رفتن به محتوای اصلی

مخالفت علی‌ خامنه‌ای با واکسن‌ 'آمریکایی و انگلیسی' چه تبعاتی دارد؟