آیا حکومت شاه قابل اصلاح بود؟

بحث جالب بین احمد پور مندی و تفرشی در برنامه پرگار:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: