اعتراض به سانسور و قیچی بحث پیرامون "نقد علمی دین آری، توهین به دین نه!"

بر اساس توافق عمومی مباحثه پیرامون اخطاریه آقای ائلیار و اتهام توهین به اسلام به اقبال اقبالی، با پیشنهاد اقای کیانوش توکلی بحث در اینمورد بیرونی اعلام گردید.
کیانوش توکلی
چهارشنبه, اکتبر 22, 2014 - 18:52

پیشنهادم به ایلیار و اقبالی این است که  این گفتمان  را بطور علنی  در سایت مورد  بحث و بررسی  قرار دهید . شخصا نظریاتی دارم که حتما خواهم نوشت. بعبارت دیگر این یک موضوع داخلی نیست . آن را بیرون ببریم و پس از بحث و فحص های لازم فورمولی را به ظوابط سایت بیافزایئم 

در صفحه نظرات داخلی نوشتم: چهارشنبه, اکتبر 22, 2014 - 20:22 کیاجان موافقم اینها بحث های علنی است و نه داخلی

آقای ائلیار نظر خود را منتشر کرد و پس از تعمیق بحث و کوشش های ناموفق برای تغییر موضوع اصلی که همانا بحث پیرامون "توهین به اسلام"  بود و تغییر ریل به برخوردهای شخصی و توهین به افرادی چون احمد خاتمی و محمد خاتمی؛ در نیمه راه نظرات من مورد سانسور همکارمان ائلیار قرار گرفت. از اینرو در بخش مستقل به انتشار نظرات اقدام می کنم.


نظرات سانسور شده:

فرستاده شده توسط اقبال اقبالی در جمعه, 10/24/2014 - 06:47

نظر: 

شفافیت دو موضوع!
1- ائلیار گرامی نوشته است: "با این مغالطه مسایل خصوصی به بیرون منتقل میشود"
پاسخ روشن است.
{کیانوش توکلی:
پیشنهادم به ایلیار و اقبالی این است که این گفتمان را بطور علنی در سایت مورد بحث و بررسی قرار دهید . شخصا نظریاتی دارم که حتما خواهم نوشت. بعبارت دیگر این یک موضوع داخلی نیست . آن را بیرون ببریم و پس از بحث و فحص های لازم فورمولی را به ظوابط سایت بیافزایئم }

پنهان کنادامه نظر

ادامه نظر...: 

2- اژدر گرامی نوشته است:
"لطفا روشن کن که کدام نقد را، نقد می‌دانی و ائلیار آن را توهین و فحاشی تلقی می‌کند. لطفا نظرت را مستند کن تا من هم روشن شوم."
بحثی مشخص پیرو نظر ائلیار (قطعنامه گره زدن زبان ها زیر پوشش توهین) مطرح شد و من مورد اتهام قرار گرفته ام. 
تا کنون من از ایشان مطلبی نخوانده ام ولی قطعنامه ایشان ناظر بر نوشته های من در سایت است. ایشان سندی از توهین های من به اسلام ارائه نمی دهد. و برخورد با اسلام را به بشیوه علمی (منظور بروایت ایشان است-پیدا کنید پرتقال فروش را) توصیه می کند. 
من بشما توصیه می کنم مجددا قطعنامه "سکوت یا استعفاء" را مطالعه کنید و شرط "قول داده شود که از کلمات توهین دار به دین خوداری شود" را که خطاب ایشان من بوده ام، مورد توجه قرار دهید.

{آ.ائلیار
سه شنبه, اکتبر 21, 2014 - 21:20
دوستان عزیز، کیا جان ، خواهش من از جمع مدیریت آن است که برای اینکه به همکاری خود با سایت 
ادامه بدهم لازم است در سایت توسط کاربران و اعضای مدیریت :
1-به «دین-اسلام- پیغمبر- قران» توهین نشود. 
2- من آته ایستم ولی تحمل توهین به دین و مذهب را ندارم. نقد علمی را می پذیرم-اشکالی ندارد ولی توهین هیچ دلیلی ندارد که انجام شود و منتشر کردد.
3- حوصله ندارم فردا آخوندی بلند شود و فتوا به قتل اعضای مدیریت بدهد. این کار نه لازم است و نه منطقی. و نه نشانه مبارزه با دیکتاتوری مذهبی حاکم. بل نشانه ی نادانی خود ماست. جداً نمیخواهم در این خطا شریک شوم.
4- اگر کار توهین ادامه یابد همکاری خود را حتما قطع خواهم کرد. 
5- تقاضا میکنم به مشکل من رسیدگی شود. و قول داده شود که از کلمات توهین دار به دین خوداری شود.}

فرستاده شده توسط اقبال اقبالی در جمعه, 10/24/2014 - 08:10

نظر: 

ائلیار گرامی براساس ضوابط حاکم بر سایت شما حق ندارید نظرات مرا بدون تصمیم هیئت مدیره خودسرانه سانسور کنید!
ای مدافعان عدم "خشونت زبانی" و "توهین"! چرا فراتر از خشونت زبانی به سانسور رو آورده اید؟
اینکار توهین به آزادی، ایرانگلوبال و خوانندگان آن نیست که در میانه راه زبان دگراندیش گره زده می شود؟
 
*******
 
و اما خلاصه ای از آنچه می اندیشم!
 
