هامبورگ قلب تپنده شورشگران جهان
08.07.2017 - 12:23
هامبورگ قلب تپنده شورشگران جهان و الترناتیو حقیقی جهان تبدیل شده به جهنم را به نمایش میگذارد.الترناتیو نظام جهانی در همایشهای بردگان کرایه ای در پاریس و یا در تجمعات دهها نفری کنگره نام گذاری شده استریپ تیز کنندگان سیاسی که به خود ارضایی سیاسی مشغول هستند ساخته نمیشود.هامبورگ واقعیت چگونگی ساخته شدن این الترناتیو را در نبرد رویاروی خیابانی به نمایش میگذارد.بدیهیست حسادت خود ارضا کنندگان سیاسی با نق زدن های همیشگی مانع از اتحاد عمل شورشگران در نبرد خیابانی نخواهد شد..شورش و عصیان از نظام بردگی علیه این همه بیعدالتی در جهان تنها توسط بردگان ازاد گشته و عصیان گر میتواند موفق گردد.چوخ بختیارهای سیاسی که کارمند این نظام هستند نمیتوانند بدون پاره کردن زنجیرهای بردگی خود ادعای مبارزه با بردگی را نمایند.بیزنس من های سیاسی که بر اساس پروژه های سفارشی جریانهای راسیستی را ایجاد میکنند و یا نانشان را از کمپینهای رنگارنگ سفارشی در میاورند نمیتوانند ادعای مبارزه نمایند.تداوم بیزنس انها در تداوم و بقای نظام بردگی و جنایتهای ان استوار است.کمپینهای دفاع از زندانیان سیاسی و یا علیه اعدام و سنگسار بسان کمپینهای یواشکی و جریانهای منحرف راسیستی اکس مسلم تنها در صورت تداوم جنایت میتوانند به بیزنس چندش اور خود ادامه بخشند.بدیهیست که انها علیه هامبورگ و الترناتیو پیش رو جبهه بگیرند.چوخ بختیارهای سیاسی پنهان گشته در انواع نقابهای بزک شده فیس بوکی خود نیز عاجز از درک معنی هستی شورشگری و عمل وافعی هستند.
شورش و عصیان خود زندگیست.
امروز علی رغم کنترل جهانی و تهدیدها و سرکوب خونین مبارزین شورشگر در صحنه نبرد حضور می یابند.صدها هزار تن از این عصیانگران نمایندگان ملیونها هم اندیش در جهانی هستند که علی رغم سرکوب جهانی همچنان بر بردگی میشورند.لازمه رهایی پایان دادن به بردگی جهانیست.نبرد هامبورگ تداعی بازگشت امید به میلیونها انسان ازاد شده از بردگیست .زایش دوباره امید بهمراه همبستگی و اتحاد عمل در نبرد وافعی میتواند نظام بردگی را در جهان ملغی سازد. یگانه راه ساخت الترناتیوجهانی وراه برون رفت از جهنم ساخته شده توسط حاکمان جهان ؛ ساختن جهنم برای همان حاکمان است.
حاکمان جهان را تبدیل به جهنم کردند به جهنمتان در هامبورگ خوش آمدید.
دیوار همبستگی و اتحاد عمل انقلابی شورشگران جهان این چهنم را جهانی خواهد ساخت.درخشش و زایش امید ازادگی در قلب عصیانگران چشم کور گشته جهان راروشن کرد
باریش

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما