لاچین

2020/4/11 من ویروس کرونا هستم
2020/2/16 آیا دشمنی پانفارسیسم با ملل غیر فارس زبان، ایران را تجزیه خواهد کرد؟
2019/8/11 ننگ ملی...بوی عفونت آریائی
2019/8/5 حقایق و درس های از تاریخ... قاجاریان
2019/7/20 حماسه «ماناس»؛ نماد افتخار و غیرت مردم قرقیزستان
2019/6/17 قزاقستان به الفبای لاتین روی آورد
2019/6/4 " الخلیج الفارسی " و یا " الخلیج عربی "
2019/5/1 اقتصاد مال خر است : امام خمینی - رهبر مستعضعفین جهان
2019/4/2 توسل آیت‌الله خامنه‌ای به تربت اباعبدالله (ع) هنگام سیل
2019/2/22 پان فارسیسم: همچنان در گیجی و سر درگمی
2018/12/13 کمونیست ها تنها خائن های هستند که به بشریت از پشت خنجر زدند
2018/11/19 عــصــر جــدیـــد, روباتیـــک هـــا
2018/10/31 تلاش ملت ترک بیش از یک قرن
2018/9/14 بازوهای روباتیکی در خدمت بشریّت
2018/9/11 رذالت فرهنگی پارسیان با فرهنگ
2017/5/17 باز هم از دروغ های حقوق بشر کورش
2016/10/30 عکس کورش در ستاره مریخ
2016/9/13 استفاده از روبات JACO قسمت 4
2016/9/13 نقش الکترونیک در زندگی بعضی از اشخاص کم توانا 3
2016/9/13 نقش روبات در زندگی اشخاص کم توانا...(2)