وفاداری به خلوص وعطوفت در شعر مهاجران

گفتگوی طاهره بارئی با مرضیه شاه بزاز و میم. روانشید
چگونه همدلی در بین مهاجران با ناتوانی در بیان احساس و اندیشه ها از بین میرود و جای آن را تردید به هم، گریز از هم می گیرد.
چگونه میان فرهنگی که مهاجر در وجود خود حامل آنست و آنچه از فرهنگ پیش رو دریافت میکند، جدال در می گیرد.
چه راه حل هائی برای یک زیست توام با صداقت، همدلی و فعالیت ومثمر ثمر بودن در مقابل مهاجران قرار می گیرد؟
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: