اگر کردستان تاسیس شود، اسرائیل با ایران همسایه می شود

مسئله را، دست یافتن کردها به یک تکه خاک دیدن، ساده لوحی محض است. ما با مسئله تاسیس اسرائیل دوم در وسط ترکیه، ایران، سوریه، عراق روبرو هستیم. آتش جنگ هایی که دهها سال ادامه خواهد یافت، روشن می شود. باصطلاح "کردستان" نه یک پروژهء تاسیس که یک پروژهء ویرانی است. و در درجه اول نیز پروژهء ویرانی برای کردهای منطقه است! در آن صورت، کرد، تبدیل به پیشمرگه آمریکا و اسرائیل شده و مدام به آتش رانده خواهد شد.

 اگر کردستان  تاسیس شود، اسرائیل  با ایران همسایه  می شود

نوشتهء:  دوغو پرینچک

ترجمهء:  علی قره جه لو

رهبر منطقه کرد عراق، مسعود بارزانی، اعلام کرد که در 25 سپتامبر 2017  رفراندوم باصطلاح "استقلال کردستان" را برگزار خواهد کرد. 

کانون قطب بندی درجهان

باصطلاح رفراندوم کردستان مستقل، در حال حاضر به کانون تضادهای جهانی تبدیل شده است.

در یک طرف، آمریکا، اسرائیل، بارزانستان، پکک، حکومت قبرس جنوبی و یونان.  در طرف دیگر، ترکیه، عراق، سوریه، ایران، که پیش جبهه قطب بندی کشورها علیه استقلال کردستان را تشکیل می دهند.  روسیه دیگر بخشی از این جبهه است.  آلمان نیز مخالفت خود علیه رفراندوم کردستان را اعلام کرد.  قدرت های اروآسیا، بعد از قطر، در شمال عراق نیز علیه آمریکا موضع گیری و در یک جبهه مشترک جمع می شوند.

جبهه، از شرق مدیترانه آغاز می شود، و تا دریای عمان ادامه پیدا می کند.  مقالهء دریادار "سونر پولات" در "آیدینلیک" بسیار مهم بود.  اسرائیل همراه بخش یونانی قبرس بین 14 – 11 جون مانورهای دریایی مشترکی در شرق مدیترانه انجام دادند.  دیدن ارتباط این مانورها با اقدام به رفراندوم استقلال کردستان هم برای ترکیه و هم برای ایران و برای هر کسی دیگر دارای اهمیت است.

موضع ایران

موضع ایران مهم است.  از دیدارهای پنهانی بین ایران و آمریکا صحبت می شود.  رفراندوم کردستان نیز در دستور کار این دیدارهاست.  آمریکا در مورد رفراندوم تلاش می کند تا ایران را به یک موضع "اهلی" بکشاند.  در مقابل قبول برخی از مطالبات ایران، این سیاست با استراتژی اسرائیل - آمریکا مطابقت دارد.

در ایران دو تمایل سیاسی در مقابل آمریکا وجود دارد که همه دنیا آنرا می داند.  آنهایی که خواستار "تعمیر" روابط با آمریکا هستتد، در مورد رفراندوم کردستان دارای موضع "نرم تری" هستند.  در میان آنهایی که این موضع را نمایندگی می کنند، حتی آنهایی هم هستند که معتقدند که کردستان برای ایران تهدیدی نخواهد بود.  بنظر آنها کردهای ایران دنباله کردهای عراق نیستند.  حتی اگر کردستان مستقل شود، کردهای ایران تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت.  این نظر، به امیدهای ایران تا کنترل کردستان نیز می تواند امتداد یابد.

طرح همسایه جدید برای ایران

اگر از منظر ایران نگاه کنیم، طرح کردستان، طرح همسایه جدید برای ایران است.  همسایه جدید اسرائیل است.  این باصطلاح کردستان، با قدرت سلاح آمریکا و اسرائیل می خواهد تاسیس شود.  روابط بارزانی و پکک با آمریکا و اسرائیل روابط "پیاده نظام" استراتژیک آنها بودن است.  مؤسس اصلی کردستان اسرائیل است.  بدین دلیل نام حقیقی کردستان "اسرائیل دوم" است.  از منظر ایران، این باصطلاح کردستان، در ورای از دست دادن بخشی از خاک ایران، که کردها در آن زندگی می کنند، به معنی زیر تهدید رفتن تمامی ایران است.

اسرائیل، در سایه کردستان عراق، سوریه و اردن که بین ایران و اسرائیل قرار دارند، را گذشته و به دروازه ایران می رسد.  اسرائیل به آنجا، بخاطر روابط حسن همجواری نمی آید.  این مسئله را فکر می کنم بیشتر از همه ایرانی ها می دانند.

همسایه جدید، تنها تمامیت ارضی ایران را تهدید نخواهد کرد، بلکه بطور مستقیم رژیمی که در مقابل آمریکا ایستاده است را تهدید خواهد کرد.  اگر اسرائیل دوم تاسیس شود، ایران کشور دیگری خواهد شد.  تغییرات در غرب ایران، همراه تغییررژیم در ایران خواهد شد.

بدین دلیل، به شکست کشاندن تلاش برای تاسیس اسرائیل دوم، برای ایران فقط مسئله ارضی نیست، بلکه مسئله رژیم است.  مسئله زندگی مستقل و مسئله زندگی صلح آمیز داشتن با همسایگان است.

این پروژه، نه پروژه تاسیس، بلکه پروژهء جنگ و ویرانی است

این تهدید نه تنها برای ایران، بلکه برای کشورهای منطقه نیز یک تهدید همه جانبه است.  مسئله را، دست یافتن کردها به یک تکه خاک دیدن، ساده لوحی محض است.  ما با مسئله تاسیس اسرائیل دوم در وسط ترکیه، ایران، سوریه، عراق روبرو هستیم.  آتش جنگ هایی که دهها سال ادامه خواهد یافت، روشن می شود.  باصطلاح "کردستان" نه یک پروژهء تاسیس که یک پروژهء ویرانی است.  و در درجه اول نیز پروژهء ویرانی برای کردهای منطقه است!  در آن صورت، کرد، تبدیل به پیشمرگه آمریکا و اسرائیل شده و مدام به آتش رانده خواهد شد.

نظاره گر بودن در مقابل تهدید، به معنی اجازه دادن به خطراتی است که جبران آن بسیار مشکل خواهد بود.  عراق، سوریه، ترکیه و ایران، مجبور به اقدام برای متوقف کردن آن هستند.  سیاست انتظار و سیر حوادث، مردود است.

در افق نه کردستان، بلکه اتحادیه کشورهای آسیای غربی دیده می شود

ما بعنوان "حزب وطن" اقدام به عمل کردیم.  مسئله را با کشورهای منطقه در میان می گذاریم.  برای اتخاذ تدابیر فوری، پیشنهادهای خود را ارائه می دهیم.  سرانجام باصطلاح اقدام به کردستان، از هم اکنون آشکار است.  آمریکا و اسرائیل شانس موفقیت ندارند.  ولی این اقدام، این نفع را خواهد داشت که ترکیه، سوریه، عراق، ایران، آذربایجان و لبنان به تاسیس اتحادیه کشورهای آسیای غربی اقدام خواهند کرد.  کردها نیز در داخل این اتحادیه بعنوان شهروندان برابر با خلق های برادر در شادی شریک خواهند شد.

در افق کردستان دیده نمی شود، اتحادیه آسیای غربی دیده می شود.

توضیح مترجم:

"حزب وطن" {VP} دنباله ی "حزب کارگران و دهقانان ترکیه" {TIKP} است که در سال 1978 تاسیس شد.  این حزب از کادرهای جوان "حزب کارگر ترکیه" {TIP} که معتقد به انقلاب دموکراتیک ملی بودند، تشکیل می شد.  حزب کارگر ترکیه بعد کودتای مارس 1970 بسته شد.  TIKP با پیوستن کادرهای "حزب کمونیست انقلابی" که از "حزب کمونیست" ترکیه جدا شده بودند، و همچنین با پیوستن "سازمان جوانان انقلابی" DEV- GENC  و "راه خلق"  DEV- YOL تبدیل به یکی از جریان های اصلی چپ در ترکیه گردید، ولی به دنبال کودتای 1980 ترکیه، تعطیل، و اکثر کادرهای آن به زندان افتادند.  TIKP در سال 1988 با نام "حزب سوسیالیت" {SP} فعالیت خود را دوباره آغاز کرد، ولی در سال 1992 با حکم دادگاه قانون اساسی تعطیل گردید، ولی یک روز بعد از بسته شدن، در 11 جون 1992 با نام "حزب گارگر" {IP} آغاز به فعالیت کرد.  حزب کارگر در کنگره فوق العاده خود در سال 2015 بنام اتحاد برای تاسیس حکومت ملی و متحد کردن همه نیروهای ملی و مستقل در ترکیه نام خود را به "حزب وطن" {VP } تغییر داد.  روزنامه "آیدینلیک" Aydınlık در تمامی آن دوران ها ارگان رسمی این احزاب و دوغو پرینچک رهبر آن احزاب بوده است.

حزب وطن در مقایسه با احزاب عمده ترکیه حزبی کوچک محسوب می شود.  ولی به لحاظ سیاسی -  برنامه ای تنها آلترناتیو حزب حاکم و آینده ترکیه نیز محسوب می شود.  این حزب در کشورهایی نظیر سوریه، مصر، ایران، روسیه، چین دفتر رسمی دارد.

لینک اصل مقاله

https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/dogu-per...

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" اینک ترکیه روابط بین‌الملل را به مسیر درست خود که همان ( بده و بستان ) است "" وارد کرده است، در حالیکه ترامپ با سیل و طوفان تگزاس، کرهٔ شمالی‌، تنش با آلمان، تحریم ونزوئلا، تنش چین / هند ، روسیه دست به گریبان است فرصت ترکیه است تا ترامپ را ادیلیب سوریه تست کند، آمریکا بدون موقعیت ژئوپلتیک ترکیه، در سیاست‌های راهبردی، ، هیچ پیشرفتی نخواهد داشت، اگر ترامپ دنبال موفقیت است باید "" درس اول روابط بین‌الملل، که همان بده و بستان فیر و عادلانه‌ است را یاد بگیرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" شکست کردستان بزرگ و شکل گیری اوروسیا "" در هفتهٔ گذشته تنها رخداد برجسته، محکوم کردن رفتار دولت آلمان پیرامون مواضع ‌اش در قبال ترکیه توسط تمام احزاب ترکیه نبود، اینک ترکیه دریافته است پیوستن به اوروسیا، آن تیر خلاصی است که بسوی نابودی و متلاشی شدن اتحادیه اروپا در حال فروپاشی به رهبری آلمان، در بعد ژئوپلتیک نیاز دارد، در حالیکه "" خطوط هوائی ترکیه "" آسمان اروپا را "" فتح کردند و "" خطوط هوائی برلین ایر "" تقاضای ورشکستگی مالی‌ کرد در کرکوک نیز، ترکمن‌ها و اعراب، بر علیه اعلام استقلال اقلیم،بپا خواستند، در عین حال، یک اقلیم مستقل، با ناتوانی‌ اقتصادی و مالی‌ و ورشکستگی، خیل پناهندگان را به سوی آزربایجان جنوبی، رهسپار خواهد کرد و آزربایجان جنوبی، به این پناهندگان نیاز ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" شکست کردستان بزرگ در برابر مراکز نو ظهور اقتصادی "" کوه‌های قندیل روو در روی دریای خزر / دریای سیاه "" بزرگترین مراکز "" ژئو - اقتصادی "" دنیا، هول دریای خزر و دریای سیاه شکل خواهند گرفت. برای درک حجم عظیم "" مبادلات اقتصادی - لجستیکی "" در دو حوزه "" دریای خزر - دریای سیاه "" به فرایند و پروسهٔ تحول "" کشور‌های ( MIST , Mexico, Indonesia, South Korea and Turkey. ) "" برون سپاری یا ( Outsourcing ) "" جاده ابریشم ، خط لوله گاز کوریدر جنوبی آزربایجان، خط آهن باکو، تبلیس و قارص ( بخشی از جاده ابریشم ) در آینده خواهم پرداخت، "" روحیه بالای کار آفرینی در جوامع ترک "" مرکز اتصال شرق - غرب در آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه خواهد شد و افکار پوسیدهٔ کمونیستی که آمریکای لاتین را با کشتن روحیه کار آفرینی به این روز فلاکت بار انداخته در کوه‌های قندیل جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" چرا سرمایگذاری بیشتر از توپ / تفنگ ترقه کمونیست‌های پ ک ک در مورد ( شکست کردستان بزرگ ) راز گشائی می‌کند؟ کاپیتال و سرمایه فقط به دنبال ثبات است، و شما تصور می‌کنید این ثبات در کجاست؟ به دتا و آمار نگاهی‌ بیندازیم >>
ETF Topper: Argentina, India, and Turkey in the Spotlight
Three country-specific exchange-traded funds were among Monday's best performers.
"" An ETF, or exchange-traded fund ""
http://www.barrons.com/articles/etf-topper-argentina-india-and-turkey-in-the-spotlight-1502749765
خبر بد برای اقتصاددانان توده‌ای سایت پیک نت تمامی ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" بشکه‌های نفت به مثابه شمشیر دو لبه، ثبات و بی‌ ثباتی و آینده کردستان بزرگ "" یونیت اینترنشنال ترکیه، زاروبژ نفت روسیه و غدیر ایران قرارداد سرمایگذاری ۱۰ بیلیون دولاری در ۳ چاه نفت ایران را امضا کردند، همچنین "" روسیه - آزربایجان "" دفتر مشترک تجاری برای "" سرمایگذاری در بخش سوخت ترکیه "" را امضا کارند، این تنها خبر بد برای توده ای‌ها و جامعه شناس‌های ساده لوح ضدّ ترک طرفدار کردستان بزرگ نیست، نصف بشکه‌های نفت صادراتی اقلیم کردستان، از کرکوک، این شهر ترکمن نشین تامین می‌‌شود، بزودی مسببات اخراج شهر ترکمن نشین کرکوک، از دست پ ک ک و پژاک آغاز خواهد شد. "" وقتی‌که استقلالت به بشکه‌های نفت وابسته است، باید بدانی‌ نبرد استقلال، برنده شدن در میدان تلقی‌ و استنباط نیست "" و این را جامعه شناس ساده لوح تحصیل کرده خارج و توده‌ای و کمونیست نمیدانند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" کردستان بزرگ و نقش مقتدا صدر، روحانی عرب شیعه که تازگیها به جبهه عربستان پیوسته "" در حالیکه ملی‌ گرائی عربی‌ در بین شیعه‌های عراقی، عراق را به سمت دنیای عرب سوق می‌‌دهد، بزودی شاهد کاهش حمایت مالی‌ عربستان و شرکأ از استقلال اقلیم کردستان خواهیم بود، در همان زمان، رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران، فردا سه‌ شنبه، دیداری به ترکیه خواهد داشت، رژیم شاهنامه خوان ایران نیز، در یافته است حمایت از تروریست‌های کمونیست پ ک ک ، یک اشتباه تاریخی بود، در این وسط، دو گروه " با حمایت از تروریست‌های کمونیست پ ک ک " و جنگ علنی با هویت ترک " نظریه پردازی پیرامون پان ترک کزائی " کمونیست‌ها و جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج ""، پ ک ک و پژاک را در آزربایجان جنوبی جری تر کردند، آیا تغییر در رفتار این دو گروه خواهیم دید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" کردستان بزرگ و نقش حزب توده و سایت پیک نت به عنوان یک نهاد و آژانس ارزیابی کردیت و عملکرد مالی‌ دولت‌ها "" انگ نبود یک " آژانس و نهاد ارزیابی عملکرد مالی‌ / اقتصادی " در جامعه شاهنامه خوان از اساس غیر واقعی‌ است، نمونه آن، اقتصاد دانان توده‌ای سایت پیک نت هستند که تنها تخصصشان ارزیابی عملکرد اقتصادی ترکیه است، جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج نیز، با پسا ساختار گرائی و پست مدرنیزم در " کوه‌های قندیل " به نقطه اشتراکی با این توده‌ها می‌‌رسند، با حمایت توده ای‌ها ، نه تنها کردستان بزرگ تاسیس خواهد شد بلکه ترکیه نیز از نظر اقتصادی، فرو خواهد پاشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" امروز به دلیل گرمای غیر قابل تحمل در عراق، کارمندان به تعطیلی‌ اجباری رفتند "" اقلیم کردستان، از این به بعد، فقط شاهد افزایش فشارهای " اقتصادی / محیطی‌ " خواهد بود، در حالیکه نزدیک به ۷۵ درصد برق عراق، از سد مو سول تامین می‌‌شود ، منطقه " دیر ال‌ زور " سوریه نیز که هم اکنون در دست تروریست‌های داعش است نیز برای آب ورودی به عراق، حیاتی‌ است، کنترل سرچشمه همه این آبها، ترکیه است، ترکیه باید تصمیم بگیرد آیا یک عراق یکپارچه ارزشش بیشتر از کمونیست‌های پ ک ک نیست که تنها بازده‌شان " دیوار گوشتی شدن، قاچاق، آدم کشی، گسترش قلمروو، خرابکاری "" است. آزربایجان جنوبی نیز شاید نیاز به یک دیوار در مرزهای جنوبی دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" در منطقه‌ای که تنش قومی‌ / ملی‌ و وفور اسلحه حکمرانی می‌کند، یک ملت نمیتواند با اتکا به اسلحه، به استقلال برسد "" استقلال اقلیم، عراق را به بخش شیعه و سنی تقسیم خواهد کرد، بخش سنی، فاقد نفت و گاز است، سنیهای عرب، دوباره دست به اسلحه خواهند برد و " خشونت به تشدید خشونت " خواهد انجامید. "" هم اکنون القلیم کردستان، ۳۰ بیلیون دولار، بدهی دارد، اکثر دانشگاه‌ها بسته شده آند و دولت توان پرداخت مقرری کارمندان را ندارد، دورانی که با اتکا به نفت و گاز، به استقلال رسید، سپری شده، در نبود فرهنگ گفتگو بین "" تروریست‌های کمونیست پ ک ک ، شاخه سوری "" و "" عطش گسترش قلمرو "" مردم عادی قربانی " تفنگ بازی کمونیست‌های پ ک ک و شاخهٔ سوری آن "" خواهند شد. فاجعه وقتی‌ ابعاد تازه‌ای به خود خواهد گرفت که مردم منطقه درمانده از درگیریها، به این نتیجه برسند که هر چه بدبختی است از دست کمونیست‌های پ ک ک و شاخهٔ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اگر مگر
منشه امیر از صدای امریکای راستگو!!! منشه امیر چیست؟ وزیر دادگستری اسرائیل سفیران دولت اسرائیل تمام طبقات این دولت از استقلال کردستان بر خلاف قوانین بینالمللی و برخلاف حق تمامیت ارضی دولت عراق حمایت میکنند.

http://www.timesofisrael.com/shaked-calls-for-an-independent-kurdistan/

azergun@uw.edu

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" قرار داد ۱۹۲۶ آنکارا "" طبق این قرارداد که بین ترکیه، انگلستان و عراق بسته شده، اگر تمامیت ارضی عراق، تهدید شود، ترکیه میتواند با مداخله نظامی، آن را حفظ کند. باز هم تاکید می‌کنم ، "" آرامش نسبی‌ در اقلیم کردستان عراق، به دلیل آزادی عمل محدود آن بود، با دست درازی به کرکوک، این آرامش نسبی‌، وارد بحران شده ""، اردک‌های جامعه شناس ساده لوح تحصیل کرده خارج با پسا ساختار گرایی و پست مدرنیسم کزائی اگر توان ذهنی‌ و قدرت تحلیل داشتند باید بجای کوه‌های قندیل، هول "" روحیه بالای کار آفرینی در جوامع ترک "" گرد می‌‌آمدند و به رونق اقتصادی منطقه بیشتر بها میدادند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" جاده ابریشم و به اصطلاح کردستان بزرگ "" تحریمهای غرب بر علیه "" روسیه - ایران "" مسیر " چین - آسیای مرکزی - قفقاز " را برای جاده ابریشم بیشتر از پیش از بعد "" اقتصادی - استراتژیکی "" برجسته کرده است، همانطور که قبلان نیز اشاره کردم، چین و روسیه با نزدیکی‌ به ترکیه نفوذ ژئوپلتیکی خود را بر آسیای مرکزی خواهند گسترد، ترکیه باید با ایجاد بالانس، به دلیل جایگاه بالای ژئوپلتیکی در دریای سیاه و مسیر "" باکو، تبلیس ، قارص "" جاده ابریشم، خود را برای آینده بی‌ ثبات خاورمیانه آماده کند. تضمین ثبات سوریه - عراق با همکاری روسیه - چین در قبال تضمین ترکیه به مسیر‌های لجستیکی خواهد بود که ترکیه برای این دو قدرت فراهم خواهد آورد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سازمانها و احزاب ایرانی باید در باره تجزیه طلبی اعلام موضع کنند . سکوت جریانات سیاسی و امید به پیروزی پرولتاریا وسوسیالیسم و پیروزی خلقهای تحت ستم یک کاریکاتور است . با ایجاد کشور کرد تحت حمایت دولتهای غربی ایران به اغتشاش داخلی نزدیک تر میشود .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با توضیحاتی کە در مورد این حزب دادید معلوم میشود چە حزب گندی است ، از کومونیسم و سوسیالیزم و انتر ناسیونالیزم پرولتری بە منتها الی راست و فاشیزم و حزب وطنی ما از این نوع حزبها در ایران هم داشتیم ولی آنها تا این حد در منجلاب فاشیزم نیفتادند همە میدانند در ایران هم یک بخش از چپ بە خمینی لبیک گفت ،در جنگ بە اصطلاح میهنی شرکت کرد و خواستار مسلح کردن سپاه بە سلاح سنگین شد خامنەای کاندید رئیس جمهوری این بخش از چپ شد و خلخالی کاندید پارلمان ایران همین کە خر فاشیزم مذهبی از پل عبور کرد و قدرت آن تثبیت شد قبل از همە این نوع چپ قربانی سیاستهای فاشیزم مذهبی شد در تورکیە هم این حکایت عمل کردە و خواهد کرد ،، ولی آنچە کە معلوم است ملت کورد پیروز خواهد شد و استقلال کوردستان و حاکمیت ملی ملت کورد بر سرزمینهای خود امر واقع خاور میانە و جهان خواهد شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در واقع اگر کردستان تشکیل شود اسرائیل همسایه ترکیه خواهد شد و از ترکیه چیزی جز ترک باقی نخواهد ماند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر باران به کوهستان ببارد-به کوهستان باریده است باران.
منشه امیر در صدای امریکا اعلان نمود که اسرائیل علاقه ای به تشکیل کردستان ندارد.