رفتن به محتوای اصلی

کاخ سفید به جای مامن سرکوب‌شدگان، به جولانگاه سرکوب‌کنندگان تبدیل شده است