رفتن به محتوای اصلی

سیاست ناسیونالیسم افراطی آذربایجان در کنار داعش

سیاست ناسیونالیسم افراطی آذربایجان در کنار داعش


وحشت کودک


 

 هرآی لار های هرآی لار
هر اولدوزلار هر آی لار 
چمنده بیر گول بیتیب
سوسوزوندان هارای لار 
***

ای همه ماهها و ستاره ها
در چمن گلی رسته
که از تشنگی فریاد میکشد 
 

سیاست ناسیونالیسم افراطی آذربایجان در حین مقاومت قهرمانانه ی کوبانی با شعار «کوبانی قلعه اشرار- جنگ دو تروریست در کوبانی» در کنار داعش قرار گرفته است. همانطور که ترکیه باسیاست نادرست خود در کنار این آدمخواران قرار دارد. «ترکیه پرستی»، اینان را در کنار آدمخوارترین تروریستهای زمان قرار داده است:

چهار موضع وجود دارد:
1-موضع روسیه و حکومت ایران . که در یک طرف معادله قرار دارد. و بر حفظ اسد تأکید دارد.
2- طرف دیگر معادله «آمریکا و ائتلاف» است که بر سقوط اسد پای می فشارند.
3-موضع داعش و ترکیه.
4- و کوبانی در مقابل داعش. اما کوبانی بر راه مستقل خود که ««خواستار یک سوریه دموکراتیک و متکثر است که هویت‌شان را به رسمیت بشناسد» و آنرا هم در کانتون کوبانی پیاده کرده ، و همه کارها را «شوراهای مردمی» انجام میدهند ، ادامه میدهد.

این راه نتیجه خلاء قدرت اسد در منطقه بود. کوبانی راه چهارم و مستقل خود را رفته است. و از این رو نیز تنهاست. راز تنهایی کوبانی بخاطر راه «مستقل رهایی»ست. این راه وقتی میتوانست دوام بیاورد که با «همه ی خلقهای تحت ستم سوریه و حتی جهان» همبستگی و حمایت می داشت. شرایط جنگ داخلی این اجازه را به مردم دموکراسی خواه و تحت ستم سوریه نداده است.

دو جناح آمریکا و روسیه ، و جنگ داخلی «نیروی ستمکشان را تجزیه کرده و ازبین برده است». دوام راه چهارم طبق شرایط ممکن نیست. مگر اینکه در «دو جناح اصلی تضاد » به نفع کوبانی تغییر مثبتی پدید آید. که مشکل به نظر میرسد.* مسئله ی اساسی اینجا «مرگ و زندگی» ست. نه اوجالان-تهران-واشینگتن- مسکو- اسد. سئوال این است که آیا در مقابل داعش باید ایستاد و از زندگی دفاع کرد یانه؟ کوبانی پاسخ مثبت داده است. آنان که طرفدار حیات اند ضرورت دارد علیه داعش بجنگند و از این مبارزه حمایت کنند. یا با سکوت خود- ایراد گیری- عملاً در جبهه ی داعش هستند. 209 نفر از فعالان تبریز و بسیاری نیروهای چپ و کمونیست و دموکرات ایران نیز پاسخ مثبت دادند. برخی «ناسیونالیستهای افراطی آذربایجانی» در کنار ترکیه و علیه کوبانی و کرد ؛ یعنی عملاً در کنار داعش قرار دارند. با تز «جنگ دو تروریست».

رُک باید بگویم این « سیاست، شرم آور» است. و موجب شکست جنبش حق طلبانه ی آذربایجان. که بازتاب تضاد دو ناسیونالیسم «ترک و کرد» است و به زیان مبارزه ی مشترک. جنبش کردستان ایران متحد طبیعی جنبش آذربایجان بوده و هست.
این اتحاد را باید قوت بخشید. رهایی ما اینجاست. کاری که پیشه وری کرد. ناسیونالیسم افراطی-کرد و ترک و غیره- از عوامل شکست جنبشهای دموکراتیک در ایران است.راه حل آن است که توسط نقد دیدگاه ناسیونالیسم افراطی در میان جنبشهای دموکراتیک و حق طلبانه خنثی شود. ناسیونالیسم افراطی آذربایجان که خود را پشت شعار «جنگ دو تروریست در کوبانی» پنهان کرده، روشن نمی کند کوبانی چه تروری انجام داده است؟ خودگردانی توسط شوراهای محلی تروریسم است؟ خودگرانی کوبانی مسئول سیاستهای ناسیونالیسم افراطی کرد در دیگر جاها از جمله ایران است؟ واقعیت این است که «ناسیوناسیسم کور ترک و کرد» هیچ ربطی به جنبش دموکراتیک و حق طلبانه آذربایجان و کردستان ندارد. و همینطور به خودگردان کوبانی.

نقد بینش به معنای زیر سئوال بردن کل حرکت برابری خواهی  نیست. نقد بینش های «استبدادی،نژادپرستانه» در حرکتها ، در خدمت پیروزی جنبشهاست. و عدم نقد در خدمت شکست.
جنبش کرد در سوریه -عراق-ایران هر یک «خصوصیات مخصوص بخود» دارند و نباید آنها را «یک کاسه» دید. و همه را محکوم کرد و در کنار فاشیسم دینی داعش ایستاد. این دید فاجعه است.

 جنبش خلق کرد در سوریه بعد از خلاء نسبی قدرت اسد توانست سه شهر را توسط «شوراهای مردمی» بدست گیرد و با کمک همه ملیتهای داخل شهری توسط زنان و مردان اداره کند و از « هویت و خودگردانی» دفاع نماید.
مسئله خلاء قدرت و پدید آمدن شوراها در محلات، صنفها، اقشار اجتماعی، و اداره ی امور شهرها را ما در انقلاب بهمن خود تجربه کردیم، که بعد، توسط خمینی همه به نابودی کشیده شدند و یا مسخ گردیدند.
اکنون کوبانی در محاصره ی «جلادان» داعش افتاده. اینجا انسانیت حکم میکند در کنار مردم شهر کوبانی قرار گرفت و از «حق حیات» آنها دفاع نمود.  این مسئله ربطی به کارهای دیگر که برخی «گروه های کرد» در ایران انجام میدهند ندارد. خطای برادر را به پای برادر دیگر نمی نویسند. هر چیز جای خود دارد و ارزیابی خود.

دفاع کوبانی در برابر داعش از حق حیات خود قهرمانانه است و جهان هم آنرا میداند. در ایران حقوق ملیتها بدون همبستگی آنها بدست نمی آید. کردها در مبارزه ی کسب حقوق متحد استراتژیک ما هستند. با تمام مشکلاتی که خلقها بین خود دارند. و این طبیعی ست.
«قلعه ی اشرار» ، «قلعه ی تروریستها»، و غیره اصطلاحاتی ست که  ناسیونالیسم کور در آذربایجان پیرامون فاجعه ی انسانی در کوبانی استعمال میکند. دقیق شویم این سخنان همان هایی ست که در سیاست ترکیه و داعش ملاحظه میکنیم. «قلعه ی بی دینان با ید ویران شود». سخن داعش است.«مدافعان کوبانی تروریست اند» سخن اردوغان است. ««کوبانی قلعه اشراراست- جنگ کوبانی جنگ دو تروریست است». سخن ناسیونالیستهای افراطی ست. چنین است سیاست ناسیونالیسم کور. 

آنها با مغز خود نمی اندیسند، با مغز «دولت ترکیه» فکر میکنند. استقلال تفکر ندارند و ذهناً وابسته اند. آن «پیرمردان و پیر زنان، و جوانان از گل پاکتر که از حقوق انسانی خود دفاع میکنند آیا مرکز تروریسم اند؟ . آیا فکر نمی کنید «مرکز ترور در اندیشه ی شماست»؟ و از تعصب و بینش کور ناسیونالیستی برمیخیزد؟
عزیزیم گول اولارام
باخچادا بولبول اولارام
آزادلیق یولوندا
یانارام کول اولارام

***

عزیزم ، گل میشوم
در باغچه بلبل میشوم
در راه آزادی 
میسوزم و خاکستر میشوم

اینان که صد آتشه ، از «وطن» در آذربایجان سخن میگویند،  « کوبانی» برایشان به اندازه ی یک تکه سنگ هم ارزش ندارد. که زادگاه و وطن مردم است.و همان قدر برایشان عزیز است که آذربایجان و غیره برای مردمان ما.
زادگاه و وطن هر انسانی برای خودش عزیز است. از احساس انسانی آدمیان حفاظت کنیم. تا احساس انسانی خود ما نیز حفظ شود.

«بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان این که جان هزاران نفر در کوبانی در معرض خطر است، از طرفین درگیری خواست از وقوع کشتار جمعی جلوگیری کنند و از جان غیرنظامیان محافظت نمایند. به گفته مقامات سازمان ملل، حدود ۱۲ هزار کرد، از جمله صدها نفر از افراد سالخورده، همچنان در کوبانی هستند و در صورت سقوط آن، احتمال قتل عام این افراد توسط افراطیون داعش زیاد است».

اینجاست که گفته اند «آنچه بخود نمی پسندی به دیگری مپسند.»
و میافزایم « آنچه از خوبی و زیبایی ها به خود می پسندی برای دیگری هم آرزو کن». 


مشخصات رفتاری ناسیونالیسم کور

پایه ی ایده لوژی «ناسیونالیسم کور» را در مقالاتم بررسی کرده ام می توان به آرشیو من رجوع کرد.
اینجا به «رفتار این ناسیونالیسم افراطی» اشاره میکنم. مشخصات رفتاری ناسیونالیسم کور:
1- پیش خود، خویشتن را، تنها نماینده ی ملت میداند.2- غیر از خود دیگری و به خصوص "نقاد" را خائن" میداند.3- به تهدید جانی او روی آورده "خرخره" میجود.4- امر و نهی صادر میکند.5- دیکتاتور و اختناق آفرین است.6- با مدنیت و رفتار مدنی و دموکراتیک بیگانه است. 7- توهین و فحاشی از خصایل بارز آن است.8- فرق جنبش را با گروه و حزب ، و فعال را با جنبش ، نمیداند. 9- جدایی خواه است.10- نمی تواند با مغز خود بیاندیشد. فکراً و ذهناً مستقل نیست. رفتار سیاسی همسایه ی هم تبار الگوی آن است. 11- بدون قید و شرط میخواهد «همه را به قالب خود در بیاورد ، اگر نشد نابود کند- مثل داعش».12- توتالیتر است.13- شدیداً تبارگراست.14- متوجه تفاوت دوست داشتن با پرستش نیست. 15-دیکتاتور است و سرمایه پرست.16- شیفته ی خرافات تباری ست.17- با ملیتها سر جنگ دارد.18- خود را مظلوم، دیگری را ظالم میداند. درکی از «روابط ستمگرانه ی اقتصادی-اجتماعی»-ماورای آدمها- ندارد. همه چیز را در آدم "خودی و غیر خود" خلاصه میکند....

ناسیونالیسم افراطی زاده ی ناسیونالیسم است و مادر فاشیسم. 
نماینده ی این رفتار حزب پان ایرانیست است و در میان ملیتها «ناسیونالیسم افراطی ملی» ست که در رفتار گروهها و افراد شاهدش هستیم.
از مشکلات انقلاب دموکراتیک ایران یکی هم «فاشیسم ملی» ست. که ضرورت دارد پایه های نظری و رفتاری آن بیرحمانه نقد شود. 
فاشیسم ملی در میان کردها-ترکها-فارسها- و دیگر ملیتها وجود دارد. در تئوری و کردار. ضرورت انقلاب دموکراتیک ایران است که پایه های نظری و رفتاری این «جریان» 
توسط نقادان روشنگری و ویران شود. 

حمل گلهای سوخته در یورش داعش 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

منبع:
ویژه ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید