رفتن به محتوای اصلی

کشف مارکسیست اسلامی توسط حکومت شاه و زیان‌های تبلیغات علیه آن به سرنگونی شاه منجر گردید+ویدئو
24.11.2023 - 14:29

 

اخیر ویدویی  بدستم رسیده است که در آن  پرویز ثابتی به کشف مارکسیست اسلامی در سازمان مجاهدین خلق اشاره می کند.این کاملا روشن هست که ایده های سوسیالیستی پس از پایان جنگ جهانی دوم در میان ملت‌های جهان سوم ترویج یافته بود.در ایران نیز جنبش چپ تسلط بسزایی داشت که نیروهای اسلامی برای مقابله با گسترش مارکسیسم تقلا و تلاش می کردند.تمام فعالیت علی شریعتی بر این محور متمرکز شده بود که در اسلام عدالت اجتماعی به سیاق سوسیالیست موجود هست و ما نیازی مارکسیسم نداریم .علی شریعتی یکبار در سخنرانی که در حسینیه ارشاد تهران داشت رسما چه گورا را با امام حسین مقایسه نمود که مرتضی مطهری و حسین نصر در اعتراض جلسه سخنرانی را ترک کردند.وقتی خسرو گلسرخی در پخش مستقیم تلوزیون در دادگاه فریاد زد بین ایده های  اسلام و سوسیالیستی هیچ  تفاوتی نیست، جوانان دسته به اسلام التقات یافته با سوسیالیست کشانده شدند که این زمینه جذب به جنبش سیاسی نوین را حکومت شاه مسبب شده بود.امپریالیست ها دریافتند که اسلام و کمونیست با یک و دیگر ترکیب شده اند و این می تواند بسرعت به تمام خاورمیانه گسترش یابد..تنها نیرویی که می توانست با اسلام التقاطی با سوسیالیست مقابله کند،روحانیت سنتی به زعامت خمینی بود و بدین لحاظ خمینی کاندیدای مناسب امپریالیستها برای مقابله با جنبش اسلامی سوسیالیستی  بود و می توانست کمربند سبز اسلامی را پیرامون اتحاد شوروی فراهم آورد  و به درون جمهوری های مسلمان نشین شوروی نیز رخنه نماید. آری  حکومت شاه با دست خویش آنچنان  تبلیغاتی علیه مارکسیسم اسلامی براه  انداخت که بلای جانش خودش شد  .
وقتی ۴۸ سال پیش دستگاه حکومتی شاه در سال 1354 خورشیدی ، هفته ها در رسانه های گروهی انشعاب ودر گیری های خونبار داخلی درونی سازمان مجاهدین خلق و شیوع مارکسیسم اسلامی را نشان می داد ؛ هیچ فکر نمی کرد که چه خدمتی به روحانیون نشسته در کمین کسب قدرت می نماید !شاه به تصور اینکه اگر هرچه کشتار د اخلی و تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق را بیشتر زیر ذره بین ببرد وتراژدی به وقوع پیوسته در میان آنان را بزرگ جلوه دهد ؛ پس مردم به سوی او خواهند آمد واز این طریق می تواند برای خود محبوبیت  کسب نماید .درآنروزها براثر تبلیغات حکومتی به خانوادها توصیه می نمودند که مواظب جوانان خود باشید و در همین راستا صاحبان منازل اجاره ائی از کرایه دادن خانه به جوانان مجرد دانشجوشهرستانی سر باز می زدند.درهمین راستا شاه هرچه بیشتر درون توپخانه تبلیغاتی خود را باروت پرمی کرد تابه سوی نیروهای سیاسی شلیک نماید تابتواند چهره سازمان های سیاسی راخدشه دار نماید.اما محصول آن تغیر اید ولوژِی بعضی از رهبران مجاهدین که با بی پرنسیبی آغاز شد وبه فاجعه جبران ناپذیری منتهی گردید ، آن حرکت های غیر اصولی وغیر انسانی برای نیروهای سیاسی بسیار گران تمام ش.!
1- بعد از آن اتفاقات کودتا گرایانه و انشعاب خونین درسازمان مجاهدین خلق مردم با تصویرهای مقتولین ونادمین در تلوزیون سراسری روبرو شدند، تازه مردم بی خبر مطلع شدند که شاه چقدر مخالف دارد.در  حالی که آمریکا حکومت شاه را  جزیره ثبات خطاب می کرد اما دروغی بیش نبود .این مسئله هم در صحنه داخلی وهم در انظار بین المللی برای شاه بسیار گران تمام شد .در حالی که شخص شاه فکر می کرد با به نمایش در آوردن آن حوادث ضربه دیگری به پیکر کمونیست وارد آورده است!
2- شاه با این حرکت به همه امپریالیست ها پیام داد که کمونیست التقات یافته با اسلام در ایران یک خطر بالقوه وبالفعل است و برای مبارزه با آن باید هوشیار بود.از آن به بعد حساسیت امپریالیست ها هر چه بیشتر به خطر کمونیست اسلامی در ایران معطوف گردید .اما روحانیون ضد کمونیست که حتی حاضر نبودند با کمونیست هااز یک سماور چائی بخورند با آزادی کامل در حال ترویج دین و مبارزه علیه شاه بودند!شاه عملا خود را قربانی کمونیست ستیزی نمود .
3- روحانیون در این اثنا  برطبل کمونیست ستیزی خود بیشتر کوبیدند وعملا به امپریالیست ها فهماندند که برای حفظ ایران از گزند کمونیست بین الملل ؛آنها بهتر می توانند به کار آیند.آنموقع روحانیون در اوج کار تبلیغاتی وتشکیلاتی خود بسر می بردند.اخیرا کتاب خاطرات طاهری خرم آبادی از زیر چاپ بیرون آمده است. اوبه روشنی در این کتاب توضیح می دهد که روحانیون قبل ازانقلاب از تشکیلات عظیمی برخوردار بوده اند. همه روحانیون در داخل وخارج کشور آزادانه در رفت وآمد بودند وبرای ترویج اسلام فعالیت می کردند ، اما در همان دوره به خمینی اقتدا می کردند ودر پی پیاده شدن کتاب حکومت اسلامی اودر تلاش بودند .مطهری ایدولوگ انقلاب اسلامی رئیس دانشگاه بود.خاتمی وبهشتی به نوبت رئیس مر کز اسلامی هامبورگ بود ند.آقای شریعتی بنیاگذار حسینه ارشاد تهران بود.رفت وآمد به نجف عراق از طریق کشور ثالث ممکن شده بود ؛ بدون آنکه در پاسپورت قانونی دارندگان مهر دولت عراق دیده شود . در همان روزگار اگر دانشجوی بخت برگشته ائی در حین عبورترانزیت ازآلمان غربی به برلین غربی که قاعدا باید از خاک آلمان شرقی عبور می کرد ناچارا  در پاسپورتش بایستی ماموران آلمان شرقی مهر میزدند که همین باعث می شد نامبرده در سفر به ایران توسط ساواک به جرم حضور در خاک آلمان کمونیستی دستگیر میشد!عربستان سعودی میعادگاه ملاقات رهبران روحانی به بهانه مناسک حج بوده است و همین حکومت از جنبش اسلامی ایران حمایت می کرد ؛ برای اینکه شاه را متحد اسرائیل می شناخت وایران را کازینوی غربی ها معرفی می نمود ند.در جریان حمایت شاه از ملا مصطفی بارزانی در آن سالها ، صدام هم از روحانیون حمایت می نمود وبرای آنها رادیو روحانیت احداث کرده بود.همین روحانیت حاکم که اینک تهمت همکاری گروهای سیاسی با عراق را عنوان می کند ،خود ازعراق ودیگر دولت ها بهره های زیادی علیه حکومت شاه می برد!
4- مسعود رجوی در ست بعد از انقلاب بیهوده نگفته است مبنی براین که، ضربه چپ نماهای سال 1354 خورشیدی بهترین خدمت به ملایان وباعث جلوگیری از بدست گرفتن رهبری انقلاب 57 بدست دیگرنیروها گردید!البته بدرستی ونادرستی نظر او نمی توان اتکاء کرد.اما حقیتی در آن گفتار وجود دارد که قابل تامل بود.
5- شاه با تبلیغات سیستماتیک دائمی علیه کمونیستها دررسانه های گروهی توسط روحانیون در منبرها وحسینه ها عملا محبوبیتی بیکران برای ملایان بوجود آورده بود. در تمام ماه های رمضان ومحرم وصفر روحانیون ناطق همچون نوغانی وعبدالرضا حجازی وشیخ کافی در رادیوی سراسری بطور علمی علیه ماتریالیسم سخنرانی می کردند .آنها صدای اعجاز آمیزی داشتند؛ اما سئوال در اینجا بود که این آقایان از کجا کتابهای کمونیستی را برای مطالعه تهیه می کردند، تا در ردآن نظریه پردازی نمایند! این در حالی بود که که اگر ساواکیها اینگونه کتابها را از خانه یک دانشجو بدست می آوردند او به شکنجه وزندان محکوم می شد.این موضوع را زنده یاد خسروگلسرخی به درستی در دفاعیاتش توضیح داد.اوگفت یک جوان دانشجو را به جرم خواندن یک جلد کتاب به زندان می برید اما او در زندان با مبارزه مسلحانه آشنا می شود.ولی آقایان روحانی همواره همه گونه کتاب در اختیار داشتند تا به مکتب های فکری غیر دینی همچون لائیک وسکولار ومارکسیسم و دمکراسی غربی وغیره بتازند .سئوال این است که این الطا ف حکومتی از کجا وبرای چه هدف هائی ناشی می شد.
6- مردم آن چنان از شبح کمونیست وحشت زده شده بودند که تنها پناه بردن به حافظان قرآن وعرفان ومعنویات را باعث نجات خویش از بی هویتی حاکم می دانستند وبدین لحاظ راه رستگاری خود را در پیوند با ملایان می پنداشتند. اساسا انقلاب اسلامی همانطور که از اسمش معلوم است یک انقلاب معنوی وارتجاعی که از بحران هویت در عذاب بود ه وبا برگشت به گذشته صدر اسلام بهترین راه حل پیشنهادی اسلام گرایان به حساب می آمد! وگرنه فقرو فساد به اندازه کنونی واسف بار وجود نداشت وایران کمبود کارگر خود را از کشورهای خارجی تامین می کرد ! برای بخش دیگر جامعه سیاسی ؛ بیشتر استبداد شاه وفقدان آزدایهای سیاسی مطرح بود. نیروهای مختلف از منظرهای گوناگون وارد مبارزه باشاه شده بودند که نقطه تلاقی همه آنها در انقلاب 57 به رهبری وقدرت گیری خمینی خاتمه یافت! شاه نیروهای ملی راهم یا به زندان روانه کرده بود یا در خانه هایشان تحت نظر بودند ویا به خارج تبعید شده بودند.شاه میدان فعالیت سیاسی تحت لوای ترویج اسلام را فقط برای روحانیون مهیا کرده بود وعملا خود جانشینانش را که روحانیون باشند انتخاب کرده بود! اعلام وفاداری ارتش شاهنشاهی به روحانیون بیشتر خود را نشان می داد تا نسبت به دکتر شاهپور بختیار جلوه گر بود!

7- روحانیون همواره در نزد مردم ایران پیر مردان زاهد و امین که از رهبانیت برخوردار هستند شناخته شده بودند؛ لذا ایمان آوردند به آنها بسیار ثقیل نبود و به همین لحاظ مردم با رهبریت آنها به سرعت بیعت نمودند.پ

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

هوشنگ رباط کریم

عنوان مقاله
بحث شیرین شاه رفت

کتاب امیرحسین فطانت با عنوان:(یک فنجان چای بی موقع)، نیز بخشی از رفتار و اخلاق و تخصص شغلی پرویز ثابتی را، در دوره بی قانونی،فساد و خفقان پهلوی، نشان میدهد.
او برای ارتقاء شغل و خودشیرینی نزدشاه و فرح ،حدود 12 نفر را دستگیر نمود و محاکمه کرد و 2 نفر :گلسرخی و دانشیان همشهری، را اعدام نمود، و سایرین را به حبس ابد و غیره محکوم کرد.
حتی ساواک بعدها اعلان نمود که این افراد از 3 گروه مختلف بودند که همدیگر را نمی شناختند، و حتی بعضی ها ماهها پیش از شایعه ربودن رضا پهلوی ،دسنگیر شده بودند.
ولی پرویز ثابتی برای فرصت طلبی شغلی شخصی خود، جان و زندگی و عمر صدها مبارز و مخالف سیاسی سلطنت را در طول زمان شغلی اش،تباه کرد.
--- داستان :آن مرد نازی که اسرائیل بعد از پایان جنگ جهانی از امریکای لاتین ربود و در اسرائیل محاکمه کرد و اعدام نمود، و در دادگاه مدام میگفت: او فقط لیست اسامی یهودیان و دستگیری و شناسایی و ترانسپورت شان را تهیه و امضاء میکرد و به کورههای گاز و آدم سوزی، میفرستاد ، و بی گناه است ! یعنی فقط انجام وظیفه در راه میهن و برای خدمت به رهبر انجام میداد.!
حال امروز: این فعال ادیب؛ ولی بی خط و خنثی و شد ایدئولوژی، کمنت نویس و مقاله نویس این سایت ،مدعی است که پرویز ثابتی شغلش را انجام میداد ، گرچه در یک نظام فاشیستی انجام وظیفه میکرد ،و باید از او قدردانی نمود، حتی اگر بجای 3 هزار نفر زندانی سیاسی ضد شاه ، موجب قتل سه میلیون ایرانی میشد !
اینست بقول خمینی: حکم" تحصیل کرده های ابله" ، و بقول مکتب فرانکفورت نظر "دیوانگان متخصص" قلم بدست!
ایکاش روزی میگفتند، که در ایران بعد از انقلاب ،چگونه از این قلم فرسایی ادیبانه، از نظر شغلی استفاده میشد ! ؟

ش., 25.11.2023 - 15:52 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

عنوان مقاله
گمانه زنیها

درووووود بر آقای مستشار!

مختصر و گذرا.

نظام حاکم بر هر کشوری، ارگانی به نام اطّلاعات/امنیّت/استخبارات و امثالهم دارد. اینکه کرد و کار چنین ارگانی در چه سمت و سوهایی نسبت به مسائل داخلی و پیرامونی و بین المللی رفتار میکند، مبحث ثانویست. اصل مسئله بر گرداگرد این نکته میچرخد که هر کشوری به داشتن ارگان امنیّتی محتاج است که بتواند در باره چند و چون رویدادهای داخلی و خارجی، گزارش موثّق به زمامداران بدهد. شیوه برخورد و عملکردهای ارگان امنیّتی میتواند در دوام یا فروپاشی زمامداران، کلیدی ترین نقشها را ایفا کند. بالطّبع، زمامدارانی که برای دوام قدرت و اقتدار خودشان به ارگانهای امنیّتی، اجازه هر نوع اقدامی را تا حدّ تبهکاریها و جنایتها و ترورها و شکنجه ها و غیره و ذالک بدهند و راه هر اقدامی را برای اعضاء ارگان امنیّتی، باز و بدون مانع بگذارند، در حقیقت، پروسه متلاشی کردن اقتدار خود را در کوتاهترین فرصت ممکن، خواسته و ناخواسته رقم زده اند. ارگانی که باید وظیفه اش حمایت و نگاهبانی و پرستاری از آحادّ مردم کشور باشد، اگر خلاف وظیفه انسانی و پرنسیپی خودش رفتار و اقدام کند و در صدد حمایت از مقتدرین نالایق و جبّار و قدرتپرست بر آید، ارگانیست که اعضاء و متصدّیان آن، تفاوت بین «حاکمین و مردم» را اصلا و ابدا نمیفهمند و در اقدامهایی که مرتکب میشوند، هیچگونه مسئولیّتی را نیز به عهده نمیگیرند؛ بلکه هر اقدامی و عواقبش را به اوامر زمامداران حاکم بر جامعه، حواله میدهند.

در باره آقای «پرویز ثابتی» تا امروز مطلبی که از چشم انداز قضاوت دادگزارانه و حقّ مطلب را ادا کردن باشد، در هیچ کجا منتشر نشده است. تنها استثناء منحصر به فرد که در باره شخصیّت آقای «ثابتی»، نظری دقیق و مختصر در یک جمله بیان کرده است، زنده یاد «کوروش لاشایی» بود. وی در کتاب خاطراتش [گفتگو با کوروش لاشایی /- به همّت: حمید شوکت] در موقعی که دقیقا زیر چوبه دار ایستاده بود و آقای «ثابتی» در آخرین شب انتظار به ملاقات او رفته و با وی صحبت کرده بود، نحوه برخورد و شخصیّت «آقای ثابتی» را دقیق و موجز و گویا تشریح کرده است. وی گفته که - نقل به مضمون - «آقای ثابتی به حیث یک پُلیس سیاسی مُجرّب و خونسرد با رفتاری مودّب و متین با من صحبت کرد».
بی شک، اگر روزی روزگاری، ایران، وطن شد و در جای اصیل خودش ایستاد و جهان همچنان بر همین پاشنه ای چرخید که تا امروز چرخیده است، به انسانهایی همچون «پرویز ثابتی» نیاز است؛ زیرا استعدادی که ایشان در کنترل رفتار و برخورد خود نسبت به محکومین – حقّ و ناحقّ، بحث ثانویست- داشته است، حکایت از استقلال فکر و منش فردی میکند. من تا امروز در هیچ کجا ندیده ام که کسانی توانسته باشند بدون هیچ غرضی در باره نقش آقای «پرویز ثابتی» قضاوت دادگزارانه انسانی و حقوقی کرده باشند.
من نمیدانم که آیا «آقای ثابتی»، خاطرات خودش را تحریر کرده است یا نه؟. بی شک، اگر مشارالیه تا زنده است بتواند تجربیات خودش را از دوران پادشاهی پهلوی دوم و وظایفی را که به عهده داشته بدون هیچ کم و کاست و تعارفی در اختیار معاصرین و آیندگان بگذارد، میتواند بر تمام حملات و اتّهامات و پیشداوریها و نفرتها و تبلیغاتی که علیه ایشان شده است، موثر شود؛ بویژه اتّهاماتی که تا امروز بر فضای ذهنی کنشگران و تحصیل کردگان ایرانی همچنان حاکم و رایج برقرار مانده است.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان
ش., 25.11.2023 - 15:08 پیوند ثابت
زری زرگر

عنوان مقاله
خطر دروغین کمونیسم

مقاله فوق بدون دانش تاریخی و آشنایی با علوم سیاسی و اجتماعی 60 سال اخیر ایران،
تحریف و تبلیغی ضد چپ و ضد کمونیستی را مطرح میکند و توهمات مارکسیسم ستیزی نویسنده را نشان میدهد.
نویسنده زیر تبلیغات زمان شاه و مزخرفات آخوندی، و شاید کینه شخصی، علیه جنبش چپ ایران سم پاشی می نماید،
که اساس علمی و تجربی و واقعگرایانه ندارند چون تعداد بیشماری از اینگونه مبارزان دهه 70-50 شمسی، هنوز زنده هستند و روزانه به روشنگری علیه اینگونه تئوری های غلط و غرض ورزانه و سلطنتی و یا پوچگرایانه ، روشنگری می نمایند.
سوء استفاده از آزادی در بعضی از سایتها مانند این رسانه محکوم است.
بقول ………

جمعه, 24.11.2023 - 18:25 پیوند ثابت
ایرچ جهاندیده

عنوان مقاله
تکرار حرف دشمن

تکرار حرفهای یک حاکم جاهل مانند شاه نوعی تبلیغ برای آن دیکتاتور است.
اصطلاح مارکسیست اسلامی را اگر حسین نصر و پرویز ثابتی به شاه تلقین نکرده باشند ،ممکن است آنرا از فرهنگ و زبان کشورهای عربی گرفته باشند ؛ که از طریق احزاب بعثی ، یعنی سیوسیالیسم ملی عربی، شروع به سرکوب کمونیست ها کرده بودند.
یکی از شاخه های اسلام سیاسی در غالب کشورهای مسلمان سعی نموده بود برای رقابت با هواداران کمونیسم روسی، شعارهای شبه سوسیالیستی را وارد برنامه و تبلیغات خود کند یا مانع روی آوری جوانان به کمونیسم نوع روسی بشوند.
امروزه ثابت شده که اگر گروه تقی شهرام فقط جدا میشد و سازمان مجاهدین را منحل نمی کرد، برای رقابت با یکه تازی آخوندها در جریان انقلاب بهتر بود و شاید خیلی از هواداران فرصت طلب مجاهدین آنزمان ؛ماند رفسنجانی و خامنه ای همچون طالقانی در صف مجاهدین می ماندند و ابزار دشمن نمی شدند.
از نظر کلی، نگریستن سازمان سیا ؛همانطور که ثابتی اعتراف کرد، هدف این بود که از طریق حسینیه ارشاد و علی شریعتی، رقیبی اسلامی شبه سوسیالیستی برای چریکهای فدایی و حزب توده درست کنند؛ولی زیر کنترل باشد.
کتاب علی اکبر اکبری هوادار حزب توده در باره علی شریعتی و حسینیه ارشاد، قابل ستایش بود چون آنزمان افشا کرد که فعالیت اسلام سرخ شریعتی در خدمت و استراتژی سازمان سیا و ساواک است.
متاسفانه در جوامع دیکتاتور زده جهان سوم که جوانان تشنه دانش اجتماعی هستند و منابعی در دسترس نیست، سازمانهای امنیتی داخلی و جهانی به راحتی میتوانند اپوزیسیون مصنوعی درست کنند و آنها را در راستای منافع خود هدایت نمایند.
جمعبندی یا نتیجه : در تمام طول قرن 20 به دلیل جنبش های رهایی بخش در کشورهای جهان سوم و جنبش های سوسیالیستی طرفدار چین و شوروی و

