رفتن به محتوای اصلی

با رای پارلمان، رئیس جمهور عراق تغییر کرد