تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد «بیکاری تورم بلای جان مردم»

تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد اهواز با شعار «بیکاری تورم بلای جان مردم» سه شنبه ۲۹ آبان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: