رفتن به محتوای اصلی

سرکرده تروریسم شیعه ،مخالف تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است