رفتن به محتوای اصلی

لاچین

29.07.2023 - 19:39
رضا شاه چگونه در 16 سال ایران را غارت کرد.
24.07.2023 - 07:48
جنایات رضا شاه به روایت تاریخ.
28.02.2023 - 08:40
ایران مقام اول جهان را کسب کرده است.
21.02.2023 - 09:49
سو دئیبدیر منه اوّلده آنام آب کی یوخ...
19.02.2023 - 21:37
دروغ های بزرگ پان ایرانیست ها در باره کورش و بنیان گذاران امریکا
11.02.2023 - 21:30
تصویر شاهزاده در ماه رویت شد
20.01.2022 - 02:04
جنایت ارتش سرخ در باکو
28.11.2021 - 00:49
رضا شاه از کیسه حاتم طائی میبخشید
23.02.2021 - 10:04
بـــو گئـــجـــه گــــــوزلــــــر دولـــــدو
21.02.2021 - 06:09
ما به مادر آنا, به پدر آتا و به زبان دیل میگوئیم
13.02.2021 - 20:45
افشای سند محرمانه
12.12.2020 - 04:52
21 آذر. روزی که بچه های آزربایچان با زبان مادری تحصیل میکردند
03.12.2020 - 06:22
زبان فارسی دری ابزار پان ایرانیست ها برای نابودی زبان های دیگر
08.09.2020 - 21:37
نقد دیگری بر استنباط‌های نجومی آقای فریدون جنیدی در تحریف شاهنامه فردوسی
11.04.2020 - 08:44
من ویروس کرونا هستم
16.02.2020 - 15:44
آیا دشمنی پانفارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟
11.08.2019 - 16:22
ننگ ملی...بوی عفونت آریائی
05.08.2019 - 00:58
حقایق و درس های از تاریخ... قاجاریان
20.07.2019 - 05:38
حماسه «ماناس»؛ نماد افتخار و غیرت مردم قرقیزستان
17.06.2019 - 21:16
قزاقستان به الفبای لاتین روی آورد
04.06.2019 - 10:52
" الخلیج الفارسی " و یا " الخلیج عربی "
01.05.2019 - 06:37
اقتصاد مال خر است : امام خمینی - رهبر مستعضعفین جهان
02.04.2019 - 05:10
توسل آیت‌الله خامنه‌ای به تربت اباعبدالله (ع) هنگام سیل
22.02.2019 - 12:39
پان فارسیسم: همچنان در گیجی و سر درگمی
13.12.2018 - 09:46
کمونیست ها تنها خائن های هستند که به بشریت از پشت خنجر زدند
19.11.2018 - 11:07
عــصــر جــدیـــد, روباتیـــک هـــا
31.10.2018 - 01:56
تلاش ملت ترک بیش از یک قرن
14.09.2018 - 03:45
بازوهای روباتیکی در خدمت بشریّت
11.09.2018 - 06:40
رذالت فرهنگی پارسیان با فرهنگ
17.05.2017 - 09:49
باز هم از دروغ های حقوق بشر کورش
30.10.2016 - 21:05
عکس کورش در ستاره مریخ
13.09.2016 - 06:00 استفاده از روبات JACO قسمت 4
13.09.2016 - 05:15 نقش الکترونیک در زندگی بعضی از اشخاص کم توانا 3
13.09.2016 - 04:39 نقش روبات در زندگی اشخاص کم توانا...(2)