بارزانی به دنبالِ قتل وعامِ کردهای اقلیم

آیا بارزانی که بر روی ِ رفراندوم استقلال کردستان پافشاری می نمود ، مفهوم و تعریف استقلال را می داند؟

چگونه ممکن است که از آغازِ یک استقلال ، رهبرش دستش را برای کمک جلوی دُول غربی و اسراییل دراز کند!!

آیا گاندی ،مصدق و یا ماندلا برای استقلال مردم و کشورشان از دولت یا دولت هایی یاری جستند!؟

ویا اینکه آیا دولت بارزانی توانایی نظامی ، اقتصادی و اجتماعی را برای شروع و ساختن یک کشور را دارا بود!؟

درماه اخیر دو مقاله به نگارش درآوردم و در هر دوی آن به دسیسه ای علیه کردها اشاره کردم ، در شبِ رفراندوم استقلال کردستان عراق هشدار دادم که  این جشن و پایکوپی دیری نمیپاید که به اشک و خون تبدیل خواهد شد. حال پس از یک ماه ازاین واقعه به روشنی مشاهده کردیم که چه اتفاقی در کرکوک رخ داد.

 چالشِ امروز کردها استقلال نیست و شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که مشکل اساسی احزاب کرد ،عدم رهبریت نخبگان سیاسی دراین سالها بوده است. متاسفانه در ایران پس از حذف دکترقاسملو و در ترکیه حبس اوجالان وهمچنین در عراق هم باکمرنگ شدن نقش مام جلال طالبانی ، رهبریت احزاب کرد مسیری را درپیش گرفتند که نادرست بود. شاید امروز عدم وجودِ این نخبگان است که شاهد چنین رفتارها و برخوردهایی از سوی شهروندان اقلیم ویا حتی کردهای ایران هستیم. زیرا دراین سالها احزاب بودند که باید خود را موظف به آگاهی رسانی شهروندان شان می کردند.

زمانی که رهبری حزب دمکرات به دستِ افراد کم خِردی همچون بارزانی و مصطفی هجری بیافتد ، نباید انتظار داشته باشیم که یک عضو در سطوح پایین ترِ این حزب ، آگاهی سیاسی داشته باشد. بنابراین این احزاب سعی در آگاهی رسانی تاریخی وسیاسی مردم کرد دراین دو دهه نداشته اند و درنهایت ، و درکمال تاسف گروههای مختلفِ رسانه ای کرد به دلیل خلاء حاصل ازاین عدم آگاهی سیاسی ، مجبور به خبرسازی های دروغ  شده و همانند خبررسانی وضعیت کرکوک ، از توهمات خبری استقبال می کنند. چگونگی و جایگاه اکنونِ اقلیم عراق دقیقا همانند یک مدرسه شده است که کودکانی درآن محیط با احساسات زودگذر تنها شلوغ بازی درمی آورند ، اما در واقعیت مدیر مدرسه همراه با خط کش وارد می شود و همه را ساکت می کند.

 

هدف بارزانی از اصرار بر رفراندوم استقلال اقلیم چه بود!؟

آیا بارزانی که بر روی ِ رفراندوم استقلال کردستان پافشاری می نمود ، مفهوم و تعریف استقلال را می داند؟

چگونه ممکن است که از آغازِ یک استقلال ، رهبرش دستش را برای کمک جلوی دُول غربی و اسراییل دراز کند!!

آیا گاندی ،مصدق و یا ماندلا برای استقلال مردم و کشورشان از دولت یا دولت هایی یاری جستند!؟ 

ویا اینکه آیا دولت بارزانی توانایی نظامی ، اقتصادی و اجتماعی را برای شروع و ساختن یک کشور را دارا بود!؟

استقلال به شرایطی گفته می‌شود که یک ملت، کشور یا دولت توانایی خودگردانی و حاکمیت بر سرزمین خود را داشته باشد. بعنوان مثال در کشوری همانند سویسس بهترین شرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را برای رفراندوم تمام شهرهایش دارد. به طوری که تمام شهرای این کشور به شکلی خودمختار، هم صاحب پرچم و هم دارای نظام سیاسی جداگانه و هم زبان و فرهنگی مستقل می باشند(به غیراز وزارت جنگ و امور بین الملل که سیاستها در کلیت کشور تصمیم گیری می شود). با تمام این اوصاف ، هیچگاه این اتفاق روی نمی دهد و درنهایت تمام این تفاوتهای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی همگی زیرِ بلیط یک پرچم قرار می گیرد. البته از نظر حقوقِ اجتماعی شهروندان سوییس و عراق ، این پرسمان قابلِ قیاس نیست ، اما از نظر شرایط موجود بابت رفراندوم استقلال ، اگر قرار باشد شهر یا شهرهایی جدا شوند بنظرم شهرهای سوییس ویا حتی آلمان بهترین وضعیت ممکن را برای استقلال و تبدیل شدن به کشور را دارند.

 

بنابراین به سببِ نبود شرایط موجود برای آغاز یک کشور ، برپاییِ این رفراندوم از پایه و اساس اشتباه بوده است ، اما این خطای سیاسی نه تنها سهوی بلکه عمدی و ازروی غرض شکل گرفته است. غربی ها اصولا با کردها مشکل داشته دارند و این مشکل پایه و اساسش برمیگردد به تاریخ. آنها می دانند که کردها ، ایرانیانی هستند که در تمام برهه های تاریخ برای عزت و سربلندی کشورشان جان فشانی کرده اند. حال اگر به مرزبندی های جنگ جهانی اول دقت کنیم متوجه خواهیم شد که چرا قدرت ها و استعمارگران بزرگ آن روزها ، اصرار به تقسیم کردها میان چهارکشور را داشتند و ازاین جهت آگاه بودند که اگر تمامی آنها در خاک ایران قرار گیرند ، خطری بزرگی به نام امپراطوری پارس ، مرتبه ای دگر رخ خواهد داد.

بارزانی با تمام این اوصاف و حوادث اخیر منطقه ، دست به یک خودکشی سیاسی زد. پس از بازگشایی مرزهای اروپا در سال دوهزاروچهارده به شخصه شاهد سیل عظیمی از پناهجویانی بودم که از اقلیم فرار کرده و دیدگاه و نگرش اکثریتِ آنها این بود که تاخیر در پرداخت حقوق آنها توسط بارزانی موجب گشته تا اروپا را به اقلیم ترجیح دهند. این درحالی بود که مرزها برای جنگ سوریه  و مردم جنگزده سوریه باز شده بود اما در واقعیت نزدیک به چهل درصد افرادی را که مشاهده می شد ، پیشمرگه هایی بودند که یا به دلیل جنگ و یا مشکل اقتصادی فرار را بر قرار ترجیح داده بودند.

 حال بااین شرایطِ موجود، یک رهبر سیاسی که آشنا و آگاه است به اینکه جنگ افزارهای کافی جهت مبارزه با دشمنان خود را ندارد و همچنین فساد مالی و تجربه فرار پیشمرگه های خود را هنگام حمله داعش تجربه کرده بود ، چگونه امکان دارد که خود را دراین مسیر خطرناک قرار دهد؟ آیا غیر از این نیست که بارزانی در پی کشتار دسته جمعی کردهاست؟ آیا بارزانی نمی دانست که با چهار عدد کلاشینکف توانایی مبارزه با توپ و تانک را نخواهد داشت.!؟

جوابش بسیار روشن است. نه تنها او از تمام این اوضاع آگاه بود بلکه از روی سوء نیت این عمل را انجام داد. عهدشکنی بارزانی به کردها در تجاوز صدام به خاک ایران بسیار واضح بود و او بار اولش نیست که دست به خیانت علیه کردها می زند.

اقلیمی که کرکوک را درکنترلِ خود داشت وطبق قانون اساسی عراق از خودمختاری بهره میبرد اکنون یک شهرخود را از دست داده و خدا می داند که با این محاصره اقتصادی و نظامی ، آیا سلیمانیه و اربیل هم باقی خواهند ماند یا خیر!

دراین شرایط پیش آمده بهترین وشاید سریع ترین گزینه ای که توانایی حل این بحران را داراست  ، استعفای بارزانی و به دست گرفتنِ قدرت ، توسط حزب ملی میهنی می باشد. در غیراین صورت شاهد جنگهای قومیتیِ خونینی در منطقه خواهیم بود ، که هم برنارد لوییس (مغز متفکر تجزیه خاورمیانه) را به اهداف خودش نزدیکتر خواهدکرد و هم شاهدِ کشتار وسرکوبِ دست جمعی کردها چه در اقلیم و چه در کشورهای دیگر خواهیم بود.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای وحید فرخنده خوی مقالات جالبی مینویسند که اگر به کیهان شریعتمداری هم بفرستند من قول میدهم چاپ کنند ولی ایشان آنقدر شکسته نفس هستند که نمیخواهند خوانندگان ایران گلوبال را محروم کنند. بارزانی معنای استقلال را وقتی شما شیرخوار بودید میدانست و میفهمید . دوما مگر کدام دولت منطقه استقلال دارد که کردستان نمیتوانست همین ایران شما که دنیا بخاطر آن کردها را چهار تکه کرد که مبادا امریکا بشود مگر بدون اذن پوتین و چین میتواند نفس بکشد. مگر مصدق از کشورهای اروپایی برای ملی کردن نفت کمک نخواست.مگر گاندی برای مقابله با انگلیس از فرانسه کمک نگرفته بود. لطفا دروغ ننویسید. بارزانی متاسفانه اشتباه محاسباتی کرد و نه تنها امید مردم کردستان را به باد داد بلکه امید دیگر ملل تحت ستم ایران را نیز برای رهایی از این زندان ملل را نیز حداقل برای چندین سال عقب انداخت. دو حکومت شیعه فاشیستی عربی و فارسی یکی در عراق

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وحید جان کلماتی مثل حاج آقا من سرباز ملتم هستم، و نوکرتم چاکرتم مخلصتم، پیش مرگتم و فدائیتم و فدات شم و ........ همه و همه ناشی از شارلاتانیسم ایشکیزوفرنی تشیع می باشد. سایت ایرانگلوبال حسنش در این است که خیلی از کامنت نویسهای افراطی را با تمرین دمکراسی، با الفبای دمکراسی آشنا کرده و هستند خیلی کامنت نویسانی که با دمکراسی آشنا شدند و امروز در سطح وسیعی نظریه پردازی می کنند،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وحید عزیز ، هیولاهائی مثل استالین و هیتلر و مائوتسه تونگ و کاسترو هم همیشه لباس سربازی می پوشیدند، و خمینی هم همیشه می گفت کاش من هم یک پاسدار می بودم، این لباس پوشیدنها و کلمات بیشتر عشوه های سیاسی و حالت تعارف گونه و خر حساب کردن دیگران را دارد، در حالی هر بچه هالوئی خیلی خوب می داند که در پشت هر حرفی و کلمه ائی منافعی خوابیده است، البته کلماتی مثل پیشمرگه، فدائی هم در زمره این غمزه های سیاسی است، استفاده کنندگان اینگونه لغات معمولا می خواهند به کمک این لغات و کلمات، مفت و مجانی از مردم عوام سواری بگیرند، البته دیگر مردم ساده لوحی باقی نمانده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محتوای مقاله با استدلال سخن گفته است. من تمی دانم این دوستان چرا خودرو به کوچه علی چپ میزنند.
واقعیت آن است که بارزانی درتلاش نابودی کردهاست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به سازاخ:
شما یک نفر هستید تعمیم به جمع نفرمائید. تا جائی که من می دانم آذربایجانی هیچ تمایلی به حمایت از اکراد ندارد.
در جواب شما از تعریف سرباز!
_ یک ژنرال هم حتی در عالی مرتبه ترین پست های دولتی همیشه یک سرباز باقی خواهد ماند و فرمانده او شخص نخواهد بود بلکه ملتی است که او را انتخاب کرده تا برای حفظ تمامیت ارضی ملت خود مبارزه نماید.
_ شما با قلم مبارزه می فرمائید؟ ببخشید ولی در مقام یک نویسنده ایرانی فقط از شما یکسری لغات سر هم شده از تراوشات ذهنی یک سو نگر می بینم. پس قلم و قداست آن را به فضاحت نکشید و خود را در جرگه ی مبارزین در قالب نوشتار نیاورید که ما را شرمنده فرمودید با این همه وقت مبارزه که در این سایت قرار دادید.
این سایت مامن یکسری بزدل با اسم های کذائی است که خود مبارزین می دانند و سلاح شان قلم است! قلمی که فقط قضاوت یکسو و چرندیات و فحاشی را و همراه دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب وحید، سرباز وطن، ما آزربایجانی ها تا آنجائی که کوردها برای احقاق حقوق ملی خود مبارزه می کنند، از آنها حمایت می کنیم، ولی به محض اینکه همانند پانفارسیسم می خواهند حقوق دیگر ملل را در کرکوک و ارومیه زیر پا بگذارند جلوشان می ایستیم، ولی پانفارسیسم می خواهد همه ملل را در وطنی بنام ایران ذوب کرده و به بلعد و آسیمله کند، البته درک حقوق ذاتی ملتها در مورد زبان مادری و حفظ هویتشان، احتمالا برای شما با دیدگاه سرباز وطن کمی ثقیل می تواند باشد، چون سربازان فکر نمی کنند، فقط منتظر دستور آتش فرمانده می مانند، تا با فرمان او تیراندازی کنند، پس بهتر است قبل از اینکه فرماندهتان دستور آتش صادر نکرده، صحنه کامنت نویسی را ترک کنم، چون ما کاسکت سربازی نداریم و تنها سلاحمان قلممان می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به دستندکاران این سایت:
بنده به ۲ سایت فارسی مراجعه میکنم و سایت شما یکی از اون دوتاست. برای بنده نویسنده مطلب مهمتر از خود مطلب است. خیلی از مطالبی که اینجا گذاشته میشه خیلی بی کیفته ولی خوب تقصیر از خوانندس. خواننده خودش قدرت انتخواب داره.
۲ـ من فکر کنم ٬پاسخ دادن، سایت شما مشکل داره. یعنی اگه کسی پاسخ کسی رو بده. این پاسخ عین نظر ورود میکنه.
به اقای سرباز وطن:
احتمالن نوشته شما در جواب نوشته من است. من در انجا که نوشتم ٬من نه طرفدار اون یوسف عزیزی بنی طرف هستم و نه اون سرباز وطن چون هیچ کدام هیچ کاری برای اون مردم نکردند و نمیکنند‌.، خواستم پرانتز باز کنم و بنویسم من هم کاری نکردم ولی دیدیم معنای نوشته من این نیست که من خودم کاری کردم! بهر صورت شما براهتان ادامه بدید. موفق باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوب است که این سایت تحلیلی و روانکاوی است!
شما خود آیا مشکل ندارید؟ به کامنت هایتان در نوشته های مختلف سری بزنید و ببینید در یک جا مدافع ارومیه هستید و کوردها را تهدید می کنید و در جای دیگر اعتراض به یک نوشته دارید که شاید مضمون آن به مذاق بسیاری از اکراد خوش نیاید. اگر شخصی که این مطلب را نگاشته نیازمند روان پزشک باشد پس می توان شما را روان نژند نامید، فردی با شخصیتی چند گانه که فقط اعتراض و سرک کشی و بلغور تراوشات ذهن فوبیائی خود را سرلوحه قرار داده و در کنار فوبیائی بیمارگونه نسبت به ترک ها و از دست دادن آذربایجان بتوسط کوردها( چون هم خر را می خواهید و هم خرما، تجزیه آذربایجان با هدف عملی ساختن پروژه آتا ترک و ترس از اکراد برای تصرف آذربایجان) دارای تضاد دو قطبی نیز هستید.
شما و امثال شما همیشه در بحران خواهید ماند مادامی که به کردها اجازه دادید در ارومیه تا ماکو ساکن شوند و با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وحید جان از نوشته های شما بوی تبعیض نژادی می آید، ما ها همه انسانهای یکسان، انسانهای مساوی، انسانهای برابر هستیم، خون هیچ کداممان رنگینتر از دیگر ملتها نیست، تورک و پارس و عرب و کورد و بلوچ همه و ،همه در وحله اول انسان هستند، اگر شما فکر می کنید که فارسها اشرف مخلوقاتند و زبان فارسی شیرنترین زبان دنیاست و همه ملتهای داخل مرزهای پر گهر باید و باید فارسی بنویسند و بخوانند و فارسی حرف بزنند و ملیت خود را انکار کنند، در آنصورت شما بیک روانپزشک نیاز دارید، و در صورتی که پزشکان روانی سلامتی شما را تائید کنند، بدر دادگاه نورنبرگ نازی های آلمان بجرم نژاد پرستی باید محاکمه شوید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استعفا چیست؟ بارزانی به جرم نقض قانون اساسی عراق باید محاکمه شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بارزانی همین امروز هم اگر استعفا دهد بازهم دیر است. دیگر چیزی بنام کردستان وجود نخواهد داشت و عاقبت پیشه وری در انتظار بارزانی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه جالب شما توانستید برآورد کنید که من هیچ کاری برای وطن ام انجام ندادم و حتما شما دادید! چه قاضی جالبی هستید. در جائی که خداوندگار ایران زمین از اهورای مینو سرشت به جبار الجبارین تقلیل درجه داد، همه در مکان قضاوت نشستند و برای خود حکم صادر کردند.
در جواب بسیاری که به بنده، سرباز بی وطن و برادر عرض کردند، من به اقتضای جنسیت خود سرباز نرفته ام ولی بسیار از دیگرانی که سربازی رفته اند و مدعی هستند! تا پای جان به مملکت خود خدمت کرده و می کنم.
چرا این روزها ما نسل جوان بی احترامی می کنیم؟
زیرا:
_تربیت را از بزرگان خود آموختیم! زمانی که یکسری از مردم در سال ۵۷ به خیابان ها ریختند و شعبان استخوان بازی درآوردند که شاید انرژی نهفته ی آنها تخلیه شود! این ما هستیم که باید به زندان رفته، سانسور و کشته و شکنجه شویم. پس رذیلت اخلاقی را از بزرگان خود برگرفتی.
_ تا زمانی که ملت هزار تیکه ی ایرانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هم بارزانی و هم همەی احزاب کوردستان عراق میدانستند از یک سال قبل کە بعد از شکست داعش در عراق ارتش عراق با همیاری ایران بە کرکوک حملە میکند حتی سردم داران حکومت شیعەی عراق نیز بە صراحت آن را بیان داشتە بودند . رفراندوم استقلال کوردستان یک پیش دستی بسیار با برنامەی ملت کورد بود در جواب عراق بصصوص در مناطقی کە مورد مناقشە بود مثل کرکوک ، خانقین و شنگال ملت کورد بە اضافەی مناقط غیر مناقشە مثل سلیمانە اربیل و دهوک رفراندوم را در مناطق مورد مناقشە هم انجام داد یک کار بسیار مهم و برندە برای فردا و آیندەی کوردستان اتفاقأ مناطق مورد مناقشە بیشترین ڕژی بە استقلال کوردستان بود ، خانقین ٩٨٪ ، کرکوک ٨٢٪ و شنگال هم ٩٣٪ این همان برگ برندە ای است کە کوردستان قبل از اشغال توانست در این مناطق رفراندوم انجام دهد کە رفراندوم با این رأی با نظارت مجامع جهانی کە حضور داشتند کرکوک برای همیشە کوردستانی شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن برای اطلاع این فرد دیروز در اربیل 38 حزب و نهاد کوردستانی با حضور همین حزب تالبانی و بارزانی و گوران و همە جلسە داشتند و بر نتیجەی رفراندوم تأکید کردند کە رفراندوم استقلال کوردستان و نتیجەی آن غیر قابل برگشت است حتی اگر همەی احزاب کوردستان نیز بخواهند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بە خیل پان تورکهای رنگا رنگ این جناب کم سواد هم اضافە شدە استقلال آرزوی ملت کورد است و این ملت برایش هزینەهای زیاد دادە دوبارە هم برای رسیدن بە آن خواهد داد .

برای این جناب رفراندوم کوردستان و نتیجەی آن را هیچ حزب و نیروی نمیتواند باطل کند حتی اگر بارزانی همین امروز روی صفحەی تلویزیون بگوید نتیجەی رفراندم را باطل میداند و زیر آن امضاء بگذارد باز نتیجەی رفراندوم باطل نمیشود چون بارزانی یک نفر است و فقط یک رفراندوم دیگر با نتیجەی بیشتر از ٩٣٪ رأی نخیر میتواند نتیجەی رفراندوم ٩٣٪ بلی را باطل اعلام کند اتفاقأ رفراندوم بهترین کاری بودە کە در تمام طول تاریخ کوردستان انجام گرفتە و این نتیجە اولأ رفت توی تایخ کوردستان و همیشە بە عنوان یک فاکت از آن استفادە خواهد شد در سانی در فردای استقلال کوردستان نیز این نتیجەی رفراندوم در کتابهای درسی مدارس برای آموزش جای خواهد گرفت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من در تعجبم چرا جونهایی که مقاله مینوسند. شروع مطلبشان با توهین است. در جایی دیگه یک جوون دیگه یک ویدوییو گذاشته و در بالاش نوشته ٬پاسخ به سخنان ضدایرانیِ دونالد ترامپ و بی شرمی اپوزیسیون،. یعنی اگه حرفهای منو قبول نداری بی شرمی.
این اقا هم شروع کرده با ٬آیا بارزانی که بر روی ِ رفراندوم استقلال کردستان پافشاری می نمود ، مفهوم و تعریف استقلال را می داند؟،. من واقعن از ته دل مخالف استقلال کردها در این و یا انطرفم همینطور اعراب خوزستان و بلوچ و غیره ام ولی خوب این حقشان است. در یوتوب سرچ کنید ٬وضعیت غیربهداشتی آب در استان خوزستان۰ مردم از همن جا اب میخورند که گاومیشها هستند. من به خوزستانی حق میدم استقلال بخاد. بجای توهین باید فکر کنم من برای هموطنم چی کردم که بجاش تصمیم میگیرم و حتی توهین میکنم. من نه طرفدار اون یوسف عزیزی بنی طرف هستم و نه اون سرباز وطن چون هیچ کدام هیچ کاری برای ......