دکلِ گمشده اینجاست
08.07.2015 - 08:26
 

 

مَردم دکلِ گمشده اینجاست بیایید

در بیتِ علی خامنه ای بود کجایید

گر مَحشرِ کُبرا نشنیدید وُ ندیدید

یک لحظه درآیید وُ درین دخمه ببینید

یأجوج همین جاست وُ مأجوج همین جاست خدا را

آن خواجۀ دجال همین جاست بلا را

خوردند خر وُ آخور وُ جُل را به تمامی

تا کارِ جهان را کُند این شوم امامی

دلالِ خدا آمده از عرش برین فرش

تا با لگد وُ مُشت زِ فرش ات بِبَرَد عرش

دانی که اگر بود بهشتی نکند فاش

کِی شیخ پشیزی به کسی بَخشد وُ یا آش!

از خمس وُ زکاتِ تو رسَد جانبِ معراج

موشی شوَد از شعبده قرقی همه قیقاج

پنهان مکنید آنچه ندارید بیارید

چیزِ دگری هست به رهبر بسپارید

تاراج وُ حراج ست وُ سپارید به او باج

شاباش ببارید برین کَلّۀ بی تاج

دریوزه کجا سیر شَوَد از قِبَلِ جاه

افسار به سر بسته چو دستار وُ پیِ کاه

مغزش به سر اندر نَبُوَد شیخِ ولایی

چاهِ شکم اش دوزخ وُ گفتار هوایی

گرگی شده وُ روز وُ شب اش حیله وُ دستان

هم گَله خورَد هم بدرَد دفترِ بُستان

این بیتِ علی مرکزِ دزدانِ جهان ست

این بیتِ علی مرکزِ تزویرِ زمان ست

در خواب کجا دیده چنین لقمۀ چربی

بلعیده چو عفریت وُ گرفتار به جَربی

جَرب اش حَسَد وُ کینه وُ آزست به کُشتار

از خونِ خلایق به بَرَش خرقه وُ دستار

زالو چه کُنَد گر نخورَد خونِ خلایق

بر طایفۀ فتنه وُ فن فحش چه لایق

جنّی شده جادوگر وُ در هیئتِ رَمال

از بام فرود آید وُ بگزیده بَرَد مال

اصحابِ جنون؛مُختَلِس وُ مُفتی وُ سردار

این مُفت خوران فربهِ بی فکری وُ بیمار

این قومِ دعا خوانِ دَغلبازِ ریایی

از قعرِ جهنم رسَد وُ پیشه گدایی

از کِذب قبایی به بَرِ رهبرِ رهزن

اُشتر به کَلَک می زَنَد از روزنِ سوزن

چون رقصِ عصا می کُنَد از شوخیِ دوران

بر گُرده گُذارید وِرا یونجه وُ پالان

نعلین وُ عبا از بَرِ این دزد درآرید

از آتشِ خشمی به کَف اش مُزد گذارید

ریش اش بتراشید وُ به خر بَر بنشانید

او را به همان جَنّتِ موعود برانید

آن جَنّتِ موعود پُر از عَنبرِ کودست

جوبارِ لجن جاری وُ رهبر به سجودست

 

تا طالب وُ تا داعش وُ تا شیخ به کارست

دنیا همه ویرانه وُ سرها سرِ دارست

مَردم به خدا صاحبِ این خانه شمایید

زنجیرِ اسارت اگر از جان بگشایید

2015 / 7 / 8

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما