رفتن به محتوای اصلی

ایالت یوتا اعدام با تیرباران را قانونی کرد