کوچه‌ی آشتی‌کنان - احمد شاملو، با صدای م. روان‌شید

شعری از احمد شاملو

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: