رفتن به محتوای اصلی

راه گذاربه دمکراسی و آزادی به خوانش آقای نگهدار
31.01.2023 - 21:02

راه گذار به دموکراسی و آزادی مسالمت آمیز است- فرخ نگهدار

 

متاسفانه بحث"من وکالت می دهم" "من وکالت نمی دهم"خواسته یا نخواسته ،آگاهانه یا نا آگاهانه تلاش برای شکل دادن بیک اتحادگسترده در خارج از کشورجهت مبارزه با جمهوری اسلامی وحمایت از مبارزان داخلی را تحت الشعاع قرارداده است.

پیش کشیدن وبرجسته کردن کمپین من به آقای رضا پهلوی وکالت می دهم .یا نمی دهم خلل جدی در شکل گیری این اتحاد بوجود آورده است.

زمانی که سرکوب خیزش انقلابی،بگیر ببند های حکومتی واعدام انقلابیون توسط جمهوری اسلامی شدت گرفته است. زمانی که بالا بردن روحیه مبارزان درون کشوروتلاش برای جلب حمایت جهانی ازخیزش انقلابی جوانان ایران مهم ترین وظیفه احزاب ،جریان های سیاسی وکنشگران خارج از کشور است. زمانی که بیشترین اقبال عمومی میلیون ها ایرانی مهاجر برای مشارکت وگرفتن نقشی موثر وتاثیر گذار،هم رائی و همکاری با یک دیگر در اوج خود می باشد و می تواند نطفه یک مرکزیت قدرتمند سازمان دهی شده وقابل اتکا را در ارتباط وحمایت از مبارزان داخل بوجود آورد.

جریان ها وافرادی تلاش می کنند مانع از پاگیری وتشکیل چنین مرکزیت قدرتمندی گردند.قشقرق ،هیاهو برای کمپین رای میدهم ورای نمی دهم. دقیقا برای کسانی که مترصد چنین فرصتی بودند.این فرصت را بوجود آورد تا با پیش کشیدن امر وکالت! مسئله صغارت و خام اندیشی رای دهندگان عملا مبارزه متشکل برای ایجاد یک مرکز قدرت ، حمایت شده از طرف میلیون ها ایرانی مشتاق رهائی وطن را دچار سکته کنند.

تلاش در پیشبرد وبرپائی یک مرکزیت تاثیر گذار در خارج از کشور را دچار تشتت وتاخیر سازند .هدفی که متاسفانه یکی از محور های اصلی تلاش آقای فرخ نگهداردردامن زدن به همین امرو ایجاد خلل وشبهه در دل جمهوری خواهان وافراد مستقل خواستار اتحاد فراگیرو مرکزیت یافتن ایرانیان در خارج از کشور می باشد.

دریغا ! پاکیزگی اخلاق از بین رفته و رسیدن به هدف های سیاسی بهر قیمت واتهام زنی رایج.تنها چیزی است که در این پلمیک های سیاسی مطرح می شود.عمل کردی که که ماحصل آن ایجاد فضای بد بینی ودودلی و عدم اعتماد در بین مردم علی الخصوص مبارزان خیابان می باشد.

تمام تلاش ها بجای حرکت در جهت ایجاد یک فضای آرام ودموکراتیک، جهت یک اتحاد فراگیر از نیروهای خواهان مبارزه با جمهوری اسلامی. معطوف به خواباندن مچ یک دیگرگردیده است.معطوف به زیر سوال بردن اتحاد با یکدیگر و کم رنگ کردن نقش نیرو های جمع شده با گرایش های آزادی خواهانه درجنبش خارج از کشور.

هدفی که از مجاری مختلف با قدرت تمام دنبال می شود. در این میان نقش آقای فرخ نگهداردر بر خوردبا شخص رضا پهلوی وتلاش برای پا نگرفتن یک تشکل متحد ومطرح در خارج از کشور بسیاربرجسته و مغرضانه است.قضاوتی مبتنی بر نیت خوانی و دادن آدرس های نا درستی که وجود خارجی ندارند.

"برخی در خارج کشور یا سر خود دولت موقت تشکیل داده اند و برای تشکیل آن مثل آقای پهلوی فراخوان داده اند. برخی آمادگی خود را برای مدیریت پروسه گذار اعلام کرده اند.. من تمام کسانی که برای معتبر کردن نوعی رهبری در خارج از کشور تلاش می کنند، کسانی که فکر می کنند این کار می تواند گرهی از کار مردم و مشکلات کشور بگشاید، را خطاب قرار می دهم و می گویم تشکیل رهبری در خارج کشور راه عاقلانه و واقع بینانه نیست. نه کنترل آن روند در دست ما خواهد بود و نه می تواند مورد اعتماد و حمایت اکثریت جامعه معترض قرار گیرد. "*

ایشان با نسبت دادن چنین اتهامی به معتقدان اتحاد با آقای رضا پهلوی و نسبت دادن تکیه آن ها به نیروهای خارجی یرای تغیر.اتهامی سخت نا جوانمردانه به بسیار جانهای آزاد، جمهوری خواه ومستقل که در این جبهه قرار دارند! وارد می سازند.

زمینه برای طرح نقطه نظرات خودرا فراهم کرده .می نویسند برعکس افرادی که تکیه بردولت های خارجی دارند. ایشان مرکز ثقل این تحول را نیرو های درون کشور می دانند. چنین برخورد تخریب گرانه ودور از انصاف انسان را به این فکروسوال می رساند که هدف ایشان از زدن وبرجسته چنین اتهامی چیست؟

سوالی که بلافاصله جواب خود را در همان راه کار دائمی آقای نگهدار پیدا می کند. حفظ حکومت اسلامی و اعتقاد به تغیر رفتار آن .

حال که خامنه ای به منفور ترین شخصیت تاریخ ایران بدل شده و تمام وجاهت خود از دست داده و دیگر جائی برای نامه نوشتن آقای نگهدار به اوباقی نمانده است . آقای نگهداردر ظاهر به کسانی که هنوزامید به تغیر رفتار این حکومت دارندتوصیه می کند. دست ازحمایت و امید خود ازحکومت بکشند.چرا که تاسال نود شش می توانست جواب بدهد.حال تاریخش گذشته است.پس بهتر است بفکر چاره ای دیگر بود. اما در عمل برای گذار مسالمت آمیز خود باز دست بدامان همان حاکمیت می زنند .

این جان کلام آقای نگهدار است. بعد از کلی به این در و آن در زدن ، تخریب کردن چهره کسانی که مثل ایشان فکر نمی کنند! کسانی که به زعم ایشان بی خبر از امکان عقب نشینی حکومت وتن دادن آن بعد از چهل چهار سال کشتارو نشان دادن ماهیت جنایتکارانه قادربه چرخش در استای دمکراسی هست را درک نمی کنند.

کسانی که امکان هیچ نوع تغیر ومصالحه در این رژیم بنفع معترضان خیابان ودست کشیدن از قوانین قرون وسطائی رانمی بینند. ایشان سخن از تغیررفتار حکومت،آغاز یک روند مسالمت آمبز برای گذار به آزادی ودموکراسی با وجود همین حکومت بمیان می کشند.

"برای این که گذار از حکومت ولایی به استقرار دموکراسی بیانجامد باید روند گذار دموکراتیک، مسالمت آمیز و بدون مداخله خارجی باشد.....کسانی که قبلا در حکومت مسئولیت داشته و اکنون جزو منتقدان درونی محسوب می شوند، می توانند رابط بین حکومت و نمایندگان مردم باشند. این اشخاص خودشان موقعیت نمایندگی ندارند و اکثریت معترضان صدای آنها را پژواک صدای خود نمی دانند. آنها تنها می توانند نقش تسهیل گر گفتگو میان حکومت و نمایندگان اپوزیسیون را عهده دار شوند."*

چه باید گفت ویا نوشت بر این تفکر که هرگز نمی تواند دل از جمهوری اسلامی ،خامنه ای ،اطرافیان او واصلاح طلبان بر دارد.تفکری که چشم برعمل کرد مسئولین قبلی حکومت که اکثریت آن ها در تمام جنایت های جمهوری اسلامی شرکت داشته ودر برابر هیچ سرکوب حکومتی اعتراضی نداشته اند ، می بندد آن ها را افرادی صالح برای گفتگو میان نمایندگان اپوزیسیون با حکومتی که به زعم ایشان رهبر آن از سال نودشش قادر به جوابگوئی نیست تلقی می کند.

سیاستی سخت مخرب که از یک سو سمت اصلی مبارزه را به سوی مقابله با حکومت فرضی آقای رضا پهلوی سوق می دهد .از سوی دیگر تنها راه درست رسیدن به آزادی و دمکراسی را "ّبخوان خوابانیدن خیزش انقلابی" را بمیان کشیدن پای حکومتیان از اصلاح طلب تا اعتدالی ،حتی اصول گرا به میدان ودل بستن به نتیجه کار آن هامی داند.

مهم تر تلاش می کند مانع از شکل گیری یک مرکز متحد از نیروهائی با گرایش های مختلف که خواهان قرار گرفتن در یک جبهه متحد خارج از کشور باشند گردد!

این جان کلام آقای نگهداراست برای رسیدن به دمکراسی و آزادی از طریق مسالنت آمیز. راهی جز کنار آمدن با حکومت اسلامی نیست!

الباقی کشیدن پای زندانیان سیاسی به میدان بعنوان رهبران واقعی جنبش (البته گزینشی مانند آقای تاج زاده که مورد تاکید ایشان است.) زندانیانی که هیچ امیدی به رهائی وگرفتن نقش جدی بدون سرنگونی حکومت اسلامی برای آن ها متصور نیست .تعارفی بیش تلقی نمی شود. زندانیان عزیز شده ای که هیچگاه بیانیه چهارده نفر از برجسته ترین آن ها در ارتباط با سرنگونی جمهوری اسلامی! مورد حتی یک سطر تمجید و تکریم آقای نگهدار قرار نگرفتند .ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

حسن امانت بري :

احد باغبان 
هموطن
مسله رفقای امروز و دیروز یک نگاه عامیانه و سنتگرایانه است. 
شما خودتان را با جوانان امروز که درکف خیابانها میسوزند و آتش به حلق و چشمشان میریزند نگاه کنید و مقایسه کنید شما هم سال ۵۷ درکتان فرهیختگیتان باندازه این جوانان بود اگر صادق باشی باید اعتراف کنید نه.  
ما درک و شعورمان پایینتر از این جوانان بود. یعنی ۴۳ سال گذشته همه خود را نقد میکنند ولی شما برابطه دوستانه اشاره میکنید. امروز منافع این شعار است زن زندگی ازادی دوستان قدیمی دیگر چه صیغه ایست شما مجازید هر روشی انتخاب کنید اما دیگران را نمیتوانی سرزنش کنید که با کسی که علیه جنبش عین خامنه ای برخورد میکند دوستانه رفتار کنید این خیانت به جوانان برخاسته در ایران است.  
فرخ نگهدار میداند از چی دفاع میکند از همان نگاه دینگرایانه.ای که خامنه ای دجال دفاع میکند و حرکت میکند برای همین ضد وحدت است.  
اگر امروز فرخ از سیاست بنرخ روز خوردن دفاع میکند جوابش را باید خیلی تندتر از این باید داد. 
شما بروید در ایران پلاکاردی بزرگ از رضا پهلوی بدست بگیرید و بگویید مرگ بر رضا پهلوی رژیم اسلامی جنایتکار حامی شما میشود و برای شما سفره رنگین تر از ریس قوه قضاییه میچیند و روی دست بعنوان ناجی اسلام بلندتان میکند.    
اما اگر بگویید مرگ بر جمهوری اسلامی سرب داغ در حلقتان میریزند. 
هموطن خوب توجه کنید من نه طرفدار کسی هستم نه حزبی فرخ نگهدار هم سالیان طولانی تشکیلات و ما را در سازمان فریب دادهای یک مشاطه گر است و شیفتگی نسبت بخودش اورا در تارعنکبوت ایدنولوژی گیر کرده،او در مدرسه روسوفیلها تربیت شده.  
اما هرکدام از کنشگران سیاسی از رضا پهلوی گرفته تا علی کریمی و سایرین یک کابوسی هستند برای خامنه ای و رژیمش هستند. 
فرخ میداند چگونه مشاطه گری  و مماشات کند کار دیگری نمیکند، ۴ دهه است اینکار را میکند. با چتر نجاتش به رنیسی رای میدهد چگونه شما از او دفاع میکنید یا دوست قدیمی مینامید حتی اسم خامنه ای را که میاورد میگوید آقای خامنه ای 
آخر کجای دنیا بیک جلادی که دستور کشتار جوانان را میدهد میگویند اقا. 
در مناظره ای که با یکی از طرفداران رضا پهلوی داشت اعتراض و فریاد بر اورد نگو خامنه ای بگو آقای خامنه ای 
تا کجا شما میخواهید با فرخ دوست باشید. دیگر آخر خط فرخ است خامنه ای بماند جوانان بمیرند این آن چیزی است که فرخ میخواهد حال اگر دفاع میکنید کسی نمیتواند جلو شما را بگیرد. 
ایدنولوژی مارکسیستی اش هم عینا ایدنولوژی اسلامیست کجا گفته شده که در خارج رهبری جنبش تشکیل میشود ؟ کی گفته عین سران جمهوری شروع بدروغ گفتن کرده شرمش باد کسی که دروغ میگوید و تهمت میزند.
باید اضافه کنم شما هم فرخ را نمیشناسید. 
این درکی که میفرمایید ما در خارج درکی از داخل نداریم دقیقا مصداق اینست که شما فرخ را سالیان دراز است ندیدی و فرخ کاملا یک روسفیل بتمام معنی است.

چ., 01.02.2023 - 02:56 پیوند ثابت
نظرات رسیده

شما همه تان را متوهم شده اید ، بامنطقی دیگری را میکوبید که او هم با همان منطق شمایا دیگری را .... واما حیف از جوانی ما ،در قامت شما اسطورهایمان را میدیدیم ، روزی که در چهار راه آبرسان رفیق جانباخته ام گفت احد احد ، ابوالفضل محققی ، وشما جلو دکه روزنامه هارا نگاه میکردی ما شما را ، بدون هیچ گفتگویی ... آقا ابوالفضل من خیلی وقت است عطای برخیها را به لقایشان بخشیدم و چه خوب ، اما این کینه ی شما از رفیقان دیروزتان و حبتان به دشمنان دیروز برایم شکی نمیگذارد که یا ایدولوژی شما مشکل دارد یا شخصیت شما .... ولی با این هجمه بر همدیگر شاید ماهیت طبقاتی شما عوض شده و یا به قول ابراهیم نبوی طناز آب اروپا کارساز است . اتحاد میخواهید حتی با دشمنان دیروزتان ولی تحمل همفکران سابقتان را ندارید ... گفتم متوهمید چون هیچ شناخت کارسازی هم از داخل و نیروهای جوان ندارید

چ., 01.02.2023 - 02:54 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.