رفتن به محتوای اصلی

روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)

روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)

 

زگهواره تا گور

امروز ١٣٥٦٧ روز از سلطه اعجوبه ولايت مطلقه فقيه برميهن ومردم ما مى گذرد.به جرات بايد گفت كسى نمى تواند حتى يك روز رادر اين ايام سياه بر شمرد كه اتش بحران در روابط درونى هيات حاكمه،در سركوبى هاى گوناگون براى اعمال اراده شوم حكومت عليه مردم و هم چنين در ارتباط با كشورهاى مسلمان نشين به ويژه دولتهاى همسايه ايران ومراودات بين المللى، شعله ور نبوده باشد. 

فكر مى كنم تعاريف كوتاه و گوياى وافى وكافى، بحران زا وبحران زى، در تعريف ماهيت اين بساط تبهكار را اولين بار در اطلاعيه ها ى كانون نويسند گان ايرانى در تبعيد خوانده ام . اين خصيصه ناشى از مديريت نا بسامان نظام نيست. از طبيعت ارتجاعى اين تشكيلات جنايتكارى برمى خيزد. 

اين بساط با مدنيت معاصر با سطح فرهنگ ،تاريخ وتمدن ايرانيان امروز در تضاد اشتى نا پذير است.اين نظام جناياتى كه بلا وقفه از گهواره تا گور مرتكب شده ، مى شود و خواهد شد در واقع براى صيانت ذات است وجنبه دفاعى دارد. ولى فقيه مى تواند زهر اتش بس وسم بر جام را در روابط خارجى اجباراً ولا جرعه سر بكشد.اما يك قدم عقب نشينى در برابر ساده ترين در خواست زنان ايرانى يعنى ازادى پوشش را نمى تواند تحمل كند. از ١٧- اسفند 1357، تظاهرات بزرگ زنان وقطعنامه در خواستهاى فرو تنانه انان در كانون وكلاى دادگسترى مركز ، براى رعايت حقوق انهاتا امروز بيش از ٣٧- سال مى گذرد. كارنامه مبارزات، زنان،مادران، خواهران ودختران ما وعكس العمل ددمنشانه دستگاه سر كوبى ولايت فقيه عليه انان در تمام گستره ميهن،روز مره به چشم مى خورد . درس اموز است به ويژه براى اهل صلح،مصالحه واصلاح داخل وخارج كشور. نيازى به ذكر  مطالبات انباشت شده دانشجويان، معلمان، همه اقشار حقوق بگير كارگران، كارمندان، باز نشستگان،گرسنگان، بى خانمان هاوبى كاران نيست.تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

تنش هاى نوروزى

در بستر چنين سابقه دور ودرازى از حيات بحرانى نظام ولايت مطلقه فقيه است كه خشونت عريان وكلام تهديد اميز خامنه اى خود را به نمايش خاص وعام مى گذاردرهبر مسلمانان جهان نگارنده ودهشت زده است .عربده كشى اشكار او، ان هم در روز عيد  ودر پناه" ثامن الائمه، ضامن اهو" خط وخطوط جديدى را در روابط درونى هيأت حاكمه ترسيم مى كند.زيرا زدن توى دهن كليد دار خزانه اميد وتدبير ولى فقيه، ان هم در ملاء عام الزاماً واكنش هائى دارد كه در تجربه وانشقاق باندهاى گوناگون ، يار گيريهاى جديد وتسريع ريزش هاى درونى، البته در دگرگونى هاى روابط منطقه اى و بين المللى، خود را نشان خواهد داد. 

روحانى در پيام نوروزى خود غير از حرافى هاى رايج يك جمله گزنده دارد. نمك پاشيدن به رخم انتخابات است جائى كه مى گويد " ملت بزرگ ما كه هميشه پيشگام بودند بر جام دو را در هفت اسفند كليد زدند. همان اقدام مشترك ملى در داخل كشور است...." البته قبلاً به فرمايشات رهبرى معظم انقلاب استناد كرده بود تا چاپلوسى كند " فرمودند سال همدلى وهمزبانى،همان همدلى وهمز بانى ووحدت وانسجام بود .... بر جام را به فر جام مطلوب رساند."تا ادعا كند زنجير هاى تحريم ،بانكى، مالى،پولى،پترو شيمى،بيمه،حمل ونقل و همه تحريم هاى هسته اى بر داشته شد . 

پاسخ رهبر معظم انقلاب هيچ تناسبى با مزه پراكنى كليد دار رهبر نداشت. معظم له شتابزده به ميدان امده وپاسخ داد"در موضوع هسته اى توافق شد اسمش را گذاشتيم بر جام. حال مى گويند بر جام ديگرى در قضاياى منطقه و قانون اساسى، بر جام دو وسه وغيره بايد به وجود بيايد تا بتوانيم راحت زندگى كنيم...." رهبر با سرعتى شگرف،حمله كرد. ولى فقيه، جاى خالى سردار دكتر حاج حسين الله كرم را در عرصه مبارزات اسلامى به اشغال خود در اورد . 

 

بچه گول زن وخائن

خامنه اى جواب پيام نوروزى اوباما راهم داد " دشمن مقصود دولت امريكا است كه البته مى گويند ما دشمن نيستيم پيام نوروزى دادند . سفره هفت سين پهن كردند اين ها بچه گول زنى است .... از ان طرف تحريم را حفظ مى كنند و وزارت خزانه دارى امريكا با طرف خود طورى عمل مى كند كه شركت هاى بزرگ وبانك هاى بزرگ جرأت نكنند با جمهورى اسلامى معامله كنند كه دشمن محض است . تحريم وتهديد مى كنند كه دشمن محض است...." يعنى تحريم روى كاغذ ماند. 

البته بى نصيب گذاردن رفسنجانى خلاف انصاف بود. ولى فقيه توانست توى سر اوهم دو بامبى بكوبدوعادلانه ارشادش كند : اينكه مى گويند فرداى دنيا، فردا مذاكره است دنياى موشك نيست اين اگر از روى نا اگاهى باشد كه نا اگاهى است اما اگر از روى اگاهى گفته شود خيانت است .... بدون موشك حق ايران را خواهند خورد..."

حسن روحانى دست پاچه وترسيده ضمن عرض تبريكات صميمانه خدمت مقام معظم رهبرى ارزو كرده بود كه سال نو " سال اميد وتلاش همگانى براى ساختن ايران...." باشد . عملا" 

خامنه اى پاسخ داد : نه به ان دايره ودنبك زدنت ، نه به اين زينب وكلثوم شدنت....رهبر زه كمان را كشيده و قلاده قبيله زنده خواران " كلب استان على خامنه اى " باز شده بود . هر كس تلاش كرد كه از ديگران سبقت جويد . 

 

پس نماز ها

پيشنماز كه سرفه كند تكليف پس نماز معلوم است اين هم مشتى از خروار نوازشهاى اسلامى  

مقلدين ولى مطلقه فقيه به كليد دار اميد وتدبير. 

علم الهدى نماينده جديد ولى فقيه در خراسان وامام جمعه مشهد به لفظ مبارك فرمودند : طرحهاى ضد امريكائى ايران بعد از بر جام، دو برابر طرح هاى ضد ايرانى در طول ٣٧- سال قبل از بر جام بود .... طرح هاى ضد ايرانى دولت وكنگره رشد داشته است.. 

احمد خاتمى در نماز جمعه تهران گوش رئيس جمهور ولى فقيه را كه دلگى مى كند كشيد: اب نبات  بر جام براى برخى مزه كرد كه به دنبال بر جام ٢-٣-و٤ هستند....

نماينده سابق ولى فقيه در سپاه پاسداران مجتبى ذوالنور كه وكيل مجلس رژيم از قم است رئيس جمهور نظام را لو مى دهد : دشمن امروز بر جام ٢ را مطرح مى كند .... به دنبال طرح دراز مدت براندازى، تغيير واستحاله جمهورى اسلامى .... است. 

اخوند اسد الله ايمانى نماينده ولى فقيه در فارس كه غضبناك بودند خطاب به حسن روحانى فرمودند : برد- برد شما تبديل به خسارت شد .... نمى توان انقلابى بود وبا امريكا ارتباط داشت....

اسماعيل كوثرى نماينده مجلس اسلامى ولى فقيه هم به پوچى حرفهاى رئيس جمهورش اعتراض دارد: 

....اغاز بر جام٢و٣ يك انحراف است .... هنوز بر جام ١- موفقيت اموز نبود كه بخواهيم برجام ٢-و٣- را كه معنائى ندارد اجرا كنيم. 

در اين ميان لطيف ترين انتقاد را از لطف اله فروزنده عضو شوراى مركزى جمعيت ايثار گران انقلاب اسلامى مى شنويم كه : دولت به غرب خوش بينى بى جهت داشته است ....

روزنامه ها ونماز جمعه ها پر است از نوازشهاى كتبى ناشى از مراحم و ارشاد رهبر. 

     استاد و معلم چو بود كم ازار           خرسك بازند كودكان در بازار

پالان وكوزه

قروغمزه، ناز شترى، قهرو اشتى هاى اسلامى، رهبر معظم انقلاب،طى مذاكرات علنى لو رفته را همه ديديم. حضرتش با دست پيش مى كشيد وبا پا پس مى زد. در خلوت بى پرده و عريان  دادو ستد جريان داشت. مى داد ومى گرفت . زد وبند دائمى وبود وعاشقانه . در ظاهر، حضرتش سختگير بود وخسيس .حجاب اسلامى را سخت رعايت مى كرد. ترشرو بود وبد اخم . 

ولى فقيه محصول اين دو روئى وقيحانه را امروز درو مى كند . واكنش بز دلانه او در پيام هاى نوروزى اش سخت رسوا كننده است . اينكه اقاى اوباما رئيس جمهور امريكا را بچه گول زن بخواند ، رئيس تشخيص مصلحت نظام، ايت الله رفسنجانى، ولى نعمت تاريخى خود را خائن بنامد ورئيس كابينه خود، حجت الاسلام روحانى را به اشاراتى تمسخر الود عامل دشمن بشناسد ، دردى دوا نمى كند : زارى نوميدانه ايست كه در لباس تهاجم و غضب خود را به نمايش مى گذارد. از عمامه تا نعلين حضرتش در مرداب بر جام غرق است. دست وپازدن هاى مأيوسانه او براى شريك جرم تراشيدن فايده اى ندارد. او به هر وسيله اى تلاش مى كند ديگران را اماج حمله قرار دهد تا از مسئوليت گرفتا ريهاى روزمره وفرو رفتن بيشتر در لجن زاربحرانهائى كه مستقيماً ناشى از " رهبرى داهيانه"  ولايت امر وامامت امت است، برهد .

عقب نشينى مفتضحانه وذليلانه روحانى واعلام صريح اينكه " مطيع" رهبرى است، اعلام غير رسمى رفسنجانى در فاصله گرفتن از جمله منسوب به او كه دستاويز فحاشى خامنه اى قرار گرفت و بالاخره لحن اشتى جويانه اقاى اوباما كه مى گويد زمان براى اعتماد سازى لازم است و " ايرانى ها مجبور نيستند فقط از معاملات دلارى استفاده كنند". ١٥- فروردين فقط يك مسكن است براى دردهاى بى درمان مقام معظم رهبرى ولا غير. 

 

ان يكى خَر داشت پالانش نبود                                  يافت پالان گرگ خَر را در ربود 

كوزه بودش اب مى نامد به دست                               اب را چون يافت خود كوزه شكست 

                                         

قطره چكانى وقلقلك شيطان

حدود ٨٥- در صد مبادلات تجارتى جهان با دلار انجام مى شود . عدم امكان بر خوردارى جمهورى اسلامى در استفاده از خدمات مالى در اين زمينه مشكلات عظيمى براى دستگاه ادمكشى ولى فقيه فراهم مى كند. رئيس جمهور اتريش كه چشم انتظار همتاى عمامه دار خود در وين بود در مصاحبه با تلويزيون اخوندها پرده از واقعيت حاكم بر داشت "روشن نيست چه زمانى تحريم هاى غرب عليه ايران لغو مى شود ....بر چيدن مجازات ها عليه ايران به اراده جامعه بين المللى وامريكا بستگى دارد...." ١١-فروردين. 

البته كلمات گرد وقلمبه غرب واراده جامعه بين المللى در جمله بالا براى ملا حظات سياسى به كار رفته است. محصول ١٢- سال چك وچانه زدن پنهانى واشكار ولى مطلقه فقيه،جشن هسته اى ، تراشيدن امير كبير ، مصدق وفاطمى را كاظم صديقى امام جمعه تهران با بليغ ترين كلمات ممكن عرضه مى كند " ما بر  سر دو راهى تسليم يا تحريم هستيم" ١٣ - فروردين نماز جمعه- 

سردار سيد محمد جعفرى فرمانده سپاه پاسداران در مسجد جامع لنگرود هم گله مند است چرا كه " با وجود توافقنامه برجام هنوز تحريم ها را بر نداشتند وظاهراً قصد بر داشتن انرا هم ندارند يا به كندى وبه تدريج وقطره چكانى مى خواهند انجام دهند...." ١٠- فروردين- 

اعلام نو بخت، همه كاره كابينه اميد هم سخت ياس اميز است . " در امد ١١٩ ميليارد دلارى نفت شده ١٩ ميليارد دلار...." - ١٤فروردين- والمفلس فى امان الله. 

چشم انداز تيره وتار است. فيگارو روزنامه دست راستى فرانسه مى نويسد " هنوزهيچ قراردادى با ايران در حوزه نفت وگاز منعقد نشده.... شركت ها حق ندارند با ايران مبادلات دلارى  داشته باشند" ١٢- فروردين 

 

 اين همه زحمت

در خبر است كه ملا نصرالدين قصد داشت الاغهاى خود را شمارش كند، سوار خرى شد وشمرد نه الاغ داشت پياده شد وشمرد اين بار تعداد انها ده بود . چندين بار شمرد وبا همين روش به شماره كردن پرداخت به همان نتيجه رسيد . عاقبت خسته شد با خود گفت اين همه زحمت به گم شدن يك خر نمى ارزد ودست از شمردن بر داشت. حال هيچكس حق ندارد به رهبر عقيدتى يا ولى فقيه اشتباه اورا تذكر دهد . به خصوص انكه همگان بايد بدانند،"ايت الله 

خامنه اى منصوب خدا وپيغمبر است" -١٢ شهريور ٩٤- ايت الله يزدى رئيس مجلس خبرگان رهبرى و " اگر كسى بگويد حكم رهبرى را قبول ندارم،حكم خدا را كوچك شمرده است....چنين كسى در مرز شرك به خدا قرا دارد " حجت الاسلام شب زنده دار - عضو شوراى نگهبان در جمع كاركنان ان شورا-٢٠مرداد ٩٤ 

رفسنجانى بار ها رهبر منتخب خود را " عمود" يا " عماد خيمه نظام" خوانده است. خاتمى خامنه اى را " متصل به وحى" يعنى در رابطه با خدا مى داند. حسن روحانى هم بارها گفت

"مطيع" است ومنقاد. اين را هم از جمله هنگام انتخاب شدن خود اعلام كرد وهم پس از"بنده نوازى" اخيرخامنه اى در  مشهد و عليه او. 

                                               موقعيت قانونى و روانى رهبر 

" قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از : قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت...."هستند- از اصل ٥٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى- 

به اين ترتيب بود كه خمينى  بنيان گزار اين رژيم پس از كشته،معلول، مجروح ومصدوم شدن ميليونها شهروند دو كشور مسلمان در جنگ، ويران شدن شهر ها ، كارخانه ها، مزارع، 

باغهاى....دو كشورهمسايه، ايران وعراق جام زهر اتش بس را بالا كشيد . پاد زهر او اعتماد به نفس بود و جهالت مقلدين بى شمارش. مرده ريگ خوار او ، امامزاده سيد على خامنه اى كور مى كند و شفا نمى دهد. زهوار در رفته ايست زه زده. پس از حدود دوازده سال مذاكرات در وعده گاه جشن هسته اى پس از انكه تمام قواى او، مقننه، مجريه وقضائيه در ملا عام زهر اب  برجام را سر ميكشند، او پشت پرده شاه سلطان حسين مى شود. روشن است كه او را" مى كشد زهر اگر اندك وگربسيار است" پرهيز مى كند . سرداران سابقاً جنگى او ، رستم صولتى ژنرالهاى پر مدال چائو شسكو را به ياد مى اورند . رهبر ترسخورده وتنهاست. زهر را به ديگران تعارف مى كند. 

                                          ارث نقد وسموم غربى 

يكى از القاب سيد على خامنه اى، سيد خراسانى است. حجت الاسلام دكتر جواد جعفرى مدرس مركز تخصصى مهدويت كه شناخت نشانه هاى ظهور حضرت امام زمان در تخصص ايشان است، مى تواند اساس اين لقب را براى مشتاقان علوم حوزوى روشن كند . در اينجا كافى است اشارت كنم كه از علائم ظهور اقا، امام زمان، قيام سيد خراسانى است. 

اين نوروز مصادف شد با محو سايه ايت الله طبسى از سرورى خراسان با كمك ملك مقرب حضرت عزرائيل. سفره پر نعمت ثامن الائمه خالى از رقيب و مدعى ماند و افتاب ولايت فقيه بر ان تابيدن گرفت. اين ارثيه گرانقدر مثل نفت نيست كه مشترى خارجى بخواهد. ميراث اجدادى اسيد على است و هلو هلو برو تو گلو. تاراندن تاراج گران سابق  گزينش مباشران نوين سرگرمى شيرين ولذت بخشى كه متاسفانه شيطان بزرگ ، كوچك، نفوذى ها،وبچه گول زن ها و خائنين انرا تلخ كردند. 

نعمات ملك الموت

اقا سر ومر وگنده، دمر بر خوان نعمت اجدادى اش بود كه عكس خود وجانشين خود را همراه با عكس امام ديد. پسر عموى خونى او سيد هاشمى دبير كل سابق مجلس اعلاى اسلامى عراق كه اصل ونسب خود را دور انداخت تا با نام شاهرودى بر مسند رياست قوه قضائيه جمهورى عدالت پيشه اسلامى تكيه زند دم در اورد ومقدمات ظهور خود را اماده كرد. حركات لاشخورها شروع شده است مثل ايت الله قربانعلى درى نجف ابادى، پيمانكار سر شناس قتلهاى زنجيره اى وزير اطلاعات حاتمى و نماينده مجلس خبر گان رهبرى، كه سر كشيد و چشم اميد به نتيجه متاستاز سلول هاى سرطانى رهبر معظم انقلاب دارد و هنوز اقا به رحمت الهى نرفته دنبال ايجاد زحمتى شيطانى است و باز هم احساس وظيفه ميكند كه " به هر حال بايد براى بعداز ايشان به فكر باشيم ...." اقا هنوز قلك طبسى را نشمرده كه حلواى اورا مى پزندو بر سر خوردن ان يكديگر را مى درند. اقاها واقا زاده ها در انتظارند. اقا سيد صادق لاريجانى ، اقا سيد مجتبى خامنه اى. اقا سيد حسن خمينى ، ايت الله مصباح يزدى، ايت الله رفسنجانى وووو

بالاى سر همه سرداران سپاه بز خو كرده و اوضاع را رصد مى كنند. رقبا به دشت اهوى نا گرفته را مى درند.

 

در سوريه ، يمن، لبنان

كاخ سفيد كه براى سلامت اقاشاخ را به پشت اقا بند كرده، دست از حجامت وجود مقدس ان حضرت بر نمى دارد و هى فشار مى اورد تا " بشار نرود، جنگ تمام نمى شود.." 

استراليا كه سه هفته پيش يك كشتى اسلحه به مقصد يمن  را توقيف كرده بود باز يك كشتى ديگر به همان مقصد  را كه از ايران مى امد  با هزارها كلا شينكف و دهها هزار گلوله وووو توقيف كرد . 

رئيس ملل متحد دخالت اخوندها در سوريه ولبنان رامخل صلح وحاكميت دولتها مى شمارد وحالا ديگر ساكت  نمى ماند . 

اقاى خرم ديپلمات سر شناس اخوندها در بوق وشيپور مى كند كه روسها باز سر جمهورى مقدس اسلامى را در سوريه بى كلاه گذارده اند و " كلاهبردارى " كردند. 

           دام هربار ماهى اوردى - ماهى اين بار رفت و دام ببرد

شيطان بزرگ

هنوز حكم اعدام زنجانى، قهرمان معروف بسيج اقتصادى كه متهم به مشاركت با اقا مجتبى است و به همين دليل علماى اعلام اورا قلك بيت" لقب داده اندخشك نشد كه ضراب، همدست سر شناس او سر از زندان شيطان بزرگ در اورد. رئيس اف. بى. اى با اشارتى بليغ انگشت را به طرف كار فرماى واقعى او دراز كرد و " كيفر خواستى كه امروز صادر شد پيامى به شركاى حقيقى متهم است كه كوشش مى كنند خود را پنهان كنند ...." ١٠ فروردين- اعلام جرم عليه ٧ هكر سپاه سايبرى، محكوميت رژيم به پرداخت بيش از ده ميليارد دلار بابت دعاوى گوناگون ،تحريم شركت هاى موشك ساز رهبر ، دو بازرگان بريتانيائى و دو شركت اماراتى از ان 

جمله اند . اينها بخشى از اخبار علنى شده است كه هر روز مى خوانيم. بخش بزرگى از انها پنهان است . كه ما نمى دانيم ومقام معظم رهبرى بر انها عالم است. اقا زاده جليل القدر اقاى دكتر سيد جواد املى لاريجانى ، رئيس حقوق بشر اسلامى رهبر در بساط قوه قضائيه،رئيس ايالات متحده امريكاى شمالى را كا كا سياه مى خواند . اوباما در خواستهائى از رهبر دارد كه نفوذى ها هم با او همدستى مى كنند . خلاصه رهبر افشا مى كند " جمهورى اسلامى از فلسطين، و حمايت از مقاومت [عراق، سوريه، يمن ولبنان ؟]صرفنظر كند. از مظلومان منطقه مثل بحرين و يمن و غيره پشتيبانى وحمايت نكند . اگر ميل امريكاست حتى از ابزارهاى دفاعى خود صرفنظر كند ....

تدريجاً موضوع را به اين خواهد كشاند كه چرا اصلاً نيرو هاى قدس تشكيل شده،چرا سپاه تشكيل شده است ؟ چرا سياست داخلى جمهورى اسلامى طبق قانون اساسى بايد با اسلام تطبيق كند...." با اقتباس از ميرزا اغاسى و مزه پراكنى هاى او بايد گفت كه شيطان بزرگ شورش را در اورده و شيرينى نوروزى ونعمات ثامن الائمه را به اوقات تلخى اقا تبديل كرده است. حالا بر جام افاقه نكرده و " صفرافزود" بى صاحب روى دست امر وفرمانده، اصلى يعنى ولى مطلقه فقيه و مباشران رنگارنگ او مانده است. 

در حاليكه رهبر معظم به لفظ مبارك فرمودند" تحريم ها به روى كاغذ برداشته شده"-٢فروردين معاون ظريف عراقچى كنيز مطبخى را دراز مى كند و سراغ صدا وسيما مى رود كه" نبايد القا كند كه تحريم لغو نشده است " ١٤ فروردين وصالحى ضمن اينكه مى گويد مسئوليت بر جام را ميپذيرم اقا را نشان مى دهد كه " تيز بينى رهبر نبود باخته بوديم"١٤ فروردين - 

بالاخره چه كشكى وچه پشمى. " دولت امريكا درصدد صدور اجازه استفاده از امكانات مالى خود به رژيم ايران براى انجام معاملات دلارى نبوده است ...." ١٦ فروردين- مارك تونر- سخنگوى وزارت خارجه امريكا.اين هم محصول تيز بينى رهبر معظم هميشه در صحنه وبرنده انقلابى واسلامى  كه طمع داشت و مى خواست همكاسه شيطان باشد و در دل مى خواند . 

      گر به بغداد لقمه اى نان باشد            ما در اينجا دهان بجنبانيم 

خر تو خر

من نمى دانستم چرا هر وفت صحبت از نادانى وبى نظمى مى شود از خريت، خر تو خرى ومحشر خر ياد مى كنند.... اخر اين " خران بار بردار" نه بمب اتم ساخته اند ونه هواپيماى ب ٥٢ وقتى دعوا مى كنند حد اكثر جفتك مى زنند ويا يكديگر را با دندان تهديد مى كنند . زحمتى  ندارند. سخت كوش هستند. براى دعا ،ابراز شادمانى يا عصبانيت گاهى عر عر مى كنند . فرصتى بدهند كاه وعلفى مى خورند . فكر كردم اين بنى بشر حق نا شناس  بى رحم  وادمكش مسئول تحقير وتخفيف اين موجود شريف، سر بزير، بى ادعا، زحمتكش وخدمتگذار است. خران مثل علماى اعلام ركورد شكن كشتار هم نوعان خود، دزدى، غارت،شكنجه وزندانى كردن نيستند.

شكايت به يكى از دوستان بردم . گفت : اگر ايمان داشتى در كار خدا مداخله نمى كردى، اين خواست واجب الوجود است. گفتم: خدا را مسلمانان رحيم ورحمان معرفى مى كنند. اين چه رحمتى است ؟ گفت به خانه كه رفتى در قران سوره المدثر را بخوان مى فهمى. طبق سفارش ان بزرگوار اسلام شناس به مطالعه ان سوره پرداختم صحبت از اتش دوزخ است. شراره هاى سوزان ان و فرشتگان عذاب و واى به احوال دوزخيان گنهكار. در انروز از كارنامه هاى خود فرار مى كنند - كانهم حمر مستنفره. فرت من قسوره-

" گوئى خران گريزانى هستند كه از شير درنده مى گريزند" ايات٥٠و٥١- 

البته ما فعلاً حريف ولى مطلقه فقيه كه منصوب خداست نمى شويم. لابد " خرنيستيم" كه خريت كنيم وبخواهيم خدا را از عرش به فرش بكشانيم براى مؤاخذه . اما احوالات وخر تو خرى خران در روز محشر هنگام گريز از عواقب اعمال خود شما را به ياد ولى مطلقه فقيه وهمپالكى ها يش نمى اندازد؟ 

                                       

     محمد  رضا روحانى -١٧ فروردين ١٣٩٥

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید