رفتن به محتوای اصلی

خواهر ولیعهد عربستان به دلیل کتک زدن یک لوله کش در پاریس به ده ماه زندان محکوم شد