رفتن به محتوای اصلی

توافق امارات و بحرین با اسرائیل و دردسر استراتژیک تازه‌ برای آخوند ها