مصاحبه کیانوش توکلی با FreedomTV در باره «انتخابات »

این ویدئو ، کپی از Live فیس بوک شخصی ام برداشته شد.
مصاحبه کیانوش توکلی با FreedomTV در باره «انتخابات » ریاست جمهوری ایران .این ویدئو کپی از Live فیس بوک شخصی ام برداشته شد.
منبع: 
ایرانگلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
نیازی نیست وقت عزیز خودتان را صرف شعبده انتخابات در جمهوری اسلامی نمائید. هر ایرانی خواستار برقراری و پایندگی ایران هرگز در انتخابات مهندسی شده جمهوری ملایان اسلامی شرکت نمی کند حتی اگر نامزدهائی بدتر از احمدی نژادها را سرکار بیاورند. به ایران فکر کنید و به آینده این سرزمین. همه باهم بسوی فروپاشی جمهوری ملایان اسلامی
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
با اینکه به سبب سانسور ها مکرر و عدم نشر کامنت هایم به نفع دوستانتان از کامنت گذاری منصرف شده ام ولی وقتی این کامنت شما را دیدم :"فرستاده شده توسط کیانوش توکلی
نظر:
چه کامنت هایی منتشر نخواهد شد:
1_کسانی که با نام مستعار ویا واقعی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه نویسندگان سایت توهین و یا اتهامات نا روا می زنند. بعبارت دیگر بدون مدرک ، سند ویا دلیل اتهاماتی را به اشخاص وارد می کنند
پنهان کن ادامه نظر
ادامه نظر...:
کسانی که با نام شخصیت های مشهور سیاسی مانند ، کارل مارکس ، پرویز ثابتی ، منصور حکمت، مسعود رجوی و.... کامنت می گذارند
3_کسانی که با اسامی کامنت نویسان دائمی سایت مطلب می گذارند.
4_کسانی که بنام «پان ترک» ، «پان فارس» ، «مغول» و یا اسامی که آشکاراتوهین به گروههای اتنیکی محسوب می شوند.
عدم انتشار شده: 
false