تلاش ملت ترک بیش از یک قرن

در زمان دموکراسی رستاخیزی پهلویان در تبریز, تنها (( ارمنی ها )) که اقلیّت خیلی کمی بودند می توانستند با زبان خود روزنامه و مجله چاپ بکنند و به رادیوخودشان گوش بدهند وبه مدارس و دبیرستان های بروند که فقط با زبان ارمنی تدریس میشد. ولی یک ترک آزربایجانی تنها با داشتن کتاب « هوپ هوپ نامه » اثر معروف صابر و یا دست یابی به اشعار میرزا علی معجز شبستری, سر از اداره ساواک در می آورد.

روزنامه ( ملّا نصرالدّین ) که یکی از ارکان جنش مشروطیّت بود  و در بیداری ملت های شرق نقش اساسی را بازی میکرد. ملانصرالدین را می توان مهم ترین منبع تأثیرگذار بر روزنامه نگاری انقلابی ممالک محروسه ایران دانست. 
 روزنامه ملا نصرالدین به همت جلیل محمد قلی زاده تأسیس شد . وی در یکی از روستاهای نخجوان به دنیا آمد.آنچه که در صفحه اول شماره 38 این روزنامه مشاهده میکنیم رابطه مستقیمی دارد با بحث و گفتگوی برنامه « دیالوک » گوناز تی وی با شرکت کننده گان آقای  دکتر ضیاء صدر الاشراقی , آقای یوسف عزیزی بنی طرف و آقای ناصر کرمی همرا با مدیریّت مجری آقای انصافعلی هدایت.

 

منبع: 
لاچین
برگرفته از: 
لاچین
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: