مصاحبه رادیو البرز با کیانوش توکلی به مناسبت نوروز

درست این بود که آقای اصغر فرهادی همه خواسته‌های مردم ایران را در آن نامه بیان می‌کرد ولی توجه بکنید که محدودیت‌هایی که یک کارگردانی که اساسا یک کارگردان سیاسی نیست...

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: