وحید فرخنده خوی فرد

2018/9/11 اعتراض وحيد فرخنده خوي فرد به كيانوش توكلي
2018/6/8 فقدان شرفِ ملی
2018/5/20 شمارش معکوس برای پایانِ "نظام جهانی"
2018/1/21 ترکیه و فاشیستی که پایانی ندارد!
2018/1/14 سوگنامۀ مضحک افشاگرانِ این روزها…
2018/1/7 شرایط دشوارِ تختی شدن
2018/1/4 پیش ازاینکه ایران ویران شود، صدای مردم را بشنوید
2017/12/30 آیا حسن روحانی قربانی نظام خواهد شد!؟
2017/12/2 ازروحِ رجایی تا لاتِ ازچشم افتاده ؛ تنش میان پوپولیسم و استبداد..!
2017/11/26 راه قدس همچنان از کربلا می گذرد..!
2017/11/8 لکۀ ننگی که از دامانِ پهلوی و روحانیت پاک نمی شود!
2017/10/22 بارزانی به دنبالِ قتل وعامِ کردهای اقلیم
2017/10/6 از خم شدن برای پوتین تا دستبوسیِ خامنه ای،اردوغان وعدم ثبات سیاسی!
2017/9/25 چهره ای آشنا از سرور و پایکوبی کردهای عراق
2017/9/11 همه پرسی کردستان عراق درسایۀ پروژۀ "برنارد لوییس"
2017/8/29 وقتی که سیبیل مانعِ ورود اکسیژن به مغز می شود!
2017/8/26 یک ایران در حبس است تا ما همچنان روسیاه بمانیم
2017/8/19 نامش کودتا بود،اما
2017/8/9 پس از تو "یک ایران به حصر رفت"
2017/8/5 سفرِ ایرانیان به حج خیانت به "ایران" است
2017/7/30 "باخترامروز" نشریه ای برای تمام فصول
2017/7/20 انحطاط نسلی که آبستنِ تناقص ها شد!
2017/7/11 ماجرای نیمروز،عبرت امروز و فردا
2017/5/29 پروژه عربستان و پاکستان برای آشوب در ایران
2017/5/15 بازخوانیِ مهندسی و کودتا در انتخابات!
2017/5/5 از کاخ سفید تا کاخ الیزه ، پوتین به دنبال چیست!؟
2017/4/21 بصیرت چیست!؟ بی بصیرت کیست!؟
2017/4/16 اردوغانیسم نوین وخطرنسل کشی نوظهور
2017/4/6 "جمهوریت" نظام،بزرگترین خودفریبیِ نسل ما
2017/3/2 اصغر فرهادی اعدام باید گردد!
2017/2/23 "لائیسیته" درمانی برای تمام فصول
2017/1/23 شاخصه های تکرار یک تاریخ !
2017/1/13 بلوغ مبارزه سیاسی مردم ایران
2017/1/3 دعوا بر سر لاحاف ملّا
2016/12/16 شهر آزاد "ن" گشته !
2016/12/2 شانزده آذر آغازی بی پایان
2016/11/11 آیا کلید سرنگونی جمهوری اسلامی در دستان ترامپ است !؟
2016/11/2 نفوذ فرهنگ وادبیات شرق در اروپا
2016/10/28 شکوفه آذر از آخرین دیدارش با گلرخ ایرایی می گوید!
2016/10/20 با احکام نرگس محمدی وسعید طوسی عدالت را تجربه کنید!!
2016/10/11 همزادی وتشابه انتخابات آمریکا و ایران
2016/9/25 همه پرسی 25سپتامبر"نوشاتل سوییس" از نگاهی دیگر
2016/9/14 جمهوری اسلامی بهتر است یا آل سعود؟ مسئله این است!
2016/7/28 وضع وخیم زندان زنان بند "نسوان" اوین از زبان شکوفه آذر
2016/6/29 آقای خامنه ای فیشِ حقوقی شما کجاست...!؟
2015/8/3 نقش حقوق بشر در روابط غرب و جمهوری اسلامی
2015/6/21 چه کسی پاسخگوی حماقت کربلای چهار است؟
2015/6/14 بسترهای اعتراض خیابانی انتخابات هشتاد و هشت