پیروزیی مشی مسلحانه در چند کشور مانند چین و کوبا باعث شد که طیف و جریان انواع سوسیالیسم در جهان، حامیان و فداکارانی بیابد، که نباید نقش حمایت شوروی به اشکال گونان و با شدت و ضعف های مختلف از آنان را ،فراموش گردد.
تاثیر فرهنگی جنبش سوسیالیسم در جوامع عقب افتاده مانند ایران مرهون این حمایت سوسیالیسم شوروی و احزابی مانند حزب توده است که تا حدودی فرهنگ ارتجاع فئودالی و مذهبی و سلطنتی و غربی- اسثماری را افشا نمود.
دهها سازمان زنان و جوانان و کارگران و اقلیت های قومی و نشریات و مجلات از طریق کمونیست ها در سالهای محدود آزادی نسبی، پایه گذاری شد ولی متاسفانه صدها مبارز چپ و نظامیان انقلابی را شاه و ساواک اعدام نمودند ؛که بعدها خون آنان طوفانی برای سرنگونی سلطنت شد، ولی حیف که امثال ثابتی و خود شاه توانستند فرار کنند و در دادگاههای مردمی محاکمه نگردیدند. تا انتقام خون مبارزان فدایی و مجاهد و زندانیانی مانند گروه جزنی و گمنامان دیگر را ، از سلطنتی ها و کارگزاران ساواک و اربابان امریکایی اسرائیلی انگلیسی آنان را بگیرند.
باید به سوسیالیسم افتخار کرد که اندیشه هایش حتی گاهی به درون سازمانهای اسلامی مانند مجاهدین ،یا سازمانهای ملی، و یا مدافعان هویت ملی خلقهای ایران؛ مانند احزاب دمکرات کرد و آذری، نفوذ کرده اند.
کمونیست های ایران با وجود بی تجربگی تاریخی ،همیشه مخالف تجزیه ایران و خیانت به منافع ملی و تمامیت عرضی بوده اند. باور به فدرالیسم ملی تمرکز گرا ؛در چهارچوب ایران متحد و واحد، هنوز شعار سوسیالیست های دمکرات و انسان مدار ایران نوین خواهد بود و است.
جمعه, 24.11.2023 - 15:41 پیوند ثابت
نظرات رسیده

پرویز ثابتی محرم اسرار محمدرضا شاه چگونه به کابوس انقلاب خمینی تبدیل شد

 

در انقلاب 57 محمدرضا شاه پهلوی بیشتر از همیشه به یک فرد مورد اعتماد و متفکر برای آرام کردن شرایط بحرانی احتیاج داشت. کسی که بتونه با راه و حل های درست و اساسی بتونه کنترل اوضاع سیاسی کشور رو در دست بگیره و نزاره چپ های مخالف حکومت پهلوی به اهداف خودشون برسن. بدون شک در این شرایط پرویز ثابتی یکی از این افراد بود که در بین مخالفان حکومت پهلوی به مغز متفکر ساواک مشهور بود. کسی که به ضمع خودش اگر شاه در انقلاب 57 دست ساواک رو برای مهار اوضاع سیاسی کشور باز میگذاشت هرگز کار به انحلال سلطنت محمدرضا شاه نمیکشید. و شاید اگر حرف ها و مصاحبه پرویز ثابتی رو پس از 40 سال دوباره بشنوید به این نتیجه میرسد که فهم و پیشبینی های وی از اوضاع سیاسی ایران به درستی بود ... در این ویدیو به بررسی زندگی سیاسی پرویز ثابتی و اینکه پرویز ثابتی بعد از انقلاب 57 در چه سمتی مشغول به کار است خواهیم پرداخت ...
 

جمعه, 24.11.2023 - 14:58 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.