رفتن به محتوای اصلی

روحانی خواستار 'تضمین منافع ایران" توسط سایر امضاکنندگان شد