رفتن به محتوای اصلی

صندوق توسعه ملی؛ ایران چقدر از درآمد نفت خود را پس‌انداز کرده است؟