رفتن به محتوای اصلی

نیروهای کرد 'یک تپه مشرف به کوبانی را پس گرفتند'