 

فرستاده شده توسط اقبال اقبالی در پ., 10/23/2014 - 23:46

نظر: 

در رد کشیدن ترمز تعمیق مبارزه سیاسی
مذهب در جامعه عمری به درازای جهل، بیداد و ستمگری در میان مردم دارد. هدف نه حمله به مذهب و باورهای شخصی مردم ، بلکه نشانه گیری نظام سیاسی - ایدئولوزیک تحقیر و تحمیق مردم از کانال روشنگری، ارتقاء آگاهی و فرهنگ جامعه می باشد تا آنجا که مذهب نه بشکل فیزیکی و آمرانه، بلکه در پرتو آگاهی به مقوله های مربوط به عصر جهالت بشر رانده شود.
با چنین نگرشی دین و باورهای پیشاقرون وسطائی مردم را نه بصورت مجرد، بلکه در بستر زندگی به چالش کشیده می شوند. 
گذار بی وقفه انسان از ناروشنی ها و گشودن افق های نوین را باید مدیون پرسش گری دانست. آنجا که پرسش گری سد گردد، جهل و لاابالی گری فکری به تاخت و تاز می پردازد. وظیفه ما تعمیق پرسش گری و ارتقاء کیفیت آن است.
پرسشگری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ودینی زیربنای روشنگری هستند و دفاع از ازادی های بی قید و شرط سیاسی در راستای گشایش های نو و ایستادن بشر بر پله ای با حرمت تر است.
با این مقدمه و از عزیمتگاه سکولار دمکراسی (لائیسیته) تلفیق مبارزه سیاسی با روشنگری اجتماعی - تاریخی مورد توجه قرار دارد تا بر بستر آگاهی عمومی، بازتولید دین سالاری منتفی گردد.
امر پرسشگری سیاسی زمانی بثمر می نشیند که در بستر زندگی مردم رخ دهد و با افشاگری، نقد روشنگرانه و طرح بدیل همراه باشد.
از همینرو همه کوشش های من ناظر بر 3 محور فوق بوده است.
حکومت اسلامی در ایران نه امری تصادفی، که ادامه تاریخی یک جریان سیاسی، دینی، فرهنگی و تاریخی در این کشور است. ما زنجیره دیالکتیک تاریخی اسلام و اسلامگرایان را بعتوان بخشی از حافظه ملی همچنان زنده نگه می داریم. این امر از لحاظ برخورد به یک پدیده تاریخی- دینی و سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما را از کپی برداری در برخورد به اسلام در ایران باز می دارد.
ملت ایران باید یک فرصت تاریخی کسب کنند تا اعلام کنند که می خواهند دین رسمی داشته باشند یا نه؟
از همینرو افشاگری جنایات اسلامگرایان حاکم بر کشور با مقوله سکولار دمکراسی و لائیسیته گره میخورد تا آب به شوره زار سرازیر نگردد و افشاگری به آگاهی ارتقاء یابد و در حافظه مردم رسوب کند.

*******

اسلام ستیزی یا دین ستیزی، فاقد برنامه و استراتژی بوده و برخورد واکنشی به جهالت است بی آنکه به روشنگری و ارائه بدیل ارتقاء یابد. ستیز دینی از عزیمتگاه ایدئولوزیک – دینی تنها به مبارزه ای سطحی میان فرقه ها درجا میزند و نتیجه ویرانگرانه و مخربش را در جنگ های فرقه ای شیعه و سنی پیشاروی جهانیان جاری است.
هدف ما ارتقاء آگاهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم است و از این عزیمتگاه هرانچه خرافی و انسان ستیزانه است را بیرحمانه مورد افشاگری، نقد روشنگرانه ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی قرار داده و کیفیت نقد با برخورد پوپولیستی و تحلیل خصلتی فردی تنزل داده نمیشود.
من به چنین اسلوب و منشی در برخورد به مذهب باور دارم و کوشش کرده ام بدان پایبند باشم و اکنون در برابر لغزش ها پاسخگو هستم؛ مشروط به اینکه انتقادات مستند در برابر من قرار گیرد.

آنچه تحریف شده است!
*******

در باره آنچه اژدر گرامی نوشته؛ بیشتر ناظر بر فضاسازی است تا حقیقت یابی!
به چند مورد استناد می کنم:
{من با تمامی این نوشته بجز این بخش آن که می‌گوید: " نه آنچه ماله کشانی چون خاتمی و .نشخوار می کنند." هیچ مشکلی ندارم. زیر آن را امضا می‌کنم و به اقبالی دست مریزاد می‌گویم ولی به نظر من، ادبیات بخش آخر، ادبیات یک انسان سیاسی متعهد نیست}
معیار جدید برای تشخیص عیار تعهد توسط اقای اژدر بهنام 
مبانی تئوریک – سیاسی این معیار چیست و از کجا کشف شده است "الله اعلم"؟!
{ در این عرصه دو نظر کلی وجود دارد
1-.
2- نظر دیگر معتقد است که هم باید با اسلام بطور کلی مبارزه و ستیز کرد و هم با اسلام سیاسی. و در این مبارزه و ستیز هم مجازیم از هر شیوه‌ی در دسترس استفاده کنیم. توهین را در این راستا مجاز می‌داند و معتقد است که باید در برخوردهایمان بین دوست و دشمن تفاوت قائل شویم. دشمنانمان را با سخنان سخت و آزار دهنده و فحاشی بکوبیم.}
باید مستند سخن گفت؛ اینجا دیگر صفحه شما و کمنتارها نیستند که مانند بعضی از افراد با نام های مستعار بنویسند و وقتی مچ شان گرفته میشود قایم شد!
جملات فوق را چه کسی و در کجا فرمولبتدی کرده که اکنون این وسط سرو کله شان پیدا شده است؟

 


انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اول _ عصر احزاب سیاسی چپ 57 تمام شد و رفت و دیسکورس ها و یا گفتمان انقلاب بهمن هم دیگر کاربردی ندارد . امروز و اکنون کشور با مسایل کاملا جدیدی روبرهست .فجایع باورنکردنی همچون اسید پاشی از سوی گماشتگان رژیم اسلامی ، بخشی از مردم ایران را طی 36 سال گذشته از اسلام گریزان کرد و گفته می شود حدود 2 میلیون نفرایرانی به مسیحت گرویده اند و چند صد هزار نفر هم بهایی ، زرتشی و چند ده هزاردیگرهمچون من بی دین و کافر گشته اند و بقیه یعنی اکثریت ایرانیان که هم با رژیم اسلامی دچار مشکل شده اند با این وجود مسلمان باقی مانده اند.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"اختلافات چپ ها در سي سال پيش" زمینه های ایدئولوژک سیاسی داشته! پوپولیسم همان پوپولیسم است تنها شکل آن تغییر کرده است. تقدس دین جایگزین تقدس مردم شده است. اگر "اسلام ستیزی" نه بعنوان فحش، بلکه با بیان سیاسی عنوان گردد؛ آنگاه مشخص خواهد که هرکس کجا نشسته است!
تشخیص این دو کیفیت زیاد موضوع پیچیده ای نیست که؛
یک طیف سیاسی در مبارزه با ارتجاع از امکانات ارتجاع دیگر استفاده کند (راه کارگر) یا این که با فاشیسم اسلامی همکاری کند (طیف توده ای).
این درست است که مسائل مربوط به قدیم است ولی این ویروس هنوز در پیکره طیف توده ای مقاومت می کند و از همینرو با نقد اسلام برآشفته می گردد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در این بحث، واقعیتی به غایت مهم، آشکار شد و آن اینکه چپ آذربایجانی در دفاع از اسلامی که مانند دولت‌های و سیستم‌های کمونیستی که نتیجه‌ای جز فلاکت به بار نیاورده، و هر دو ( اسلام و کمونیزم ) کارنامهٔ بدی دارند سینه چاک می‌کند ولی‌ در دفاع از آذربایجان، دنیایی ترک نه تنها خجالتی تشریف دارند بلکه همگام با ارامنه، پان فارس‌ها و پان کوردها چماق به دست به آذربایجان و دنیایی ترک می‌‌تازد، یعنی‌ دفاع از بیضهٔ اسلام، برای چپ مهمتر است تا دفاع از هتی خاک آذربایجان که امروز ۲۰ درصد آن زیر چکمه‌های ارمنی است، ساده لوحانی که فکر میکردند با این چپ‌ها به حق و حقوق خود خواهیم رسید امیدوارم سلول‌های مغزشان را به کار بیندازند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای سروش! با شعر گفتن جامعه درست نمیشود. فیلسوفان مصلحین جامعه هستند، که با ابراز تاسف! جامعه فارس از وجود فیلسوفان بی بهره است. سعدی، فردوسی و حافظ و... امثالهم! قادر به اصلاح اخلاق نکتبار، عقب ماند، عشیره ای و قرون وسطائی جامعه ایرانی نیستند، و هیچ تاثیری در آن ندارند. دنبال نان برو! خربزه آب است.

تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امام جمعه پل دختر در جلسه شوراي شهر گفت :"مبارزه با ماهواره از أهداف قيام امام حسين بوده است" حالا حكايت دوستان است كه ريشه مباحث أمروز را در اختلافات چپ ها در سي سال پيش جست جو مي كنند .اگر ديروز تفكر ضد امپرياليستي - ضد سر مايه داري انحراف بود ، أمروز تفكر پانيرانيست -اسلام ستيز انحراف از نو جديد است
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به هر حال اینها گذشته های ما هستند و هر یک از ما به نوبه خود و به سهم خود و به اندازه مسؤلیت هایی که داشته ایم، مسؤلیم.
آیا علم کردن این مسائل در یک بحث امروزی بی معنی نیست؟
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"ببینید، کسانی که تا دیروز با پول و مواجب صدام و سازمان اطلاعاتی او علیه ایران و ایرانی می جنگیدند"
من با راه کارگر بودم و هنگامی که به این موضوع و ... پی بردم (25 سال پیش) راهم را جدا کردم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان لطفآ به این نوشته آقای کرمی توجه کنید (( ما هیچ انتطار و توقعی از مردم تُرک آذری نداریم و به تشویق و پشتیبانی و یا سرزنش آنها هم احتیاجی نیست، تنها توقع و تمنی های ما گردن نهادن آنها به دمکراسی و پیوستن به عصر روشنگری، راسیونالیسم و سکولاریسم میباشد. اجازه دهید به این بحث های بیمورد که فقط مزاحمت در کار و زندگی است پایان دهیم.)) .. آقای کرمی چندین سال است که « ترک تباران» را میکوبند بعد می نویسند که سرزنش آنها احتیاجی نیست و امیدواریم که همانطوریکه قید کردند نوشتن عقاید ضد ترکی ایشان آخرین بار باشد. اما در باره انتظارو توقع نداشتن از مردم ترک تبار.....کاش این ژورنالیست (( سیاسی)) یعنی آقای آرنیک ناصر کرمی لااقل یک ساعتی در باره آزادی خرمشهر به وسیله لشکر 110 اردبیل و تعداد کشته شدگان سربازان ( ترک تبار) تحقیق میکردند. نکته خنده دار
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای سروش،...پس از آنکه از چهار گوشهءِ جهان دمکراتیک مردمان گوناگون با کوبانی ابراز همدردی کردند، امثال آقای آ. ائلیار برای جلوگیری از شرمساری بیشتر جامعهء تُرک تباری، نوشتاری شعارگونه و غیر واقعی نوشتند ولی بعداز آن با نوشتاری دیگر: " تز ناسیونالیستی کردستان بزرگ، ایدهء جنگهای داخلی بین خلقهای تحت ستم" چهرهءِ واقعی خود را نسبت به آزادی و رهایی مردم کُرد نشان داد. اوّل اینکه هر قوم و ملّتی در نظام جمهوری اسلامی تحت ستم باشد قوم تُرک آذری نبوده و نیست، چرا که حکومت صفوی قاجاری نظام اسلامی تهران حاکم هست، و دین و مسلک شیعه گری قزلباش محور قانون اساسی و قانون گذاری و قوانین مدنی و اجتماعی و فرهنگی در ایران قرار گرفته است، و بر مسند ولایت فقیه آن یک تُرک اذری نشسته است و اقتصاد ایران را به تُرک تباری هدیه کرده، تا آنجا که ترکیه از اروپا چشم پوشی کرد.
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال عزیز، شما باز شکل مار را کشیدید و نشان دادید که مار این است!!!
شما با آوردن بحث بعدی تان با ائلیار، می گویید که مخاطب ائلیار شما بودید. این یک وارونه جلوه دادن واقعیت است.
در نوشته اولی ائلیار، شما مخاطب نبودید. بعد از آن شما وارد بحث با ائلیار شدید و ائلیار هم به شما جواب داد. طبیعتا همکارمان ائلیار نمی توانست بدون ذکر نام شما، به شما پاسخ دهد. جملاتی که شما از ائلیار آورده اید، در پاسخ به شما بودند.
در مورد طعنه هایی که به من زده اید، بهتر است سکوت کنم زیرا همینکه موضوع بحث را عوض کرده و به اینجا کشانده اید کافی است و لازم نیست که موضوع انحرافی دیگری را هم به این بحث انحرافی اضافه کنید. اگر من بخواهم به شیوه شما عمل کنم و به شیوه شما به بحث بپردازم (و من این را دون شان خود می دانم)، من هم باید بگویم که ببینید،
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی گرامی؛
کسانی که تا دیروز زیر نام امام ضد امپریالیست تیغ فاشیسم اسلامی را تیز می کردند و پس از اینکه دیگر حکومت اسلامی آنها را بعنوان خدمه هم نپذیرفت و شانس دفاع از نظام اسلامی را از دست دادند، اکنون پرچم دفاع از حرمت و احترام اسلام را برافراشته اند و همین ها که نسبت به توهین (بخوانید نقد اسلام) آلرژی دارند؛ ایران را لکاته می نامند و اینرا توهین به یک ملت تلقی نمی کنند.
من هم معتقدم بحث نامربوط به موضوع مورد بحث، جایش در اینجا نیست اما بعنوان آخرین مطلب که آقای اژدر مرتب نوشته است که خطاب ائلیار من نبوده ام مطلب زیر از بحث های داخلی را درج می کنم که ایشان مرا مخاطب قرار داده است.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای اقبال اقبالی، لطفأ در صورت امکان شما یکطرفه، به این بحث پایان دهید، چرا که طرفین مقابل شما بجای پرداختن به موضوع بحث، با انتخاب بی پرنسیپ" تقاضای ننه جون از کیانوش توکلی" کل اعتبار و موضوعات مندرج در سایت را در میان سایر سایتهای فارسی زیر سئوال میبرد. جوهر بحث در این است که دین در دوان پیدایش آن به سه شاخه تقسیم میکنند [..1- دین مردمی 2- دین سیاسی و ایدئولوژیک 3- دین حکومتی..]، میباشد. در این شکی ندارم که شما هم مانند سایر خوانندگان و نویسندگان سایت و مانند همهء ایرانیان با دین مردمی هیچ مشکلی ندارید و به مردم و به باور آنها احترام میگذارید، بنا بر این مشکل ما ایرانیان در طول تاریخ با موارد 2 و 3 یعنی با "اسلام سیاسی و ایدئولوژیک" و با دین "اسلام حکومتی" است.
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما در کامنتهای خود با قیم و وکیل نامیدن من تلاش کردید که مرا ساکت کنید. حالا هم در کامنت اخیرتان مرا به داشتن "روح قبیله ای" متهم کرده اید. گویا چون ائلیار "هم قبیله" من است، من از او پشتیبانی می کنم. در صورتی که می‌دانید من بارها در مقابل ائلیار از شما و دیگران حمایت کرده‌ام چون برای من حقیقت مطرح است و نه ایل و قبیله و دوستی و آشنایی.
به هر حال توهین‌های "مؤدبانه" و غیرمؤدبانه جزئی از شیوه‌های شما هستند.
خطاب به من می‌نویسی: " شما صورت مسئله توهین به اسلام را به توهین شخصی تغییر دادی و اینگونه آغاز کردی که:
پیش از همه باید در نظر داشت که خشونت کلامی مقدمه و بستر خشونت فیزیکی است.
متاسفانه ما به وفور شاهد خشونت کلامی در گفتار و نوشتار در میان ایرانیان هستیم. و ..."
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال عزیز، حالا که صفحه "داخلی" و "بیرونی" مان یکی شده، من هم بحث داخلی‌مان را اینجا پیش می‌برم!!!
اقبال جان، لطفا بیایید به جای تغییر صورت مسائل پیش آمده، مروری بر شروع و ادامه این بحث داشته باشیم و کلاهمان را قاضی کنیم. ابتدا تصریح کنم که این زاویه دید من است و چه بسا مواردی باشند که از دید من پنهان مانده و یا من متوجه نشده باشم.
ابتدا همکار گرامی‌مان ائلیار مطرح کردند که همکاریشان را با سایت مشروط می‌کنند به اینکه "به «دین-اسلام- پیغمبر- قران» توهین نشود. " و... (شما آن را چندین بار آورده‌اید و من از تکرار آن خودداری می‌کنم). در نوشته ائلیار عزیز هیچ نامی از کسی برده نشده و مشخص نشده است که چه کسی یا چه کسانی به دین – اسلام و... توهین کرده‌اند.
اولین کسی که به ائلیار پاسخ داد، کیانوش بود که نوشت: "مرسي ايليار جان، در باره توهين به أديان ، نظرم را فردا مي نويسم".
دومین پاسخ
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اژدرجان؛
من با سخن گفتن شما و هر کس دیگر مشکلی ندارم؛ مشکل من اینست که شما بار کلمات را نمی خواهید بشنوید. از قیمومیت نفر سوم سخن گفتم. این یک روحیه قبیله ای در برخورد به مسائل است که انسان را نابینا می کند و ... ما در گذشته مباحثاتی داشتیم (علنی و درونی) که من به آنها باز نمیگردم.
شما و ائلیار ظاهرا دو گونه به مسائل می نگرید. تاکید و کوشش شما همواره تغییر صورت مسئله و شخصی کردن مسائل است ولی نگاه ائلیار سیاسی - اعتقادی است.
مسئله توهین به اسلام از طرف ائلیار طرح شد و چون چنین چیزی نه از طرف ائلیار و نه از سوی دیگری قابل اثبات نبود؛ شما صورت مسئله توهین به اسلام را به توهین شخصی تغییر دادی و اینگونه آغاز کردی که:
پیش از همه باید در نظر داشت که خشونت کلامی مقدمه و بستر خشونت فیزیکی است.
متاسفانه ما به وفور شاهد خشونت کلامی در گفتار و نوشتار در میان ایرانیان هستیم. و ...
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال عزیز، من هم جزوی از این جمع "گردانندگان سایت" هستم. نمی دانم شما که مساله را به همه خوانندگان سایت مربوط می دانید، چگونه مرا از این دایره خارج می کنید و می خواهید به انواع و اقسام شیوه ها، ساکتم کنید؟
شما ادعا می کنید که توافق بر این بوده که همه چیز علنی شوند و بر همین اساس مسائل نامربوط را علنی کرده اید و در این مورد به کیانوش استناد می کنید. چرا من اجازه ندارم که از همکارم کیانوش با "لطفا" و "به نظر من درست است" بخواهم که به دلیل علنی شدن مسائل داخلی مان از جانب شما، موضوع را علنا روشن کند؟
شما ادعاهایی می کنید که به نظر من نادرستند و من هم این حق را برای خودم قائلم که درباره آنها توضیح دهم و آن ادعاها را رد کنم و این قیمومت نیست و شما هم نمی توانید به این وسیله مرا وادار به سکوت کنید.
این شیوه ها خیلی قدیمی اند و به گذشته ها تعلق دارند.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آدم باید مراحلی پشت سر گذاشته باشد که راحت خود را وسط بیندازد، به قیمومیت نفر سوم سخن بگوید، در بخش داخلی کیانوش را به موضعگیری علنی وادار کند و ... ،اصل موضوع (اتهام توهین به اسلام) را ماست مالی کند، و دست آخر نتیجه بگیرد که برداشت من صحیح بوده است.
چرا پرسش ها بی پاسخ گذاشته می شوند؟
وقتی من نوشتم :
چهارشنبه, اکتبر 22, 2014 - 20:22
کیاجان موافقم
اینها بحث های علنی است و نه داخلی
چرا سکوت کردید؟؟؟
اینها = پلاتفرم اتهام و تهدید ائلیار

تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال عزیز، کسی که نخواهد اشتباه خود را بپذیرد می تواند همه چیز را هزار جور بپیچاند و باز با ذوق و شوق آنچه را که می خواهد نتیجه بگیرد.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آفتاب آمد دلیل آفتاب! همه چیز در نظرات بخش داخلی از صراحت کامل بر خوردار هستند. زمانی که موضوعی به تهدید و ابزار تحمیل یک اراده بر یک سایت مطرح میگردد، دیگر موضوع شخصی نیست؛ چرا که موضوع با عرصه کار اعضاء مدیریت، کابران، نویسندگان و خوانندگان گره میخورد.
در آنچه طرح شده است نه مسائل شخصی، بلکه مسائل دقیقن مرتبط با فعالیت مشترک و تهدید علیه آزادی انتقاد بود.
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش عزیز، بنابراین می توانم نتیجه بگیرم که برداشت من صحیح بوده و قرار نبود که مسائل داخلی در بیرون مطرح شود و توافقی در این مورد صورت نگرفته بود.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آز انجا که اختلاف بر سرمباحثی چون «اسلام سیاسی» و نگاه « آته ایستها به دین ، موضوعی نبود که آن را خصوصی و داخلی قلمداد کنیم. از این رو وقتی این اختلاف در بین ما شدت گرفت، به دوستان عزیز اقبالی و ایلیار پیشنهاد دادم که آن را به بحث عمومی بگذارند ولی متاسفانه مطالب شخصی که نمی باید در اینجا طرح شود؛ طرح شد که لطمه شدیدی به جریان اصلی بحث گذاشت و من واقعا متاسفم که چنین شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چیزی که این معادله را پیچیده تر می‌کند این است که دنیایی ترک، شابدالعظیم و مشهد ندارد و دخیل شدگان به این مراکز پولهای نذری‌شان به جیب مصباح یزدی‌ها و احمدی‌ نژاد‌ها می‌ریزند که فارس اند، همچنانکه خریداران نفت و گاز تروریست‌های داعش، رژیم اسد و کرد‌های حومه کرکوک هستند، باز در اینجا، درک چپ و کمونیست از تحولات منطقه، درکی ناقص است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درخت خرما را نمیشود در روسیه کاشت وآبیاری کرد وخرمایش را فروخت! کاشتن درخت کاج در عربستان نیز تنها در سردخانهای عربستان ممکن است و نتیجه ای نمیدهد. پس اگر دولتها، و رهبران، اسلام را وسیله سودجویی خود و یکی از ارکان پایداری دولت خود میدانند و بکار میگیرند، تنها در جوامع اسلامی ممکن است ونه در دانمارک، سوئد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظر من با برجسته کردن بعضی‌ رخداد‌های تاریخی و روز، این بحث میتواند غنی تر شود، در دوران مشروطیت، انقلابیون آذربایجان با تاثیر از تحولات قفقاز و ترکیه، سعی‌ میکنند نقش مذهب را در سیاست، کم کنند، در این دوره، نه از فارس خبری است و نه از کرد، کشوری که در خاورمیانه تا حدی مذهب را به کنج خانه فرستاد ترکیه است، نفرت از ترکیه بین ناسیونالیستهای فارس، کرد و چپ آذربایجانی در یک سطح است، دولت مرکزی ایران، با ایجاد خط شیعه، امروز به پ کا کا در کوبانی یاری می‌‌رساند تا اسد را حفظ کند، چپ آذربایجانی همگام با ناسیونالیست‌های فارس، کرد دوباره بر علیه ترکیه نفرت پراکنی می‌کند، در بحثی‌ اینجا شروع شده، چپ آذربایجانی در مقابل ناسینالیست‌های فارس و نیمه کرد موضع گرفته، واقعیتی مثل خورشید درخشان در آسمان این بحث به خوبی‌ قابل رویت است، چپ آذربایجانی قادر به تشخیص موقعیت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا آنجائی که من طی چند سال اخیر با افکار برخی از آقایان آشنا شده ام اسم نمی برم ولی مخاطب مشخص است این آقایان با یک برخورد مکانیکی و سوری که مرز بین اسلام و اعراب را باهم مخدوش کرده اند بمبارزه برخواسته اند و مسائل سیاسی رایج را با تفکرات و بینش های اعتقادی مذهبی مخدوش کرده اند و ما امروز بشکل بحث درونی ايرانگلوبال که در واقع نمود همان برخورد هاست که به این شکل تبلور یافته و بی جهت به بیرون ارائه داده شده .خیلی کوتاه بگویم عنوان مبارزه با مذهب در واقع عین مثال « شيپور را از سر گشادش نواختن است ». و یا آب را در هاونگ کوبیدن. کوتاه بگویم درد جوامع ما در خاور میانه درد مذهب نیست بلکه استفاده سياستمداران از مذهب بخاطر استفاده سیاسی است یعنی مثال فرق بین بهار عربی تونس و مصر هر دو کشور عربی و اسلامی ولی فرق خیلی بارز.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود به همه زحمتکشان ایران گلوبال،
از چندی پیش چند کامنت گذار پرخاشهایی را نسبت به آقای اقبالی شروع کرده بودند او را مقصر پخش نشدن کامتها خود میدانستند وایشان را ناسزا میگفتند. در حالی که ما شاهد هستیم که هر روز مانند نماز صبح، ظهر، عصر وشام کامنتهای دشناموار آنها به ایرانیان منتشر میشود. اگر توجه شود، تعدادی کامنتهای خرد گرا مثل ا.ائلیار، پیروز، رازی و تبریزی نیز که آری از دشنام، توهین، مسخره کردن دیگری، بکار بردن واژه هایی مثل : اگر نمیداند بدانید، بروید بیشتر بخوانید، شما متفکر آریایی، زبان ناقص فارسی و از این دست جملات توهین آمیز که هیچ برآورد مثبتی ندارد بجز بیهوده بازی.
در هفته گذشته تعداد کامنتهای تهدیدکننده به آقای ا.ائلیار از طرف همزبانهایش چشمگیر بود و حتا تهدیدهای فیزیکی نیز جای خودش را داشت.
اجازه نشر این کامنت یا آن کامنت بوسیله این وآن مسئول ایران گلوبال ونشر
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال عزیز لطفا مسائل را باهم مخلوط نکن!
همکارمان ائلیار مشکلی را در مدیریت سایت مطرح کرده و همکاری خود را منوط به حل آن مشکل کرده است.
توافق بر این بود که مساله توهین به اسلام و... به بحث علنی گذاشته شود. از این طریق ما می توانستیم از نظرات خوانندگان سایت مطلع شویم و در این مورد با مشورت خوانندگان تصمیم درستی اتخاذ کنیم.
حالا شما به جای بحث علنی در این مورد، "تهدید به استعفای" ائلیار را علنی و آن را عمده کرده اید. خودت هم خوب می دانی که ما از این تهدیدها زیاد داشته ایم که آنها را هم در جمع گردانندگان حل کرده ایم. این بار هم این موضوع، مشکل مدیریت بوده و هست و باید آن را حل کرد. کجای انی بحث، بحث نظری است؟ پیشنهاد می کنم این بحث را همینجا خاتمه دهید و اگر نظری و راه حلی برای حل مشکل استعفا دارید، در جمع مدیریت مطرح کنید.
نوشته اید که ائلیار شما را مخاطب قرار داده و فاکت آورده اید.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی گرامی؛
1- سپاس از کمنتارهای تان!
2- خدمتتان عرض کنم که این موضع تنها به مدیریت ایرانگلوبال مربوط نیست؛ اتفاقن موضوع مربوط به همه همکاران، نویسندگان و خوانندگان سایت است. اگر این نگرش به مابازاء آئین نامه ای یابد؛ زبان های بسیاری بجرم توهین به مقدسات مردم گره زده می شوند و آزادی پیش پای مقدسات ذبح میگردد.
3- همه شاهد هستند که من بعنوان عضو مدیریت، در جریان بحثی از پیش توافق شده سانسور شده ام؛ چه رسد به کمنتارنویسان و خوانندگان .
تندرست و سربلند باشید
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اژدر عزیز؛
1- پلاتفرم ائلیار 5 بند دارند وایشان کاربران و اعضای مدیریت را مخاطب قرار داده است.
برای اینکه به همکاری خود با سایت ادامه بدهم لازم است در سایت توسط کاربران و اعضای مدیریت : ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آيا اينان تاب و تحمل همين نوع زبان گفتار و نوشتار به تعبير خودشان مستحق بر عليه مشخصاً اسلام را بر عليه زرتشت و آتش پرستي و طاووس پرستي و خورشيد پرستي و باستان پرست را دارند؟ در اكثر نوشته هاي آقايان اقبالي و ناصر كرمي بر عليه اسلام و مسلمانان و در مواردي ترك و تركيه اگر كلمه اسلام را با زرتشت و طاووس پرستي و خورشيد پرستي و ترك و تركيه را با پارس و پرشيا عوض كني آن متن سانسور و قابل پخش نخواهد شد.
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال عزیز هر جمعی و هر سایتی مسائل متفاوتی دارند. یکی از این مسائل، روابط درونی همکاران آن است که کسی آن را در بیرون منتشر نمی کند. استعفا یا تهدید به استعفای هر یک از گردانندگان سایت و یا ورود شخص جدیدی به آن جمع یا مشکلاتی که با هم می توانند داشته باشند (این یک امر طبیعی در یک جمع است) به خود آنها مربوط است و ربطی به بیرون و خوانندگان سایت ندارد و طرح آن در بیرون، اتلاف وقت خود و خوانندگان است.
مطرح شد که بحث نظری در مورد توهین به اسلام و شیوه برخورد به اسلام سیاسی، بعنوان یک بحث علنی پیش کشیده شود.
تهدید به استعفای همکار عزیزمان ائلیار هیچ ربطی به بحث نظری در این مورد ندارد.
مگر ما قرار است بحث نظری درباره تهدید به استعفا داشته باشیم که شما این موضوع را علم کرده اید؟ این تهدید مشکل گردانندگان سایت است و خودشان حل می کنند.
لطفا به جای این کارها، بپردازید به بحث واقعی، یعنی موضوع
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اژدرجان مگر قرار بود ما در باره حشره شناسی گفتگو کنیم؟
موضوع بیانیه تهدیدآمیز برای به سکوت وادار کردن بود و من بصراحت نوشتم که این موضوعات داخلی نیست و هیچکدام از اعضاء مدیریت با آن مخالفت نداشتند. تا زمانی که شما و ایشان در برابر یک عمل زشت تهدیدآمیز به "استعفاء یا سکوت" کم آوردید؛ موضوع علنی کردن بحث داخلی را علم کردید.
اگر بحث نظری دارید در خدمت هستم، وگرنه لطفن از گردوخاک بپا کردن و حاشیه پردازی خودداری کنید!
ایرانگلوبال یک تشکل زیرزمینی نیست و مباحثات هم هیچ جنبه امنیتی اطلاعاتی نداشته است.
اگر قرار باشد کسی معترض باشد؛ آن فرد من هستم که "مهر توهین به اسلام" را بر پیشانی من چسبانده اید و هیچ سندی تا کنون ارائه نشده است.
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال عزیز واقعا متاسفم.
آیا درک این مطلب خیلی دشوار است که پیشنهاد کیانوش پرداختن به بحث نظری در مورد توهین به اسلام و اسلام ستیزی و گرایشهای مختلف در آن بود و ربطی به علنی کردن غیرمسؤلانه مسائل و مشکلات داخلی گردانندگان سایت نداشت؟
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من قصد دخالت در امور مدیریّت سایت ایران گلوبال را ندارم، امّا از آنجا که موضعگیری آقای آ. آئلیار یک روش فکری، یک سیاست بازی، و کاریرد یک استراتژی دوگانه در بین همهء پیشتازان تُرک آذری از گذشته تا به امروز در میدان سیاست ورزی ایران بوده، به امری عمومی و سد آفرینی در عرصهء جایگزینی دمکراسی در ایران تبدیل شده است و باید به آن پرداخت.