رفتن به محتوای اصلی

بیانیه کنگره ملیتهای ایران فدرال

بیانیه کنگره ملیتهای ایران فدرال


بیانیە کنگرە ملیتهای ایران فدرال در مورد حملە داعش بە  شهر کردنشین کوبانی در سوریە

در چند روز گذشتە گروه تروریستی دولت اسلامی ( داعش ) یورشی همە جانبە ای را بە شهرکردنشین کوبانی درسوریە آغاز کردە و کشتارهمراه با ویرانی وخرابی های بسیاری را بە بارآوردە است. بسیاری ازساکنان منطقە ازترس قتل عام این گروه، خانە وکاشانە خود را رها کرده، یا آوارە کوه وبیابانها شدە اند ، یا بە ترکیە پناه بردەاند، که درآنجا در وضعیت بسیارنامناسبی بسرمی برند، ویا درشهرخود باقیماندە و دست بە مقاومتی تاریخی زدە، وتاکنون مانع تصرف شهرشان، توسط تروریست های داعش شددەاند.

کنگرە ملیتهای ایران فدرال ضمن محکوم کردن حرکت وحشیانە داعش، همگان را از خطرتکثیر گروههای تروریست و تندرواسلامی ( که تالی سنیِ خمینیِ شیعه هستند ) مطلع می سازد، وهمچنین پشتیبانی خود را از حرکتهای تبعیض ستیزانه وآزادیخواهانە ی همۀ ملیت های ایران، و ازآنجمله مردم کردستان ایران درحمایت ازمردم کوبانی اعلام میدارد. درهمین راستا ما نیز ازجامعە جهانی میخواهیم کە هرچە سریعتر بە یاری مردم کوبانی بشتابند، تا ازتکرار فجایع انسانی، که همگان شاهدش بودند جلوگیری شود.

نباید فراموش کرد کە حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز که رکورداعدام نسبت به تعداد جمعیت رادر دنیا شکسته است، تیغ سرکوب واعدام آن کمتراز جنایات داعش نبوده ونیست. جمهوری اسلامی ایران سالهااست کە با استفادە ازحربەی انکار هویت وسرکوب سیاسی- فرهنگیّ ملیت های ساکن ایران بە سلطە وحکومت نامشروع خود درایران ادامە می دهد، و با دخالت های توسعه طلبانه خود درعراق و سوریه و فلسطین، وحمایت ازجنایت کارانی چون بشاراسد، در واقع زمینه ساز بوجود آمدن گروه هائی از جنس خود، همچون داعش بوده است.

گنکره ملیتهای ایران فدرال

15 اکتبر 2014

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید