● در رسانه های گروهیِ خارجی مطرح شده است که خود مهندس قدیر خان پاکستانی، این فردِ معمار برنامهء اتُمی و عامل گسترش و داد و ستد آن در بازار آزاد، خود مستقیم با "القاعده" تماس برقرار کرده است.

از این گذشته 1990 سلطان بشیر الدین محمود Sultan Bashirudin Mahmood فردِ اوّلِ کمیسیونِ انرژی اتُمیِ حکومتِ پاکستان سال 2001 میلادی با " اُسما بن لادن و معاون او "ایمن الظواهری" در رابطه با داد و ستد ِ تکنولوژی و سلاح اتُمی ارتباط برقرار کرده و به همین مناسبت دستگیر شد و هنوز هم معلوم نیست که آیا این فرد نقشه و طرح  و اورانیوم و پلوتونیوم را به القاعده تحویل داده یا نه !!!. و بسیار از این قبیل موارد که مورد نگرانیِ کشورهای  غربی و جهان دمکراتیک شده است.  

داد و ستد مواد اتُمی در بازار آزاد

1994 میلادی سازمان اطلاعاتی آلمان 169 موارد از داد و ستد مواد اتُمی را در بازار سیاه گزارش داده است. اواسط  1992 مقدار یک و نیم کیلو گرم اوانیوم غنی شده در آزمایش گاهی در پودولسک روسیه ناپدید شد/ در 1993 یک ناو جنگی روسیه 4 گیلو گرم مواد اتُمی سوخت برای ناو زیر دریایی ناپدید شد/ 1994 پلیس آلمان 6.5 گرم پلوتونیوم غنی شدهءِ بسیار بالا  را پیدا کرد/ 1994 در فرودگاه مونیخ آلمان  400 گرم پلوتونیوم که برای ساخت سلاح اتُمی بکار میرود کشف شد// 2.5 گبلوگرم اورانیوم خالص در دسامبر 1994 در شهر پراگ// 26 ژانویهءِ 1996 میلادی در شهر Yalova در کشور ترکیه 1.2 کیلوگرم اورانیوم 235 بسیار بالا نزد گروه مافیایی کشف شده است//  یکی از محافظان پرزیدنت گرجستان (شوارد ناسه) در مورد داد و ستد و جابجایی اورانیوم دست داشته/ سازمان محیط زیست  Greenpeace در فوریه 2005 میلادی 30 کیلوگرم پلوتونیوم در Sellafield ناپدید شده است/  در همانجا یکسال قبل از آن 19 کیلوگرم پلوتونیوم نا پدید شد/ 37 شاخه و لولهءِ سوختی اوانیوم(= 50 کیلو گرم اوانیوم طبیعی) در شهر کالسروحهء آلمان/ در سال 2002 میلادی در شهر Cadarache فرانسه 30 کیلوگرم پلوتونیوم ناپدید شد.

● سازمانهای اروپای شرقی در داد و ستد و جابجایی مواد اتُمی بسیار تأثیر گذار بوده که هنوز وسعت آن پنهان مانده است که فقط  از %5 تا 10 % از آنها کشف شده است: در سال 2001 پلیس گرجستان چهار نفر را دستگیر کرد که 1.7 کیلوگرم  اورانیوم 235 به همراه داشتند /  اکتبر 2001 در شهر پراگ مقدار قابل توجهی از اورانیوم بدست پلیس افتاد/  دسامبر 2001 د ر جنوب شهر مسکو شش نفر تبلیغ و پیشنهاد فروش اورانیوم را کرده است و پلیس وارد عمل شده و جریان برای فروش اورانیوم خالص صحت داشت

/ دسامبر 2007 در کشور آفریقای جنوبی گروهی از یک جریان سازمان یافته موفق میشوند که  به تأسیسات اتُمی  Pelindaba وارد شوند. در آنجا اورانیوم برای ساخت تعداد زیادی از سلاح اتُمی انبار هست. از آنجا که این افراد دستگیر نشدند موضوع هنوز در تاریکی مانده است.

2009 میلادی در انبار یک شرکت فرانسوی که تولید  MOX میکرده است 22 کیلوگرم پلوتونیوم کشف کرده است که برای ساخت 5 بُمب اتُمی کافی است.

1998 مسئول مشاور حفاظتی  Boris Nikolajewitsch Jelzin "بوریس یلتسین" رئیس جمهور سابق روسیه پذیرفت که تعداد 40 چمدان اتمی (atomare Kofferbomben) که در آنها رمز و راز اتُمی با اطلاعات ساخت و قدرت آنها و با چگونگی بکارگیری این سلاحهای اتُمی که بوسیلهء ریاست جمهوری کشورهای قدرت اتُمی نگهداری و حفاظت میشود دزدیده شده است.

● در مجموع یکی از سنایورهای بسیار خطرناک دست یابی تروریست های اسلامی و از همه مهمتر حکومتهای اسلامی رادیکال و دیکتاتور ها به سلاح اتُمی و یا خرید و فروش سلاح اتُمی ساخته شده در بازار آزاد است.

خطر دیگر فرود آوردن هواپیماهای کوچک و بزرگ بوسیلهءِ گروههای تروریستی اسلامگرا بر بام تأسیسات اتُمی در کشورهای غربی و دیگر کشورها میباشد، چنانکه تروریست ها به این کار اقدام کرده اند و سازمانهای اطلاعاتی برنامه های حملهء این گروههای تروریستی از جمله القاعده را به تأسیسات اتُمی خنثی کرده و میکند. نمونهء بارز چنین عملیّاتی فرود آوردن چهار هواپیما در ساختمان دو برج دوقلو در آمریکا که در 11 سپتامبر 2001 بوسیلهء اعضای القاعده صورت گرفت و هزاران نفر جان باختند.

● در مجموع سازمان انرژی اتُمی از سال 1993 بیش از 650 موارد داد و ستد غیر مجاز رادیوآکتیو را کشف کرده که 20 مورد از آنها با غنی سازی بسیار بالا که در کاریرد مستقیم سلاحهای اتُمی بکار میرود، بوده است. بدونِ شک کشورهایِ محور شرارت و ایدئولوژیک که سرمایه های عظیم و امکانات فراوان در اختیار دارند، براحتی میتوانند تکنولوژی هسته ای را بدست آورده و علاوه بر بکارگیری آن، امکان گسترش ساخت سلاح هسته ای را چند برابر میکنند. سازمان تروریستی و اسلامگرای "القاعده" آنقدر سرمایه و پشتوانهءِ مالی زیاد در اختیار داشته و دارد که به سلاحهای هسته ای دسترسی پیدا کند.


Image removed.

 

این دیاگرام وضعیّت انرژی اتُمی در کشورهای اروپایی را نشان میدهد: کشورهایی که دارای انرژی هسته ای هستند، اسامی کشورهایی که انرژی هسته ای ندارند و نمیخواهند داشته باشند، کشورهایی که از استفاده از انرژی بیرون می آیند، و کشورهایی که وارد فاز استفاده از انرژی هسته ای میشوند.


 

 تروریسم و محدود کردن دمکراسی در کشورهای غربی و دمکراتیک

● گذشته از عملیّات تروریستی و کشتار دستجمعی انسانها از سوی اسلامگرایان حکومتی و گروهی، از همه مهمتر گروههایِ تروریستی تلاش دارند که به یک نوع شکاف و بی اعتمادی بین شهروندان و حکومتهایِ کشورهایِ غربی و دمکراتیک دامن زنند، بویژه در شرایطی که این حکومتها غربی برای مبارزه و جلوگیری از فعالیّتهایِ گروههایِ ترویستی و یا در پوشش این بهانه، آزادیهایِ فردی و اجتماعیِ شهروندانِ خود را محدود کنند و یا حکومتها مجبور شوند سیستم سیاسی و استراتژیهایِ سیاسی خود را مرتّب تغییر دهند و از یک ثباتِ سیاسی و اقتصادیِ دراز مدتّی دیگر بر خوردار نباشند.

● به عبارتی دیگر عملکردِ بناچارِ خودِ حکومتهایِ غربی برای مبارزه با تروریسمِ ایدئولوژیکِ دینی، باعثِ خدشه دار کردنِ دمکراسی در جوامع خود و باعثِ منزوی شدن و گسلِ سیاسی و بی اعتباریِ خود در جهانِ پیرامونی و در پیشگاهِ شهروندانِ خود منجر خواهد شد .

● بعد از 11 سپتامبر 2001 سازمانِ امنیّتِ ملّی ایالاتِ متحدهءِ آمریکا مجبور شده است که برای مبارزه و جلوگیری از فعالیّتهایِ تروریستیِ اسلامگرایان، با قبولِ هزینهءِ بسیار سنگین مالی و اقتصادی و با درکِ ریسک پیامدهایِ محوری و جانبیِ سیاسی آن، یک شبکهء گستردهءِ اطلاعاتی در عرصهءِ ناسیونالِ درونی و در عرصهءِ فراگیرِ اینترناسیونال براه بیندازد.

این شبکهءِ  وسیع اطلاعاتی در قدم اوّل شهروندانِ آمریکایی و پس از آن شهروندان و حکومتها و افرادِ طراز اوّل سیاسیِ چندی از حکومتها در قاره هایِ مختلف را کنترل کرده است. تا آنجا که تلفن دستی خانم مرکل صدر اعظم آلمان را کنترل و حتّی آزادی فردی و اختیاراتِ رئیس جمهور آمریکا را هم زیر سئوال برده است.

● در راستایِ مبارزه و کنترل و برایِ جلوگیری از کنشها و عملیّاتِ تروریستی هرچه بیشتر اسلامگرایانِ رادیکال در منطقه و جهان، ادوارد جوزف اسنودن  Edward Joseph Snowdenکارمندِ سابقِ سازمان اطلاعاتیِ سازمان "سیا" (CIA) ایالات متحدهءِ آمریکا که اکنون در کشور روسیه پناهنده هست، بر اسرار و ابعاد وسیع کنترل و بر چکونگیِ کار "سازمان امنیّت ملّی ایالاتِ متحدهءِ  آمریکا  (NSA)  « National Security Agency » پرده برداشت.

استراتژی جهان غرب بویزه آمریکا برای مبارزه با تروریسم اسلامی به روابطِ بین کشورها، بویژه بین آمریکا و اروپا چنان خساراتِ جبران ناپذیر جدی وارد کرده است که شاید هیچ پدیدهءِ دیگری نمیتوانست بین جهان غرب و دمکراتیک این چنین پراکندگی و بد بینی و شکاف بیندازد و عمل کند و در این سطح به بی اعتمادی و گسستِ روابطِ بین المللی و به آسیب پذیری امنیّت و صلح جهانی صدمه وارد سازد.

● گرچه پروسه آشکار شدن این موضوع که سازمانهای اطلاعاتی و مخفی کشورهای غربی بشکلی گسترده یکدیگر را کنترل و زیر نظر دارند، برای مدّتی زودگذر بزرگترین دست آورد اسلامگرایان تروریسم محسوب و امتیازاتی را برای روسیه و چین به همراه خواهد داشت، امّا از سویی دیگر به پشتیبانی پوشیده و پنهانِ بعضی از همین کشورهای غربی به همین گروهها و سازمانهایِ اسلامگرایِ رادیکال و حمایتِ آنها از حکومتهایِ بنیادگرای دینی مانند "نظام جمهوری اسلامی ایران" پایانی خواهد بخشید که ناتوانی و فروپاشی گروههایِ رادیکال و تروریسم و عدم امکان تداوم سیاستهای حکومتهایِ دینیِ بینادگرا و دیکتاتور مانند جمهوری اسلامی پیامدِ آن خواهد بود.

ضربه وارد کردن دو سویهءِ اسلامگرایی و ترویسم  دینی

● اسلامگرایی رادیکال چه در لباس گروهی مانند "القاعده" و چه در سیستم حکومتی مانند "نظام جمهوری اسلامی و طالبان" ماهیّت دیکتاتوری و فاشیستی خود را به نمایش گذاشته و میگذارد و از دو جهتِ زیر امنیّت جوامع انسانی را آسیب پذیر کرده است:

 1- اسلامگرایی رادیکال و تروریسم دینی به منظور ایجادِ اختلال و تلاش و به هدفِ فروپاشی ساختاریهای مدرن حکومتی از یک سو حکومتهای کشورهای دمکراتیک و غرب را مجبور میکند که برای مبارزه با تروریسم دایره و حوزهء آزادیهایِ دمکراتیک و حقوق فردی و گروهی شهروندان خود را تنگ و تنگ تر کند تا آنجا که بطور خواسته و یا نا خواسته سیستمهایِ حکومتیِ دمکراتیک این کشورها به یک سیستم پلیسی کنترل شده با ابزار های تکنولوژیِ اطلاعاتیِ امروز بسویِ حکومتهایِ توتالیتر امّا به نوعی دیگر سوق داده شوند که طبعأ مایهءِ بی ثباتی و باعث نارضایتی بین  شهروندان و حکومتها در این کشورها خواهد شد.

 2- آماده کردن بستر و زمینهءِ  ایجادِ حکومتهایِ دیکتاتور و مطلق گرایِ دینی از سویِ اسلامگرایان و بازگشتِ به دورانِ قرونِ وسطی با حاکمیّتِ کلیسا و مسجد و رواج دوبارهءِ اندیشهءِ متافیزیکِ غیر علمی، تحتِ رهبریِ طبقهءِ روحانیّت و آخوند است.

به منظور پیاده کردن حکومت دینی و اسلامی قرون وسطایی شعارهای: پاسداری از دین اسلام و جایگزینی اصول و قوانین اسلامی، مبارزه با استکبار و استعمار، همچنین عملکردهایِ ضدیّت با ارزشهای عصر مدرنیته، نفیِ فرهنگِ غربی، ضدیّت با اندیشهءِ راسیونالیسم یا خردگرایی، مبارزه با سکولاریسم(جدایی دین از حکومت) و مقاومت در مقابل زمینی کردن ساختار حکومت که باعثِ سلب قدرت سیاسی از طبقهء روحانیّت است، صورت میگیرد.

هدف نهایی اسلامگرایان نفی و پاک سازی عصر روشنگری با نابودی دست آوردهای:، فلسفی، سیاسی، اقتصادی، و روابط فرهنگی و اجتماعی آن و بازگشت به دوران پسا مدرن و جایگزین کردن اصول و قوانین دینی و تثبیتِ حاکمیّت خلیفه گری و سلطانی مطلقأ متمرکز و دیکتاتوری میباشد.

نگرانی جهان از برنامهء اتُمی جمهوری اسلامی چیست ؟

  کشورهای غربی بر این امر توافق نظر دارند که مسئولین نظام جمهوری اسلامی از سال 1985 بطور پنهانی و کاملأ سری نظامی برنامهء اتُمی را  فقط به مناسبت دست یابی به سلاح هسته ای به پیش برده است. در همین راستا یک حکومت دینی و ایدئولوژیک رادیکالِ خشونتگر که بُردار برآیند و نتیجهءِ عملی و پراتیکِ تمامی تئوری های اسلامِ رادیکال ضد دمکراتیک از اوایل قرن نوزده تا به حال در جهان و نمادِ سمبلیک حکومت خلیفه گری اسلامی با بنیاد گذاری سازمان اخوان المسلین تحت رهبری Sayyed Qutb (سید قطب) و مصری و  Hassan al – Banna(حسن اَل بنّا) هر دو برخاسته از مصر میباشد، مورد اعتماد نیست و با عملکرد و بیانِ خود امنیّت جهان امروز را به خطر انداخته است .

● از این گذشته اتُمی شدن جمهوری اسلامی باعث اتُمی شدن خاورمیانه و شمال آفریقا، همسایگان ایران، و ناحیه خلیج فارس خواهد شد که زمینهء جنگهای دینی و عقیدتی و جغرافیایی پیامد آن خواهد بود. برنامهء اتُمیِ نظام اسلامی از چهار طریق زیر آشکار گردیده است:

1- آگوست 2002 میلادی فردی بنام علیرضا جعفرزاده از شوری ملّی مقاومت فاش ساخت که برنامهء اتُمی نظام اسلامی در اراک با تکنولوژی رآکتور آب سنگین برای تهیه پلوتونیوم که در ساخت بُمب اتُم بکار میرود در نظر گرفته شده، همچنین فاش ساخت که در نطنز اصفهان تأسیسات اتُمی روی زمین با چرخهء سوخت 1000 برای غنی سازی اورانیوم تمام شده است  و و در زیر زمین با یک تأسیسات عظیم و طویل با چرخهء سوخت 50000 برای غنی سازی اورانیوم با درصد بسیار  بالا آغاز شده است.

2- با فاش شدن برنامهءِ اتُمی در لیبی که طبق طرحهای اتُمی" مهندس قدیرخان پاکستانی" برنامه ریزی شده بود در ماه دسامبر سال 2003 میلادی سرهنگ قذافی  خود پیشقدم شد که به برنامهءِ انرژی هسته ای و  تولید سلاح اتُمیِ خود در کشور لیبی پایانی ببخشد و همهءِ اطلاعات و طرح و نقشه ها با اورانیوم غنی شده را در اختیار سازمان بین المللی انرژی اتُمی قرار داد، روشنایی بیشتری بر برنامهء اتُمی نظام جمهوری اسلامی اسلامی انداخت.

3- موضعگیری سیاسی، و فرهنگ بیان، شعار ها و تهدیدات جهان غرب و موضوع نابودی و برداشتن کشور اسرائیل از سوی سران نظام جمهوری اسلامی ،نشست نمایندگان جمهوری اسلامی با افراد قدیرخان پاکستانی، به بیرون انتقال یافتن اطلاعات برنامهء اتُمی از سوی افراد خودی بیت رهبری و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای خارجی، گمان ها را به یقین تبدیل کرد که نظام جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته ای است و باید نظام جمهوری اسلامی این سلاحها را مانند کشور سوریه یا از بین ببرد و یا تحویل مقامات بین المللی دهند و غنی سازی اورانیوم با تولید پلوتونیوم را در رآکتورهای آب سنگین کرج و نطنز متوقف سازند.

4- حسین موسوی سفارت دار جمهوری اسلامی در دورهء هاشمی رفسنجانی در آلمان، و در دورهء خاتمی معاون شورای امنیّت ملّی، عضو گروه مذاکرات هسته ای، معاون مرکز تحقیات و استراتژیک رژِم اسلامی و داشتن سایر مسئولیتها در مقامهای بالای حکومتی، پرده بر برنامهء اتُمی نظام و اهداف دیگر آن برداشت. ک به جرم جاسوسی و اختلال در امنیّت ملّی دستگیر شد.

انرژی هسته ای از طریق رآکتور آب سبک و یا  رآکتور آب سنگین  ؟

یکی از مسائل اساسی که جهان پیرامونی را به شک انداخته که نظام جمهوری اسلامی تحت پوشش استفاده از انرژی هسته ای قصد تولید سلاح هسته ای را دارد، استفاده از « رآکتورهای آب سنگین» در کرج و در نطنز  میباشد.

برای تولید برق از شکاف انرژی هسته ای « رآکتورهای آب سبک » رایج ترین، مناسب ترین و کم هزینه تر از رآکتور های آب سنگین است. در رآکتورهایِ آب سبک، آب معمولی بکار گرفته میشود و چرخهء سوخت هم با اورانیوم  %2 و حداکثر 5% کافی است. و احتیاج به غنی سازی 20% و یا بالاتر که در ساختن بُمب اتُمی بکار میرود را، ندارد.

در رآکتورهای آب سنگین، اوّل که تولید آب سنگین خود هزینهءِ بالا و گران تمام میشود و ساخت ساختماتی و تأسیساتی آن هم پر هزینه تر میباشد. استفاده از رآکتور آب سنگین برای کشورهایی هست که خود دارای منابع اوراینوم ذخیره طبیعی هستند مانند کانادا. استفاده از رآکتورهای آب سنگین  مناسب کشورهایی هست که دستگاه غنی سازی اورانیوم را ندارند و بجای اورانیوم غنی شده، اورانیوم طبیعی را بکار میگرند.

● بنا بر این استفاده از رآکتورهای آب سنگین در کرج و نطنز بسیار سئوال بر انگیز هست، چرا که از یک سو ایران خود  بنا به احتیاج روز افزون، اورانیوم طبیعی و ذخیره  برای چرخهءِ سوخت رآکتور آب سنگین را ندارد، از سویی دیگر سران نظام اسلامی ادعا دارند که از تکنولوژی  غنی سازی اورانیوم برخوردار هستند و  میتوانند اورانیوم غنی شدهء حتّی بالای 20% را در کشور انجام دهند، در نتیجه احتیاجی به رآکتورهای آب سنگین نخواهند داشت، مگر به منظور کسب و تولید پلوتونیوم در پروسه چرخهء سوخت برای ساختن بُمب و سلاح اتُمی.

● با وجود اینکه از سال 2002 میلادی در زمان حکومت محمّد خاتمی تا کنون به اشکال مختلف از بازدید بازرسان سازمان جهانی انرژی از تأسیسات اتُمی در ایران جلوگیری و اشکال تراشی کرده اند و میکنند و نظام اسلامی در پاکسازی، جابجایی، انهدام، و پاکسازی  آثار تأسیسات اتُمی تلاش کرده اند، امّا در اوّلین بازدیدِ افرادِ آژانس اتُمی در ایران، ابزارهایی را که با ورانیوم غنی شدهءِ بسیار بالا آغشته بود دریافتند، و به مقدار 1800 کیلوگرم اورانیوم طبیعی ولی غنی شده  که فقط در ساخت سلاح اتُمی بکار میرود دست یافتند،

● از سویی دیگر مسئولین نظام اسلامی انکار میکنند که برنامهء تولید ایزوتوپ پلونیوم 210     (Polonium- 210) که برای استارد و آتش زدن و شلیک بُمب اتُم بکار میرود را بکار انداخته اند. جالب اینجاست که پروسهءِ برنامهءِ اتُمی که یک پروژهء کاملأ نظامی و دفاعی بوده و ربطی به توسعهء اقتصادی نداشته و ندارد، تحت رهبریِ ولایت فقیه کاملأ محرمانه و زیر نظر وزارت اطلاعات و در محیطی نظامی، بویژه زیر نظر سپاه پاسداران صورت گرفته و میگرد.


Image removed.

با وجود اینکه، کشور آلمان 22.4 درصد از انرژی مورد نیاز خود را اکنون از طریق انرژی هسته ای تأمین میکند، امّا در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است که تا سال 2020 میلادی باید از انرژی هسته ای بیرون آید و کسب انرژی تجدید پذیر را با سرمایه گذاری فراوان جایگزین آن کرده است. کشور آلمان با توسعهء اقتصادی و تکنولوژی پیشرفته، در جهان مقامهای اوّل تا سوّم را در  صادرات و روابط اقتصادی و تکنولوژی را به خود اختصاص داده است.


سه  راه حل ممکن، برای پایان دادن به بحرانِ برنامه اتُمی

1- رو کردن و بر روی میز گذاشتن همهء برنامهء اتُمی نظام اسلامی از سال 1985 میلادی تا به امروز در برابر چشم جهانیان و کارشناسان کشورهای غربی و سازمان انرژی بین المللی. تضمین امنیّت و اعتماد سازی برنامهءِ اتُمی جمهوری اسلامی با جهان پیرامونی. تحت کنترل قرار دادن بدون محدودیّتِ برنامهء اتُمیِ نظام اسلامی به آژانس بین المللی، به کشورهای غربی و هم پیمانان آنهاست. بگذشت از غنی سازی اورانیوم غنی شده با درصد بالا و بسیار مسائل دیگر تا آنوقت غرب و سازمان انرژی شاید اجازه دهند که جمهوری اسلامی از انرژی اتُمی که اصلأ ضرورت آن برای ایران لازم نبود، استفاده کند.

● با این وصف جمهوری اسلامی ایران دیگر استقلال سیاسی و امنیّت برنامهءِ اقتصادی و نظامی که از اوّلین موارد محرمانه هر کشور و ملّتی میباشد را از دست خواهد داد. در قرن 21 ایجاد سازمانهای اطلاعاتی کشورهای غربی در عرصهء اقتصادی و ربودن برنامه های تکنولوژی از یکدیگر در حقیقت با یک جنگ اقتصادی درگیرند.

حال اینکه کشورهای غربی در لباس بازرسان آزانس بین المللی علاوه با جایگزینی دوربین ها و سیستمهای کنترل شبانه روزی بر کارکردِ تأسیسات اتُمی ایران، هر وقت هم هوس کردند بدون محدویّت و سر زده واردِ کشور ایران شوند و از هر گونه رمز و راز اقتصادی و استراتژیهای سیاسی سرزمین ایران پی ببرند، در واقع رهبران نظام جمهوری اسلامی حقوق کاپیتولاسیون را برای بیگانگان را، بر سرزمین و ملّت ایران تحمیل کرده اند. تازه این فقط در مورد فنی و تکنولوژی اتُمی نظام اسلامی هست و جنبهءِ اصلی آن یعنی جنبهءِ ایدئولوژیک دینی آن باقی خواهد ماند.

 

2- خروج نظام جمهوری اسلامی از لیست کشورهایی که پیمان نامهءِ منع کاربُرد سلاحهایی اتُمی و کشتار جمعی را امضاءِ کرده اند، در آنصورت مسئولانِ نظام با بی توجهی به جهانِ پیرامونی، مطابق با میل خود بصورت آشکار و پنهان به برنامه های اتُمی خود ادامه دهد. در آنصورت رهبران نظام اسلامی عملأ سرزمین و ملّت ایران را در مقابل جهان قرار خواهد داد. آنوقت برنامه اتُمی به شورای امنیّت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد و دست کشورهای دیگر را بدون مجوز از سازمان بین الملل برای حملهء نظامی به ایران باز خواهد گذاشت.

 

 3- نظام دین سالار در قرن 21 در هر جامعه ای دیگر پاسخگوی نیازمندیهای شهروندان نیست، ساختار حکومت و رهبران نظام جمهوری اسلامی دیگر ار اعتبار و اعتماد ایرانیان و جهان پیرامونی برخوردار نیست، ینا بر این راهِ حلّ سوّم این هست که رهبران جمهوری اسلامی قدرتِ سیاسی و حکومتی را به ایرانیان غیر ایدئولوژیک دینی و سکولار انتقال دهند.

حکومت به معنی واقعی یعنی نمایندگانی که از سوی مردم مأموریّت یافته اند که یک سرزمین و ملّتی را در خانوادهء جهانی بطور شایسته نمایندگی و معرفی کنند و از تمامیّت ارضی و استقلال سیاسی و از منافع ملّی با تمام توان دفاع کنند و در نام نیک آن کشور و ملّت  در عرصهءِ جهانی کوشا باشند.

● نظام جمهوری اسلامی در مدّت 34 سال بر اساس ایدئولوژیک شیعه گری در ساختار سلطانی و خلیفه گری و ولایت فقیهی نتوانسته و دیگر نمی تواند با بی اعتباری و با بی اعتمادی در میان کشورها و مردمان دیگر از حقوق ملّی ایرانیان دفاع کند و تنها راه سپردن سرنوشت کشور به ایرانیان است.

● در جوامع دمکراتیک قانون هست که هر حکومتی نتواند و یا کمبود و نقاط ضعفی داشته باشد که نتواند وظیفهءِ محوله از سویِ مردم را به نحو مطلوب به مقصد برساند، خود آزادانه کنار میرود و این تکلیف و شانس را به طبقهء دیگر با حکومتی دیگر واگذار میکند. اکنون بعداز 34 سال نظام اسلامی ناتوانی خود را در کشوری داری و سیاست ورزی به اثبات رسانده و قادر نیست مسئلهء اتُمی را هم بسود منافع ملّی حلّ کند و در این موضوع و در همهء مسائل دیگر مات و کیش شده است.

ملّت ایران مدّت 34 سال هست که منتظر این دوران گذار و چشم براه این شانس و فرصتّ تاریخی هستند، بسود رهبران نظام جمهوری اسلامی است که هر چه زودتر این دوران گذار را فراهم کنند، جلوی ضرر را هر وقت بگیرند بسودِ همگان خواهد بود، قبل از همه بسودِ رهبرانِ نظام اسلامیِ امروز و یک آینده نگری به سودِ نسلهایِ بعدیِ خودِ آنهاست.

این بستگی به تصمیم رهبرانِ نظام اسلامی دارد که میخواهند چگونه کارنامهء زندگی آنها بسته شود و سرزمین ایران را در چه وضع و شرایطی به نسل آینده تحویل دهند.

 


|نوامبر 2013 میلادی| آلمان| ناصر کرمی|

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

منبع:
آرشیو نویسنده

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید