رفتن به محتوای اصلی

«ترکیه تسلیحات بیشتری در اختیار شورشیان سوریه قرار داد