رفتن به محتوای اصلی

آیاخروج نیروهای آمریکا ازعراق، تمهیدی برای حمله به ایران است؟

آیاخروج نیروهای آمریکا ازعراق، تمهیدی برای حمله به ایران است؟

سخنان اخیر اوباما در موردخروج همه نظامیانش ازعراق را می توان گامی بلند در تمهید حمله به ایران تلقی کرد. .

چند سال پیش کتابی از خانم هاله کشاورز با عنوان مداخله بشر دوستانه خواندم، این وکیل دادگستری سالها قبل از طهرانیهای سال 88 به اوبامای وقت، اما با زبانی غیرشفاف گفته بود ،اوباما یا با ما یا با آنها ، اما اوباماهای وقت آمریکا با همفکری احمدچلبیها واخذ چراغ سبز مرجعیتهای شیعه سرگرم مقدمات حمله به عراق بودند ، حمله ای که همراه با موافقت ایران شروع وهمه شاهد موشکهای کروزآمریکائیها که از بالای سرمحمد خاتمی می گذشت و برسر عراق می ریخت بودیم.

همزمان با چنین حمله ای ، روزنامه های دوجناح حاکم (اصلاحیون واصولگرها)هر کدام بطریقی ذهن وشعور انتقام مریدانشان را مستقیم و غیر مستقیم علیه عراق و عراقیها تحریک،وچراغ سبز خود را در موافقت با حمله به عراق را توجیه می کردند.

یکی از مهمترین روزنامه های اصلاحیون در صفحه اول و تیترش این چنین (درجنگ تنها صدام مقصر نیست بلکه مردم عراق هم مقصرند)نوشت و علاء الدین بروجردی درمصاحبه با روزنامه مربوط به جناحش گفت= که ما مثل شاه عراق را عراقی ضعیف می خواهیم. .

همزمان با چنین تبلیغاتی تمام شعارهای مرگ برآمریکا،مرگ براستکبار وآمریکا شیطان بزرگ ، قورط داده شد و در جانبی دیگر قاسم سلیمانیها و لشکرقدس، درجلساتی در قصرفیروزه افسریه طهران ،مشغول هماهنگی با ستون پنجم خود که اکثرا شیعه های ایرانی تبار عراق هستند بودند، تا پس از سقوط حکومت عراق بدست غربیها و آمریکا، تدارک به اجرا درآوردن گفته های سران اصلاحات وعلاء الدین بروجردی را دیده تا عراق را به ویرانه تبدیل کنند. .

پس از ورود محتلین به عراق وسقوط حکومت ، لشکر قدس با فیلق زائیده از رحمش (بدر)نیات شوم وعرب ستیزانه خود را از تمام جوانب به اجراء درآوردند، تمام موسسات حیاتی (اقتصادی،امنیتی،علمی)را هدف گرفته ، حتی به مراکزطبی واطباء،استادان دانشگاهها ،پزشکان وآثارتاریخی و باستانی رحم نکرده انتقامجویانه ویران و از بین بردند. .

کار بجایی رسید که برای چند سال افراد عادی از مرزهای مهران به بالا بدون کنترل و بصورت کاروان به عراق وارد و خارج می شدند،پس ازآن هم اگر کسی ویزای عراق را می خواست باید به دفاترمراجع ایرانی خاصتا نمایندگی سیستانی در قم یا در مشهد و طهران مراجعه ،یا حامل یاداشتی از موسسات زیر نظر خامنه ای باشد تا از آقای شیخ به اصطلاح سفیر عراق درطهران و در واقع نماینده رژیم ایران ویزا بگیرد. . .

عرب ستیزانی که نه تنها عراق را ضعیف می خواستند ،بلکه نابودیش را در سر می پروراندند،همه ابزار این نابودی را به عراق سرازیر کردند، بمب ،انواع مخدرات،اجناس بنجول و بلااستفاده را به عراق سرازیرکردند ،منافقانه ترین حربه و توطئه خونین رژیم ایران علیه عراقیها ، همان ایجاد فتنه شیعی و سنی بوده ،برادر کشی را بیش از هفت سال و با چنین فتنه ای دنبال کرده وهمچنین به بحرین و چند کشورعربی سرایت داده ومی دهد. . .

فیلقیان قدس ،ازطرفی عراق را ویران و از جانبی دیگر با استفاده از نفوذمراجع ایرانی الاصل مستقر در عراق ونفوذیهایش در رژیم بغداد ، قراردادهای میلیاردی برای ساخت و گسترش حرم امامان وبغارت بردن نفت محدوده عراق را امضاء می کنند ، وهرجا امامی نبود، امامزاده ای را دست و پا کردند. وضع عراق کنونی نیازی به شرحی بیش ازاین ندارد. . . .

اکنون بقول ما عربها نوبت به یا حافر البیر رسیده ، اگر تا دیروز سه کشور اسرائیل،ایران وآمریکا درعراق مقاصدشوم ومشترکی داشته اند، اکیدا درآینده نزدیک نقاط تعارض وتضاد بین آمریکا و رژیم ایران به سطح آمده ، احتمال تصادم نظامی قریب به واقعیت می گراید.

پنهان کاری و اتمی شدن رژیم طهران را هیچ عاقلی نمی پذیرد،رژیمی که بغیر از قتل و ترورمخالفین،سرکوب وقتل عام ملتهای عرب،کورد،بلوچ،ترکمن وآذری را در پرونده خود ندارد،حال جهان بفکر آن افتاده که چگونه چنین رژیمی را با داشتن اتم تحمل کند.

شکی نیست که رژیم طهران با توجه به کثرت مخالفین داخلی و مفسده های اقتصادی اخیر،قصد انحراف اذهان عمومی بسمت بیرون را دارد ،به این علت است که با تمام توان به حمایت رژیم سفاک بشار اسد رفته ،در عراق با خون عراقیها برآمریکا فشار می آورد،ازتحرکات ستون پنجمش در بحرین و لبنان حمایت می کند، اما وقتی این مراحل را بسود خود نمی بیند،قطعا عده ای از سر دمداران رژیم، درگیر شدن با جنگی همانند جنگ هشت ساله با عراق را تدارک کرده،منطقه را بگمان بیشتر ماندن برقدرت به آتش بکشانند.

از جانب دیگر عده ای از اپوزسیون بیرونی ونفوذیهای داخلیشان ،ولو در کوالیس بگو مگوهایی با آمریکائیان برای ایجاد چنین زمینه ای (حمله محدود آمریکا به ایران)همانند آنچه را احمد چلبی کرد انجام داده ، ولی از اعلام حمایت علنی از حمله به ایران خودداری کنند، تا هم شریک دزد باشند و هم رفیق قافله ، برای خود، کرسی قدرت وغارتی در طهران پس از رژیم تدارک ببینند.

اگر به سکوت حاکی از قبول آمریکا در قبال حمله به اردوگاه اشرف وامروز و فردا کردنهای خانم کلینتون درمورد خارج کردن مجاهدین مسعود و مریم از لیست تروریستی، همچنین سکوت و کتمان اخبار سرکوب مردم غیرفارس خصوصا احواز(اهواز)وکوردها ببهانه پژاک نظری بیندازیم، ،خصوصا اطلاعیه اخیر پیشکسوتان نژادپرست جبهه ملی در مورد اوضاع ایران ، حکایتی بغیر از توافقات پشت پرده ، برای یک حمله محدود برای سرنگونی رژیم نمی توان تصور کرد.

اوباما برای در امان ماندن نیروهایش از حمله نفوذیهای رژین طهران، موجود در عراق( همزمان با حمله به ایران ) خروج نیروهایش را تدارک دیده واصراری بر تمدید مدت بقایشان نداشت. . با توجه به نوشته ها و شنیدهای خبری اخیر ، قیچی کردن کامل و عن قریب بشار اسد ،کنار آمدن حماس با آقای محمود عباس و پیشرفت پرونده ترور شهید حریری وگزارش احمد شهید وآژانس اتمی والخ ،اگر دلیل قاطع بر تغیر جهت کامل اوباما به رویکردی نظامی نباشد، شکی نیست که در آینده ای نزدیکتر از نزدیک ، اگر خودش اول نگوید، حتما سخنگوی کاخ سفید جمله کوتاهی را که برای رژیمهای تونس و مصر گفتند به طهران خواهند گفت که باید رژیم برود.

اما آقای اوباما و من خلفهم فی الکوالیس ،چه کشوهای اروپایی و چه کشورهای موثر در خاورمیانه ، برای جلوگیر از تکرار جنایتهای 87 سال گذشته، توسط احزاب وگروه های نژادپرست موجود در اپوزسیون که با چنین اندیشه ضد بشر و بشریت ،در حال جمع آوری هیزم برای هولوکاست دیگر علیه ملتهای غیر فارس پس ازرژیم فعلی هستند، قبل از هرگونه اقدامی سردمداران این تفکر را با امضاء وادار به قبول وتن دادن بی کم و کاست به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای منشعب کرده ،تن به حق تعیین سرنوشت ملتهای غیر فارس بدهند .

آقای اوباما و من معاه ،خصوصا مراکز و سازمانهای حقوق بشر و در راس آنها سازمان ملل، می بایست حقوق تضییع شده 87 ساله ، بیش از 72 درصد مردم (آذری،کورد،عرب،بلوچ وترکمن) را در اولویت حتمی و قطعی قرار دهند، در غیر این صورت وبا توجه به دندان تیزکردنهای حاملان اندیشه پست نژادپرستی ، نه تنها آینده روشنی در پیش نیست ،بلکه کما فی السابق والسابقه نژادپرستان با تن ندادن به حقوق اساسی و در راس آن حق تعیین سرنوشت به ملتهای پنج گانه غیر فارس روزها بلکه سالهای خونین و با مرارتی را برمردم تحمیل خواهند کرد .

وسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .ابومحمد المحمراوی 21/10/2011

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید