خانواده‌های بیماران مبتلا به اس.ام.ای صبح امروز در اعتراض

خانواده‌های بیماران مبتلا به اس.ام.ای صبح امروز در اعتراض به نبود دارو، مقابل ساختمان وزارت بهداشت

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: