رفتن به محتوای اصلی

امام خمینی نمی‌دانسته که زن‌ها هم به توالت می‌روند!