چه کسانی مخالف تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی اند؟!

تا حدود بیست سال پیش تقریبا همه نیروهای اپوزیسیون طرفدار تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی بودند. ولی کم کم اکثر آنها مواضع شان نسبت به جمهوری اسلامی نَرم تر شد و به مخالفت با تحریم روی آوردند. در طی این دو دهه نیروهایی که با جمهوری اسلامی نزدیکی سیاسی داشتند، توانستند بخش بزرگی از اپوزیسیون را به دنبال خود بکشانند.

تا حدود بیست سال پیش تقریبا همه نیروهای اپوزیسیون طرفدار تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی بودند. ولی کم کم اکثر آنها مواضع شان نسبت به جمهوری اسلامی نَرم تر شد و به مخالفت با تحریم روی آوردند. در طی این دو دهه نیروهایی که با جمهوری اسلامی نزدیکی سیاسی داشتند، توانستند بخش بزرگی از اپوزیسیون را به دنبال خود بکشانند. خواست "سرنگونی" تبدیل به "رفرم" و "اصلاحات" در چهارچوب نظام شد، دفاع از حقوق اقلیتهای قومی جای خود را به دفاع از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی داد، نزدیکی و حتی همکاری با جمهوری اسلامی قبح خود را از دست داد و دفاع بخش بزرگی از اپوزیسیون از شرکت در انتخابات، مشروعیتی جدید به جمهوری اسلامی بخشید.

 دلیلی که مخالفین تحریمها در توجیه مخالفت خود مطرح میکنند این است که با تحریمها وضع اقتصادی مردم بدتر می شود. در دوران آپارتاید، آفریقای جنوبی سالهای طولانی مورد تحریمهای همه جانبه ی بین المللی قرار داشت، ولی هیچ سیاهپوستی نمیگفت تحریمها نباشد، چون پول تو جیب من کمتر می شود و سفره م خالی تر می شود. چرا که حاضر بودند از خودشان مایه بگذارند تا آن نظام سرنگون شود. چون با آن نظام مخالف بودند و خودشان را مورد استثمار و تبعیض می دیدند. و درست برعکس، اینکه خیلی از ایرانیها دلیل می آورند که تحریمها به نفع جیب ما نیست، نشان میدهد که با جمهوری اسلامی آنقدرها مشکل ندارند و بخاطر وضع مالی شان حاضرند این نظام بیشتر از اینها هم عمر کند و تمام دنیا را به خاک و خون و کثافت بکشد.

مردمی که این نظام را روی کار آورده اند و در تداوم عمر آن سهیم اند، مجبورند تاوان آن را هم بپردازند. همانطور که مردم آلمان در دوران نازیسم مجبور شدند تاوان بپردازند.

 

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«"ولی واقعیتی کە من را بسیار هم اتفاقأ خوشحال میکند سرنگونی جمهوری اسلامی ١٠٠٪ مساوی است با فروپاشی کامل کشوری بە اسم ایران اتفاقأ وضعیت ایران ١٠٠٠ ها بار از عراق و سوریە و لیبی اسف بار تر است هیچ شکی نیست کوچکترین تلنگری بە جمهوری اسلامی این بار مساوی است با فروپاشی کامل اتفاقأ از کوردستان و آذربایجان و بلوچستان بگذریم در همان تهران جنگ خانە بخانە بین فرقان و مجاهد ، چریک فدائی و مجاهد و پاسدار با اینها ارمنی با تورک کورد با تورک ، بلوچ با زابلی در خواهد گرفت"»
نمونه ای ازشرم آورترین مطالبی که به طور همزمان از سوی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی از یکسو و منفورترین گروه بیگانه گرای تاریخ ایران یعنی تجزیه طلبان خائن ( پان ترک ، پان عرب ، پان کرد ، تجزیه طلبان بلوچ) گفته می شود.
تجزیه طلبان این نکته را خوب بدانند که شاید ماموران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی هم اینک با سوت و کف و خشنودی از -
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای جمال
خودگردانی و تحصیل به زبان مادری حق مشروع کردهای ایرانی است و به طور قطع بعد از سرنگونی رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی، حق خودگردانی و تحصیل به زبان مادری به کردهای ایرانی داده خواهد شد. اما به هیچ وجه جدایی و تجزیه یی در کار نخواهد بود و جنابعالی خواب تجریه و تکه پاره کردن ایران هم نخواهید دید. جناب جمال ! شما زیادی تند نروید و برای خودتان بیهوده نبرید و ندوزید و مرز مشخص نکنید! ترکهای ایرانی نیز به حق خودگردانی و حق تحصیل به زبان مادری بعد از سرنگونی رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی خواهند رسید اما تجزیه طلبان پان ترک نیز مانند شما خواب تجزیه و تکه وپاره کردن ایران را هم نمی توانند ببینند.
جناب جمال ! شما باید بدانید که پس از سرنگونی رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی، میهن ما ایران فرو نخواهد پاشید و جنگ داخلی و درگیری بین مردم و گروههای سیاسی رخ نخواهد داد، اینرا مطمئن باشید!
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جناب کیانوش توکلی گرامی؛
بنده دلایل خود را در حمایت از تشکیل کشور مستقل کردستان بیان کردم، البته نه فقط کردستان، بلکه بر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیز تاکید کردم. و همچنین توضیح دادم که به چه علت امکان استقلال کردستان ایران فراهم نیست و تا ابد نیز جدایی کردستان از ایران تحقق نمی یابد.
جناب توکلی گرامی؛ شما به آینده بسیار بدبین هستید و سرنگونی رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی را مساوی با تجزیه و سوریه ای شدن ایران می بینید. در صورتی که اصلاً و ابداً آنطوری که شما فکر می کنید نیست، شرایط و موقعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی و ژئوپلیتیک ایران با سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه از زمین تا آسمان فرق می کند. جناب توکلی ، حتی اگر آن بدبینی یی که شما در ذهن خود دارید درست باشد، دولتهای روسیه و چین و متحدان آنها پس از سرنگونی جمهوری اسلامی اجازۀ تجزیه و سوریه ای شدن ایران را نمی دهند -
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جناب کیانوش توکلی گرامی ؛
شما ادعا می کنید که نیروهای انقلابی و سرنگون طلب هیج پلانی پس از سرنگونی ندارند و اگر هم داشته باشند کاربرد عملی ندارد وکاملا از قبل مشخص است که فضا ی سیاسی از دست آنان خارج خواهد شد. جناب توکلی گرامی ! از اساس این ادعا و تفکر شما غلط است و شما شرایط را پس از سرنگونی رژیم بسیار سیاه می بینید در صورتی که اصلاً اینچنین نیست.اصلی ترین نیروی اپوزیسیون سازمان یافتۀ ایران پس از سرنگونی رژیم برنامه دارد و میداند که به دنبال چیست و چه می خواهد. هم اکنون نیز بسیاری از دولتهای جهان با اپوزیسیون اصلی ایران رابطه دارند وبا آنها رایزنی می کنند.
جناب توکلی گرامی ؛ خلق ایران چاره ای بجز سرنگونی تام وتمام این رژیم ندارد، هر دقیقه ای که بر عمر این رژیم ضدبشری اضافه می گردد ایران و ایرانی به نابودی کامل نزدیک تر می شوند. خلق ایران باید به هر طریقی که شده این رژیم را سرنگون
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بحث جالبی بین من ، جمال و بهمن موحدی شروع شده است . امیدوارام این بحث و گفت و گو در یک فضای ارام ادامه پیدا بکند . بنظر من موضوع اصلی سیاست در خاورمیانه همین «جنبش های هویتی »است و موضوع «حقوق بشر» و «دمکراسی» فعلا موضوع جنگ و مبارزه در این منطقه پر آشوب نیست . بعبارت دیگر دیسکورس ها عوض شده است اما فعالان سیاسی اپوریسیون ایران همچنان در دوران ماقبل «بهار عربی » فکر و عمل می کنند . آزاده سپهری و بهمن موحدی از این این دسته فعالان سیاسی اند؛ یعنی اینکه سیاست از نظر انان فقط به فقط در «سرنگونی رزیم »خلاصه می شود و هیج پلانی پس از سرنگونی ندارند و اگر هم داشته باشند کاربرد عملی ندارد وکاملا از قبل مشخص است که فضا ی سیاسی از دست آنان خارج خواهد شد. ولی جمال می داند که بدنبال چیست او اشکارا بدنبال توسعه طلبی کردی است و نقشه کردستان بزرگ توسط پ پ ک از سالها قبل اماده شده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کیانوش توکلی باور میکنید من هنوز هم از این اسم رمز اولترا ناسیونالیستهای تورک ، عرب و فارس در مورد کوردستان بزرگ سر در نمی اورم کوردستان بزرگ و کوچک ندارە کوردستان یعنی کوردستان سرزمین اجداد و آبادی ملت کورد کە در آنجا زندگی میکنند کوردستان هیچوقت خواهان امپراطوری مثل امپراطوری ایران بزرگ از مصر تا دریای مدیترانە کە شامل تمام سرزمینهای ملت کورد ، تمام قفقازو گرجستان و آذربایجان و افغانستان میباشد نشدە است کوردستان هیچوقت مثل پان اتراک پرژەی 300میلون تورک و بە هم پیوستن تمام سرزمینها از اغوزستان چین تا دیوارەهای وین و جنوب اسپانیا نبودە یا خواهان امپراطوری عثمانی ملت کورد هیچوقت ادعای رهبری دنیای اسلام از اورشلیم تا جدە و مکە و کربلا و موصل و شمال افریقا را نکردە آنچە کە ملت کورد از آن صحبت میکند تنها و تنها سرزمین ملت کورد در حال حاضر میباشد
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جناب کیانوش توکلی گرامی
چرا نباید کشور مستقل کردستان تشکیل شود؟! به چه مناسبتی ؟! در منطقۀ خاورمیانه باید دو کشور مستقل کردستان و فلسطین تشکیل بشود؛ خلق فلسطین و خلق کرد باید به حق قانونی و مشروع و انسانی خود در داشتن کشور و دولت مستقل برسند. هم اکنون اقلیم کردستان عراق، استعداد و پتانسیل و زمینۀ مناسبی برای جدا شدن از عراق دارد. مناطق کردنشین ترکیه و سوریه نیز باید جدا بشوند و با کردهای عراق کشور مستقل کردستان را تشکیل بدهند. اما در ایران به دلیل وجود قومیتهای گوناگون و مشکلات اتنیکی و وجود اشرار پان ترک و اشرار پان عرب، امکان استقلال کردستان ایران فراهم نیست و هیچ وقت هم فراهم نخواهد شد. کشورهای ترکیه و عراق و سوریه به هیچ وجه تنوع قومیتی ایران را ندارند و تقریباً تک قومیتی هستند( البته ترکیه با نسل کشی میلیونی ارامنه تقریباً تک قومیتی شد) و باید به استقلال مناطق کرد نشین خود رضایت-
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جمال جان ، واقعا زدی تو خال من و میلیونها ایرانی مخالف تجزیه و سوریه ای شدن کشور ایران هستیم ، طبیعی است شما مدافع یک کردستان بزرگ و در فکر یکپارچه کردن کردها در چهار کشور ترکیه ، ایران ، عراق و سوریه هستید و فکر می کنی ترک ها و آنهایی که خودشان را ایرانی می دانند + اعراب ، اقلیم کردستان، ترکیه ، ایران و روسیه می گدارند ، شما به هدف تان برسید؟بنظر نمی رسد که تناسب قوا + تجارب مردمان منطقه به گونه ای باشد که بگذارند چنین سناریویی تحقق یابد. این فکر شما حتی در اقلیم کرردستان عراق هم مدافع چندانی ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تحریم یا عدم تحریم هیچ نفعی برای مردم ایران ندارد ،اگر ایران از طرف غرب تحریم میشود بخاطر حقوق مردم ایران نیست بلکه بخاطر مسائلی است که بین جمهوری اسلامی وغرب وجود دارد ،نمونه بارز آن را در قضیه برجام دیدیم،در صورت عدم تحریم ایران هم دلار های نفتی خرج اسد و حسن نصرالله وسایر بیگانگان خواهد شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ساده لوحی و ساده گرایی از صفات عمده تجزیه طلبان و ناسیونالیستهای رمانتیک و خرافاتی است . کودکانه و ایلی و دهاتی در مسائل سیاسی اجتماعی فکر میکنند . اگر تجزیه ایران و سرنگونی دولتها به همین سادگی میبود کوبا و کره شمالی و افریقای جنوبی 50 سال در محاصره اقتصادی بودند .
حماقت از جمله صفات دشمنان ایران است .
جنگ و تحریم موجب تقویت آخوندها شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بە آقای کیانوش توکلی ،، جناب توکلی جان کردی بیشتر از ٢ هفتە دیگر وزیر خارجەی آمریکا نیست و دو هفتە دیگر این پست را بە کسی دیگر وا گزار میکند منظور اینکە در این وقت و زمان سخنان شما و دیگران بیشتر از وزیر خارجەای کە بە زودی با این پست خدا حافظی میکند برد دارد ،، در ضمن کسانی کە با تحریم موافقند مردم در ایران هیچ نفعی از برداشتن تحریم ها ندارند و تحریمها اتفاقأ بە نابودی و فروپاشی جمهوری اسلامی و تسریع آن کمک میکند ما خوب میدانیم تمام کسانی کە مخالف تحریم هستند خوب میدانند کە با گسترش تحریمها نظام جمهوری اسلامی ساقط میشود و ساقط شدن جمهوری اسلامی مساوی است با فروپاشی جغرافیای ایران و تمامی اپزسیون مخالف ایران ازاین منظر مخالفند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای آخرین بار، من دیگر هرگز به این سایت که اشخاصی براحتی توهین می کنند و این سایت متشر می کند.احتمال قریب به یقین هتاکی مثل p.. که شبالنه و روز در این سایت هتاکی و مسخره می کند، پیمان کار سایت ایران گلوبال و دیگران است که با تمسخر و نیش زبان اهانت میکند. هرچی گفتی لایق خودت است. موجود چاک دهن و بی تربیت.
شما سایت ایارن گلوبال بیمارید. مریض هستید و از اذیت کردن دیگران لذت می برید.
مطالبتان خودتان بخوانید. هر ادم عاقلی چندبار سر بزند به این سایت می فهمد که ارزش وقت تلف کردن ندارد. خب دیگران بیاند اینجا و نظر بدهند و توهین بشوند و روانشان خراب و موجبات تفریح دست اندرکارن این سایت بی ارزش بشوند
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جان کری امروز درباره تحریم چنین گف:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب خودتحریمی، چرا؟,
به گمانم شما " نخفته ای به خیالی که پخته ای شبها " و درمان خماری شما شرابخانه ایست که " در حالت بجا آرد ". برادر کدام دولت آمریکا و انگلیس و روسیه و چین تا کنون منافع خود را فدای " سمن های ایرانی را تقویت و از آنها حمایت " کرده است ؟ بعد از آنکه انشالله از خماری بیرون آمدید به " در نهایت قیام و همره با حمایت نظامی خارجی." در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه, همسایه های ما نظری بیاندازید, و برای " اتحاد همه اپوزیسیون، رهبری مشترک، قانون اساسی موقت دمکراتیک، ایجاد دولت موقت در تبعید" به تاریخچه مجاهدین خلق توجه فرمائید. امید که در خیالات شبانه خود موفق باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1-تحریم موثر است برای تغییر رفتار یک حکومت و نه براندازی.
2- تحریم بایست رژیم را هدف قرار دهد و نه مردم عادی را.
3- تحریم اقتصادی، عملا مردم عادی را بیشت رمتضرر می کند و بنیان های مردمی تضعیف. از جمله طبقه متوسط که موتور تحول و انقلاب را نابود می کند.
4- تحریم موثر، شامل تسلیحات، منزوی کردن سیاسی، بی اعتبار کردن رژیم، مانند تحریم عناصر تبلیغاتچی که در مراسم و جشنواره ها بار رزیم تبلیغ می کنند. تحریم ابزارهای رسانه ای رژیم مثل ماهواره واینترنت.
5- برعکس مورد 4، بایدست از مشارکت مردم در مجامع بین اللمی حمایت کرد. سمن های ایرانی را تقویت و از آنها حمایت کرد.
6- اتحاد همه اپوزیسیون، رهبری مشترک، قانون اساسی موقت دمکراتیک، ایجاد دولت موقت در تبعید که ساختار و کادرسازی برای بعد از رژیم مهیا کند.
7- در نهایت قیام و همره با حمایت نظامی خارجی.
در غیر این صورت، جز اتلاف منابع چیزی نخواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ali,
اگر خط آخر مقاله را خوانده بودید که " مردمی که این نظام را روی کار آورده اند و در تداوم عمر آن سهیم اند، مجبورند تاوان آن را هم بپردازند. " این سوال را نمیکردید.

اما در باره کل مقاله به گمانم منظور سرکار خانم سپهری اینست که اگر تمام مردم ایران از تحریم پشتیبانی کنند و بجای ۳۰ نفر ۳,۰۰۰,۰۰۰ نفر از آنها به ترامپ کاغذ بنویسند و تقاضای تحریم نمایند,مانند آفریقای جنوبی در اثر تحریم ها حکومت ساقط و بعد از آن ایران بهشت برین خواهد شد . قیاس ایران با آفریقای جنوبی به قول اینها قیاس سیب با پرتقال است که جای بحث آن آنجا نیست. به هر حال سرانجام " اوپوزیسیون " پس از بیست سال پشتیبانی از تحریم, دید که تحریم کوبا بعد از ۴۰ -۳۰ سال - با وجود اوپوزیسیون بسیار فعال - بجایی نرسیده و در عراق هم جز افزودن پریشانی بر سر پریشانی, حتی موجب سقوط صدام هم نگردیده است, بنا بر این به سر عقل آمد و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هموطن بفرمایید برجام تابحال چه سودی برای مردم داشتخه من از داخل ایران کامنت میگذارم و بیکارم و وضع مالی بدی دارم اوباما 10 میلیارد دلار پول نقد به حکومت داد حتی یک سنت آن هم به مردم نرسید نمی دونم این حکومت چکار دیگه باید انجام بده که افرادی امثال شما به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی اهریمن صفت است.
عزیز........ ت تا کی ؟ اگر از تاریخ درس نگیریم محکوم به تکرار تاریخ هستیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کیانوش,
منظور سرکار خانم سپهری اهالی ساکن ایران است که میفرمایند " .....اینکه خیلی از ایرانیها دلیل می آورند که تحریمها به نفع جیب ما نیست،........". یعنی آنها که دچار مشقت کمبود دارو و غذا و غیره خواهند شد و خرید این ارقام به چند برابر قیمت از قاچاقچی ها و احتمالا با احتساب جمعیت کنونی ایران, سه برابر تلفات کودکان عراقی, عقلشان نمیرسد که از تحریم ها استقبال نمایند و گرنه به نفع جیب کدام اوپوزیسیون صدمه وارد خواهد شد, جز تعداد معدودی قاچاق چی؟ میگویند چیز که از خودت نیست حاتم طایی شدن آسان بود.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تفاوت ها:1-آنها سیاه پوست بودند و چیزی برای از دست دادن نداشتند، در حالی ایرانیان سفید پوست و عموما صاحب ملک و مال2-سیاه پوستها رهبر کاریزما داشتند و جبهه متحد در حالی ایرانیان رهبرانی بی شمار و مدام در حال جنگ با خودی ها و دشمنی در سایه3-سیاهپوست ها حاضر بودن با سفید پوستها حاکم ،مشترکا ، قدرت سیاسی را کسب کنند،در حالی اپوزیسیون ایران نه تنها حاضر به هیجگونه گفتگویی با حاکمان نیست بلکه حتی حاضر به سازش با رقیبآن سیاسی خود درجبهه اپوزیسیون هم نیست و در نتیجه اپوزیسیون هیج اعتباری در نزد مردم ندارند. پایان سخن:" 30 نفر به ترامپ نامه می نویسند و در مقابل 300000 نفر علیه آنان امضا جمع می کنند. این شد که ما 37 سال است دور خودمان چرخ می زنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرکار خانم سپهری,
در کشور دیوار به دیوار ایران کمتر از نیم قرن پیش تنها ۵۰۰,۰۰۰ کودک عراقی در نتیجه تحریم ها تلف شدند و سرکار علیه وزیر امور خارجه آمریکا با بادی به غبغب انداختن فرمودند که ارزش این تحریم ها را داشت, در حالی که رژیم صدام به حیات خود ادامه داد و ککش نگزید تا آنکه با حمله مستقیم نظامی سقوط کرد. دود تحریم ها همیشه به چشم ملت ها رفته است نه دولت ها.