رفتن به محتوای اصلی

مرد کویتی نباید کمک های مالی زیادی به مساجد دانمارک بدهد

مرد کویتی نباید کمک های مالی زیادی به مساجد دانمارک بدهد
ترجمه و تلخیص:
کیانوش توکلی

راشد بن سعد راشد العلمی از کویت ممکن است در آینده بیش از 10000 کرون نتواند به مساجد دانمارک کمک کند. او اولین نفر در لیست ممنوعیت کمک های بیش از 10000 کرون به مساجد در دانمارک  قرار گرفته است .این کویتی  مشخص نیست که چرا در لیست  قرار گرفته است. تنها گفته می شود که او در سال 1964 در کویت به دنیا آمد و هنوز در این کشور زندگی می کند.

این فهرست، از جمله موارد دیگر با این هدف درست شده که مانعی  باشد در استفاده نیروهای افراطی اسلامی در مقابله با دموکراسی و آزادی های اساسی یا تضعیف آن در دانمارک .

فهرست ممنوعیت بر اساس قانونی است که توسط  مجلس دانمارک در 9 مارس 2021 ، که هدف آن مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مقامات دولتی خارجی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌توانند با اهدای کمک‌های مالی به گیرندگان در دانمارک با دموکراسی، آزادی‌های اساسی و حقوق بشر مخالفت کنند یا آن را تضعیف کنند.

طبق قانون، دریافت یک یا چند کمک مالی که مجموعاً بیش از 10000 کرون باشد در مدت یک سال از سوی افرادی که در فهرست ممنوعیت اهدای کمک‌ها گنجانده شده‌اند، ممنوع است. 

مورتن مسرشمیت، رئیس DF (حزب ملی گرای مخالف اسلام گرایی در دانمارک )در توییترخود می نویسد که سوسیال دموکرات ها در سال 2018 اعلام کردند که کمک های مالی کشورهای خارجی باید متوقف شود. بنابراین، او تحت تأثیر قرار نمی گیرد که در چاپ اول فقط یک نام وجود دارد.

سال گذشته، اکثریت گسترده ای در مجلس دانمارک به قانون ممنوعیت دریافت کمک های مالی از سوی افراد خاص رأی مثبت دادند. از جمله سازمان های دولتی خارجی و سازمان ها و شرکت های دولتی.

دولت سوسیال دموکرات و حزب حامی SF به همراه احزاب راست Venstre، Dansk Folkeparti، De Konservative Nye Borgerlige و Liberal Alliance به این قانون رأی دادند.

اما حزب اتحاد چپ دانمارک  Enhedslisten  به این قانون رای منفی داد. حزب سوم حامی دولت، رادیکال ها،هم رای ممتنع به این لایحه  داد.

 

شایان ذکر است  در سال 2019 سندی توسط  یک خبر نگار دانمارکی  کشف شد که نشان می دهد که امام مسجد  امام علی در کپنهاک،در پی یک "ساخت و پاخت "بین آخوند  محمد خادمی و وزیرکلیسای (2002 ) دانمارک صورت گرفته بود . داستان از این قرار بود وقتی تقاضای مسجد از سوی آخوند محمد خادمی به وزیر کلیسا ارایه می شود، در اساسنامه مسجد  عبارتی بود که نشان می داد مساجد اهل بیت در سراسر جهان توسط علی خامنه ای هدایت و رهبری  می شود، وزیر در پاسخ آخوند می گوید که شما عبارت علی خامنه ای را از اساسنامه  تان را بر دارید و ما با تقاضای شما موافقت می کنیم که آخوند مکار همین کار می کند و اجازه ساخت داده می شود . این روز ها موضوع مسجد امام علی رسانه ای شده است به ویژه اینکه  گفته می شود رد پای گروه ترور مخالفین ایرانی در پایز گدشته روشن شد که شخص آخوند محمد خانی در ماجرا ترور بوده است و تحقیقات پلیس البته همچنان ادامه دارد

  حزب ملی گرای دانمارک خواهان بسته شدن و سپس خراب شدن مسجد امام علی در کپنهاک شد . این حزب از ابتدا یگانه حزبی بود که مخالف ساخت مسجد امام علی در کپنهاک بودو این حزب بهمراه ژاله توکلی از حزب چپ دانمارک به آن رای منفی دادند.
لازم به ذکر است که زمین مسجد در دانمارک توسط ناصر جعفر علی جاسبی خریداری و.مبلغ ده میلون دلار که از ایران برای مهدی خادمی حواله شده بود.سخنگوی مسجد ،هزینه ساخت را 85 میلیون کرون اعلام کرد. « اهل بیت » تحت رهبری علی خامنه ای سازماندهی ساخت مساجد گران را در اقصی نقاط جهان را بعهده دارد .این مساجد بخشی از استراتژی هلال شیعه را دنبال می کنند.این مساجدی مراکزی برای عضو گیری و شرکت در ترور مخالفین رزیم اسلامی ایران بدل شده است.برای نمونه « ترور میکونس» با شرکت چند لبنانی تروریست عملی شد.
 
 
 

مسجد امام علی در دانمارک بایستی بسته و خراب شود

یکشنبه, مارس 10, 2019 - 11:09
Image removed.
 
اخیرا سندی توسط یک خبر نگار دانمارکی کشف شد که نشان می دهد که امام مسجد امام علی در کپنهاک،در پی یک "ساخت و پاخت "بین آخوند محمد خادمی و وزیرکلیسای (2002 ) دانمارک صورت گرفته بود . داستان از این قرار بود وقتی تقاضای مسجد از سوی آخوند محمد خادمی به وزیر کلیسا ارایه می شود،

 
 
اخیرا سندی توسط  یک خبر نگار دانمارکی  کشف شد که نشان می دهد که امام مسجد  امام علی در کپنهاک،در پی یک "ساخت و پاخت "بین آخوند  محمد خادمی و وزیرکلیسای (2002 ) دانمارک صورت گرفته بود . داستان از این قرار بود وقتی تقاضای مسجد از سوی آخوند محمد خادمی به وزیر کلیسا ارایه می شود، در اساسنامه مسجد  عبارتی بود که نشان می داد مساجد اهل بیت در سراسر جهان توسط علی خامنه ای هدایت و رهبری  می شود، وزیر در پاسخ آخوند می گوید که شما عبارت علی خامنه ای را از اساسنامه  تان را بر دارید و ما با تقاضای شما موافقت می کنیم که آخوند مکار همین کار می کند و اجازه ساخت داده می شود . این روز ها موضوع مسجد امام علی رسانه ای شده است به ویژه اینکه  گفته می شود رد پای گروه ترور مخالفین ایرانی در پایز گدشته روشن شد که شخص آخوند محمد خانی در ماجرا ترور بوده است و تحقیقات پلیس البته همچنان ادامه دارد
  حزب ملی گرای دانمارک خواهان بسته شدن و سپس خراب شدن مسجد امام علی در کپنهاک شد . این حزب از ابتدا یگانه حزبی بود که مخالف ساخت مسجد امام علی در کپنهاک بودو این حزب بهمراه ژاله توکلی از حزب چپ دانمارک به آن رای منفی دادند.
لازم به ذکر است که زمین مسجد در دانمارک توسط ناصر جعفر علی جاسبی خریداری و.مبلغ ده میلون دلار که از ایران برای مهدی خادمی حواله شده بود.سخنگوی مسجد ،هزینه ساخت را 85 میلیون کرون اعلام کرد. « اهل بیت » تحت رهبری علی خامنه ای سازماندهی ساخت مساجد گران را در اقصی نقاط جهان را بعهده دارد .این مساجد بخشی از استراتژی هلال شیعه را دنبال می کنند.این مساجدی مراکزی برای عضو گیری و شرکت در ترور مخالفین رزیم اسلامی ایران بدل شده است.برای نمونه « ترور میکونس» با شرکت چند لبنانی تروریست عملی شد.

 نکاتی در باره ساخت مسجد توسط جمهوری اسلامی در خارج از کشور:

1_  شخصا مخالفتی با ساخت مسجد ندارم . کاملا روشن است که  در یک کشور دمکراتیک دین باوران و بی دینان به یک اندازه حق دارند که کنیسه ، کلیسا ، مساجد و یا دیگر مراکز تجمع  خود را دار داشته باشند . مشکل اصلی  این است که مرکزی زیر نظر علی خامنه ای تحت عنوان« اهل بیت »  فعالیت می کند که در اقصی نقاط جهان  با هزینه کشور ایران، میلیارد ها دلار صرف ساخت مساجد برای غیر ایرانیان می کنند. این مساجد بخشی از استراتژی هلال شیعه و یا همان امپراطوری شیعه است ؛ همانگونه که امپراطوری سنی به رهبری سعودی ها در امد های ملی خود را صرف ایجاد چنین مساجدی می سازند. مخالف من با اسلام حکومتی است و نه با ساخت  مسجد و کنیسه

2_با اینکه زمین  مسجد امام علی در کپنهاک  به سفیر سابق جمهوری اسلانمی در دانمارک تعلق دارد و رسما ده میلیون دلار تحت عنوان کمک های  مردمی  از داخل ایران  در اداره مالیات دانمارک  ثبت شده است اما هزینه ساخت این مسجد بیش از ده میلیون دلار است . بطور مثال کلیه قطعات  کاشی کاری ان مستقیما از ایران آورده شده است . طراح و آرشیکت مسجد ایرانی است ولی در مراسم افتتاحیه ان حتی امام جماعت ایرانی ان حضور نداشته است . بجز چند ایرانی ، 99 درصدد افراد آن از مسلمانان شیعه دیگر کسورها استفاده شده است.

3_  در روز افتتاح ، ورورد همگان ، حتی زنان بی حجاب ازاد بود ولی پرسش این است که چرا در ایران ، حتی زنان بی حجاب خارجی هم  اجازه ندارند که در خیابان های ایران دیده شوند .

4_ سال گذشته مسجد سنی ه در کپنهاک ا توسط  دولت قطر افتتاح شد. هزینه ساخت ان 150 میلیون دلار اعلام شد.  در افتتاح مسجد سنی ها، برخی از مقانات دولتی دانمارک هم  شرکت داشتند . در  مساجد سنی ها ، سلفی گری ترویج می شود که یکی از پایه های داعش و دیگر گروههای تروریستی اسلامی است .

 

5_ جمهوری اسلامی در این چهل  سال مخالفین خود را در خارج از گشور توسط شیعیان غیر ایرانی ترور کرد .   در این ترور ها از  مسلمانان شیعه لبنان ، افغانی و.... استفاده شده است. ترور میکونوست در برلین یکی از نمونه های آن است که  چند لبنانی شیعه در ان دست داشت. هم اکنون  افغانی های شیعه  در سوریه بسود بشار اسد در حال جنگند. در واقع این مساجدی مراکزی برای عضو گیری و شرکت در ترور مخالفین رزیم اسلامی ایران بدل شده است ..

 

 

بزرگترين مسجد دانمارك با ارتفاع ٣٢ متر و زمینی به مساحت دو هزار و ۱۰۰ متر که زیربنای آن ۱۸۰۰ متر مربع است و بنام مسجد امام على نامگزارى شده است بعد از سالها كار براى احداث آن،  در اکتبر سال 2015 در كپنهاگ بازگشايى شد. زمین این مسجد بسیار زیبا  در سال 2001 توسط سفیر سابق ایران در دانمارک ناصر جعفر علی جاسبی خریده شده است .  ده میلون دلار که از ایران برای مهدی خادمی حواله شده است ؛  بخشی از هزینه آن تامین شده است .امروز کمتر ایرانی در افتتاحیه مسجد حضور داشته اند بخش بزرگی از شعیان غیر ایرانی و بخش دیگر دانمارکی ها  بودند که با موبایل مشغول عکس برداری و فیلم بودند . ساختمان مسجد حقیقا زیبا طراحی شده است . ارشیک ان نیز در بین جمعیت بود که ادعا می کرد که فردی آتئیست است که با اعتراض من ، راه خود را کشید و از بحثث در رفت. 

 Image removed.

سابقه مخالفت با ساخت مسجد در کپنهاک

برای اولین بار بود که ایرانیان سکولار و مخالف رزیم که به دلیل مخالفت با ساخت مسجد، در جلسه شورای شهر شرکت جسته و از طبقه دوم ( جایگاه تماشاچی ) به شورای شهر در طبقه اول چشم دوخته بودند. ابتدا نمایندگان احزاب دانمارکی از چپ تا راست ، علیه رژیم تهران و بطور مشخص علیه احمدی نژاد سخنرانی کردند ولی در پایان اکثر نمایندگان (32 رای ) مثبت در مقابل 7 رای منفی و 5 رای ممتنع به ساخت مسجدی همراه با گنبد و مناره_ رای دادند که موجب شد ؛ ایرانیان جلسه شورای شهر را بعنوان اعتراض کردند .ر در این رای گیری احزاب چپ یعنی چپ های لیست واحد Ø، سوسیال دمکرات ها S و سوسیالیستهای مردمی SF و احزاب حاکم V به ساخت مسجد رای مثبت دادند و تنها حزب دانمارکی مردمی DF که بعنوان یک حزب ملی گرا و اسلام ستیز معروف است با قاطعیت مقابل این طرح ایستاد و به آن رای منفی داد که با کف زدن و تشویق ایرانیان طبقه اول مواجه شد . ژاله توکلی عضو حزب چپ موسوم به Ø علیرغم توصیه رفقای حزبی ، به این لایحه رای منفی داد که بهمین دلیل ، بطور علنی مورد نقد رفقای دانمارکی خود قرار گرفته بود و سرانجام ژاله از این حزب استعفا کرد و اکنون بعنوان بلاگر و نویسنده مستقل کار می کند.

Image removed.

 

شایان در است که زمین مسجد در سال 2001 توسط سفیر سابق ایران در دانمارک ناصر جعفر علی جاسبی خریده شده است ولی کمکی به ارزش  ده میلون دلاری که از ایران برای مهدی خادمی حواله شده است ؛ می باشد . او می گوید ؛ این پول را افراد ثروتمند و مسلمان ایرانی ارسال کرده اند در حالی که چنین نیست.

 

موضوع ساخت مسجد پس از انتخابات و جنبش سبزی که دنیا را تکان داد به موضوع آکتوئل خبری روزنامه های دانمارک مبدل شد و چند  سال پیش درمصاحبه یولن

د پستنن با مهدی خادمی با حضور با ژاله توکلی(مترجم روزنامه) منهم بعنوان شاهد یک ماجرا رابطه سفارت و مسجد ؛ شرکت داشتم . در این جلسه من و ژاله مخالفتی با ساخت مسجد بطور کلی در دانمارک نداشتیم . مخالفت ما با کمک 10 میلیون دالاری دولت احمدی نژاد به ساخت مسجد جدید بود که تحت عنوان کمک" کارخانه داران مسلمان "به این مسجد شده بود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

برگرفته از:
رسانه های دانمارک

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید