رفتن به محتوای اصلی

بیانیه ننگین شورا( مریم رجوی)بر علیه اقدام تاریخی رضا پهلوی در نفی سلطنت

بیانیه ننگین شورا( مریم رجوی)بر علیه اقدام تاریخی رضا پهلوی در نفی سلطنت

بیانیه ننگین شورا( مریم رجوی)بر علیه اقدام تاریخی رضا پهلوی در نفی سلطنت

 

قسمت دوم از مقاله« جوانه های اپوزیسیون، تقارن پوزیسیون و مدعیان اپوزیسیون»:

 

در متن بیانیه شورا برعلیه رضا پهلوی و... چنین آمده است« پیرامون دعاوی و نمایشهای اخیر بقایای سلطنت مدفون پس از تغییر دولت در آمریکا »،« سیاست اصولی ۴۰سالهٔ شورا «نه شیخ، نه شاه »،« به‌خصوص نباید به رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات آن و مزدورانی که پس از قیامهای مردم ایران لباس سلطنت و شاه‌پرستی پوشیدند، فرصت داد که با این پروژهٔ ارتجاعی و استعماری دستاویزی برای به انحراف بردن نیروها بر ضدّ تنها آلترناتیو دموکراتیک و مستقل بجویند و به این وسیله بر طول عمر فاشیسم دینی بیفزایند»،« مانورها و دوبله‌خوری و باز کردن دکان دونبش بین سلطنت و جمهوریخواهی» ،« «نه» تاریخی و رأی بازگشت‌ناپذیر خود را به رژیم دست‌نشاندهٔ ستم‌شاهی اعلام کرده‌اند. چرخ تاریخ به عقب باز نمی‌گردد.»

 

ابهام و پرسش هایی چند در بیانیه شورا:

۱) در این بیانه از یک «جمهوری دمکراتیک » نام برده شده است. همچنین مجاهدین خلق در روز۱۴ فروردین ۱۴۰۰ یک کارزار توفان توئیتری در حمایت از « آری به جمهوری دمکراتیک» اعلام نموده اند و پس از گذشت ۵ روز ناگزیر هنوز نتوانسته اند نتیجه این کارزار بزرگ را اعلام کنند؟

 این درحالی از که مصوبه شورا در سال ۱۳۷۲ و تعیین یک نظام اسلامی « جمهوری دمکراتیک اسلامی» تغییری نیافته و این مصوبه بطور رسمی پا برجا است؟ و در حتی درهمین بیانه شورا نیز خود را« به‌عنوان یک نیروی انقلابی مسلمان » معرفی کرده است.

 

 

 

۲) در بیانیه از« دعوت به همبستگی ملی و ضرورت آن در این شرایط» سخن گفته شده است، باتوجه به مفاد به روز شده بیانیه شورا برعلیه رضا پهلوی و همچنین مواضع پیشین آنها در این مورد و ازجمله نسرین ستوده و نرگس محمدی، این ابهام و پرسش وجود دارد که از کدام نیروها برای همبستگی ملی دعوت بعمل می آید؟ آیا معنا  ومفهوم  همبستگی ملی  صرف ورود به شورا و تحت رهبری مریم رجوی است؟

۳) در این بیانیه مجاهدین خلق عطف به دوران سلطنت پهلوی می گویند:«‌ چرخ تاریخ به عقب باز نمی‌گردد.» اما خود خواهان برگشتن به اسلام و حاکمیّت ۱۴۰۰ سال پیش هستند.؟

 

۴)  در بیانیه آمده است:

«‌ به‌خصوص نباید به رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات آن و مزدورانی که پس از قیامهای مردم ایران لباس سلطنت و شاه‌پرستی پوشیدند، فرصت داد که با این پروژهٔ ارتجاعی و استعماری دستاویزی برای به انحراف بردن نیروها بر ضدّ تنها آلترناتیو دموکراتیک و مستقل بجویند و به این وسیله بر طول عمر فاشیسم دینی بیفزایند.»

این درحالی است که اساس فعالیت مجاهدین خلق بر روی سیاستمدارن و لابی ها در امریکا و اروپا متمرکز شده است و «مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم »(۴)، و حتی برغم اینک تاکنون درچهار قیام اصلی(۷۸ - ۸۸ -۹۶ و ۹۸) هیچگونه حمایتی از جانب مردم و سردادن شعاری بسود آنان به ثبت نرسیده است، اما خود را «یگانه آلترناتیودمکراتیک» رژیم می نامند. بعلاوه اینکه اگر چنین پیش فرضی از« یگانه آلترتیو» وجود دارد پس معنای دعوت به همبستگی ملی و ...چیست؟، و استدلال اینکه رضا پهلوی طول عمر فاشیسم دینی را افزوده است،‌ عملکردهای هر گروه درایجاد و تثبیت رژیم جمهوری اسلامی و همچنین تکمیل کننده نکبت و تباهی ۵۷ بی نیاز از شرح و گفتگو است.

۵) در بیانیه آمده است:

« مانورها و دوبله‌خوری و باز کردن دکان دونبش بین سلطنت و جمهوریخواهی هیچ فرد و جریان میهن‌پرست و آگاه و مستقل را نمی‌فریبد. مبارزات ۴۰سالهٔ شورا برای آزادی و استقلال و عدالت با شعار «نه شاه، نه شیخ» با دریای خون شهیدان و مخصوصاً قیام آبان۹۸ به پروژه‌های ارتجاعی و استعماری و اصلاح‌طلبان قلّابی ضربات اساسی وارد کرده و آنها را وادار به عقب‌نشینی یا رنگ عوض کردن اضطراری کرده است.»

بدین شکل با بکار گیری چنین ترم هایی اقدام تاریخی رضا پهلوی (ترجیح جمهوری به پادشاهی» به دوبله خوری و اصلاح طلبی قلابی و عقب نشینی یا رنگ عوض کردن اضطراری تفسیرو القا شده است. مجاهدین با ایدئولوژی اسلامی و با اعتقاد به « رهبری عقیدتی» و معرفی مریم رجوی به عنوان پرچمدار « اسلام دمکراتیک و بردبار» توضیح نمی دهند که چرا اینک پس از مواضع جدید رضا پهلوی ناگزیر شده پسوند « اسلام» را از جمهوری دمکراتیک برداشته و آنچنان که در متن خودشان آمد است « به دوبله خوری و اصلاح طلبی قلابی و عقب نشینی یا رنگ عوض کردن اضطراری » پیشه کرده اند؟

برخلاف بیانه فوق، در قیام ها و مخصوصا آبان ۹۸ در هیچیک از رسانه ها در سراسر جهان شعاری مبنی بر« نه شاه ،‌نه شیخ» جز در سایت های مجاهدین خلق به ثبت نرسیده است.

۶) همچنین در بیانه مدعی شده اند:

« چرا داعیهٔ جمهوریخواه شدن پسر شاه و جمع شدن بساط سلطنت و شاه پرستی و کنار گذاشتن سوگند شاهی در ۹آبان۱۳۵۹ به‌طور رسمی و بدون هر گونه شائبه و شکاف در سایت او اعلام نمی‌شود. این در حالی است که وی در گفتگو با کیهان شاه و در قسمت‌های سانسور شدهٔ نوار صوتی که حزب مشروطه‌خواه منتشر کرده حرفهای قبلی خود را می‌زند. کدام را باید باور کرد؟ بچهٔ شاه جمهوریخواه شده یا حاکمیّت جمهور مردم که در تقدیر است، مانند استفاده از دست‌بند سبز در قیام۸۸، باعث تغییر رنگ شده است؟ به‌خصوص که پیوندهای ۲۰ساله با سپاه و مجیزگویی او از نیروی منفور انتظامی رژیم محکوم نشده و کماکان پابرجاست.»

اقدام رضا پهلوی باعث کیش مات شدن عده ای و یا در وضعیت آچمز قرار گرفتن دسته ای دیگر شده است، بنابر این بهانه گیری و بهانه جویی و این دست « ایراد بنی اسرائیلی» ، همین عدم تعادل را بازتاب میدهد، و برخلاف آنچه در این بیانیه آمده است گفتگوی رضا پهلوی با کیهان لندن( در بیانه از آن بعنوان «کیهان شاه» نام برده شده است) موجود است و رضا پهلوی نه یکبار بلکه چندین بار به زبان و بیان مختلف بر مواضع خود تأکید و تصریح کرده است( ۵). مشخص نیست این بیانه برای اعضای مجاهدین خلق در آلبانی که به اینترنت دسترسی ندارند تنظیم شده، یا برای افکار عمومی که به اینترنت و کیهان لندن دسترسی دارند؟

۷) در بیانیه آمده است:

« از این پیش‌تر، مسئول شورا در سال۱۳۸۸ شرایط بازگشت به جبهه خلق را برای بقایای شیخ و شاه از موسوی گرفته تا پسر شاه با ادبیات محترمانه و بدون هر گونه عبارت گزنده اعلام کرده بود، اما متأسّفانه به گوش هیچیک فرو نرفت. آن‌قدر که پسر شاه حتی خروج مجاهدین از لیست تروریستی در دولت دموکرات اوباما در سال۱۳۹۱ را به زیان نیروهای موهوم دموکراتیک در ایران توصیف کرد که منظورش کسی جز رژیم و سپاه پاسداران آن نبود. توجیه رژیم آخوندی و حکومت دست‌نشاندهٔ عراق برای کشتار مجاهدین همان لیست و برچسب تروریستی بود.»

درباره معنای « ادبیات محترمانه و بدون هر گونه عبارت گزنده» باید از مجاهدین خلق تشکر کرد که ما را از توضیحات اضافه بی نیازساخته است، اما در باره مواضع رضا پهلوی در باره مجاهدین خلق  و سخنان مسعود رجوی به نقل کیهان لندن « اقدام  پرسش‌برانگیز مسعود رجوی:  ترجیح حکومت «خامنه‌ای» بر «رضا پهلوی »چنین آمده است(۶):

« چندی بعد از وقایع اشرف و تحصن و اعتصاب هموطنانمان، مطلع شدم آقای رضا پهلوی چندین نوبت، به طرق مختلف ابراز همدردی کرده و در محکوم کردن این کشتار و جنایت، اطلاعیه هم صادر نموده که شایان تشکر است.

 واقعیت این است که به‌خاطر دست بستگیها و همچنین سوء استفاده‌های سیاسی طرفهای گوناگون، هم‌چنان ‌که تا امروز نمی‌شد از کمکهای مالی مهندس بازرگان قدردانی و یادآوری کرد، ما و به‌ خصوص خود من، تشکرهای زیادی به بسیاری کسان از بابت همدردی یا ابراز لطفشان در مقاطع مختلف بدهکارم و خودم هم نمی‌دانم که در چه زمانی می‌توانم و باید بر زبان بیاورم.»

۸) دربخش پایانی بیانیه چنین آمده است:

« هم‌چنانکه مسئول شورا در اثنای قیام در دیماه ۹۶ اعلام کرد، شورا به دور از هر گونه تنگ نظری و پافشاری بر مواضع و برنامه و مصوّبات خود، به جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی فرامی‌خواند و آمادهٔ همکاری با همهٔ نیروهای جمهوری‌خواهی است که با نفی کامل نظام ولایت فقیه، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت، مبارزه می‌کنند.»

اگر معنا و مفهوم« به دور از هر گونه تنگ نظری و پافشاری بر مواضع و برنامه و مصوّبات خود» همین بیانیه و عملکرد پنج دهه گذشته و...چنین است، پرسش این است که اگر اسلام دمکراتیک و برد بار مریم رجوی نخواهد بردباری نشان دهد و در همچنان  برپاشنه اسلام اصیل بچرخد و براساس نص نصریح آیات قرآن در باره « کافران، مشرکان، مرتدان و...»چه نتایجی حاصل خواهد شد ؟

سخن پایانی و یک پرسش مهم

اصلی ترین ویژگی مجاهدین خلق اسلامی بودن و پایبندی به  اصول و اعتقادات مبتنی بر « قرآن» بعنوان ایدئولوژی راهنمای عمل سیره پیامبر و امامان شیعی است، بنابر این با کدام پشتوانه، اعتبار، مشروعیت  و اعتمادی می توانند مبتکر و مدعی  یک نظام جمهوری و جدایی دید از دولت و کثرت گرایی باشند؟

بنظر میرسد بکارگیری ترم« آری به جمهوری دمکراتیک» در واکنش به اقدام تاریخی  رضا پهلوی و این نوع بازیهای سیاسی توسط مجاهدین خلق  نه تنها دردی از آنها برطرف نمی سازد بلکه نفی پسوند اسلامی یک نوع « گل زدن به تیم خود» از هول و هراس و بسود رضا پهلوی محسوب میشود و به طبع در این بازی سیاسی نیز اولین بازنده آن مجاهدین خلق و اولین برنده آن مبتکر این این تغییر اصیل در زمین اوپوزیسیون( رضا پهلوی) است.

آيا مجاهدین آنقدر دمکراتیک و اصلاح طلب و... شده اند که می خواهند ورای ایدئولوژی و آرمان و اعتقادت مذهبی خود، میداندار جمهوریت و جدایی دین از دولت و سکولاریسم در عرصه اپوزیسیون شوند؟

اگر این شعار ها و و فراخوان ها و تبلیغات جدید مجاهدین خلق حول « جمهوری دمکراتیک» که ناشی از مواضع و اقدام رضا پهلوی است اصالت و مشروعتی داشته باشد، و به « آری به جمهوری مکراتیک» بدون بکار بردن همیشگی پسوند اسلامی باور داشته باشیم بنابراین در قدم نخست اساسأ نباید شاهد مفاد فوق در بیانیه شورا باشیم، زیرا که  این بیانه تمام دعاوی شورا و مجاهدین خلق را زیر سوال برده و آنها را به  اوّلین انکار کنندگان اصالت و مشروعیت این ادعا و بیانیه خود بدل ساخته است.

یک هفته پیش از این نیز سایت های مجاهدین خلق در باره خانم نسرین ستوده و نرگس محمدی مقالاتی را انتشار داده بودند« رژیم و سوپاپ اطمینان هایِ خودی و غیرخودی! محمد هادی » و از قضا در سایت اخبار روز( چپ) نیز این مقاله را انتشار داده است؟.

ضمیمه:

۱) ۴ توصیه سیاسی به آقای رضا پهلوی – فرخ نگهدار

https://www.akhbar-rooz.com/4-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AE-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF/

 

۲) اجلاس میاندوره‌یی شورای ملّی مقاومت ایران

 

https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%91%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

۳)

  رژیم و سوپاپ اطمینان هایِ خودی و غیرخودی! محمد هادی

http://www.aftabkaran.com/2021/03/27/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%90-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF/

در رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی: کی در کدام صف است؟ بخشش یا انتقام؟ جمشید پیمان:

https://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/82965-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%9F

 

 

۴) مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم

https://mihantv.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7/

۵)  مصاحبه اختصاصی کیهان لندن با شاهزاده رضا پهلوی: من از پرنسیپ‌های فکری و سیاسی خودم صحبت می‌کنم

https://kayhan.london/fa/1400/01/02/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1

۶) اقدام  پرسش‌برانگیز مسعود رجوی:  ترجیح حکومت «خامنه‌ای» بر «رضا پهلوی

https://kayhan.london/fa/1399/12/01/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D8%AD

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

منبع:
حقیقت مانا

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید