همیشه همان، اندوه همان... - احمد شاملو

همیشه همان، اندوه همان- شعری از احمد شاملو با صدای م. روان‌شید

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: