حسن اعتمادي و تجارب شخصي او در ارتباط با عناصر اطلاعاتی

گفت و گوی کیانوش توکلی با حسن اعتمادی
در این برنامه ابتدا آقای حسن اعتمادی درباره تجربه خود در مواجه با عوامل اطلاعاتی رژیم صحبت کرد و آنگاه تجارب دیگران طرح شد و در پایان در باره" مستند " صدا و سیمای و داستان روح الله زم طرح شد و اینکه در مقابله با فریب ها و شگردهایی اطلاعاتی رژیم ، اپوزیسیون نا گزیر است که دستگاه حفاظت و ضد اطلاعاتی ایجاد نماید

گفت و گو با حسن اعتمادي در باره تجارب شخصي او در ارتباط با شگردهايي اطلاعاتي و همين طور نگاهي به "مستند"

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: