رفتن به محتوای اصلی

امریکا می گوید روسیه حمله خواهد کرد و لاوروف آن را کارزار تبلیغاتی می داند!