۶۸مین سالروز ملی شدن نفت ایران به کوشش دکتر محمد مصدق

ویدئو
در روز 29 اسفند سال 1329، صنعت نفت ایران، به کوشش دکتر محمد مصدق و یارانش ملی شد.
در این روز طرح قانون ملی شدن نفت، که در روز 24 اسفند به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و به صورت قانون درآمد.
برنامه های میهن پرستانه و دموکراتیک دولت ملی مصدق، با کودتای 28 مرداد 1332 به دست گماشتگان دولت های آمریکا و بریتانیا، نافرجام ماند.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: