رفتن به محتوای اصلی

ظریف: پول نفتمان را از غربی ها پس می گیریم